BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Księżopolski Krzysztof Michał, Stefanowicz Urszula, Niewola Tomasz
Tytuł
Konsekwencje XIX konferencji w sprawie ustanowienia międzynarodowego reżimu ochrony klimatu (COP 19)
Consequences of COP 19 for Global Climate Protection Regime
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2014, t. 49, nr 1, s. 103-122, tab., bibliogr. 54 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Zmiany klimatyczne, Prawo międzynarodowe, Międzynarodowa współpraca ekologiczna, Międzynarodowe konwencje ekologiczne
Climate change, International law, International ecological cooperation, International environmental conventions
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, COP 19
United Nations Climate Change Conference, COP 19
Abstrakt
Początek budowy międzynarodowego reżimu ochrony klimatu wiąże się z powołaniem w 1988 r. pod auspicjami Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (The United Nations Environment Programme - UNEP) i Światowej Organizacji Meteorologicznej (The World Meteorological Organization - WMO), Międzyrządowego Panelu Klimatycznego (The Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC). Celem ustanowienia tego panelu była budowa międzynarodowego konsensusu naukowców zajmujących się zmianami klimatu i ich konsekwencjami, diagnoza problemu oraz poszukiwanie strategii mającej to zagadnienie rozwiązać. (fragment tekstu)

The climate change is one of the most important problem of human development. The climate change is caused by CO2 emissions, which is formed as a result of human activities. In the late 1980s the fi rst step to establishment of international regulations on climate was made. As a result, in 1992 the United Nations Framework Convention on Climate Change was adopted, some years later the Kyoto Protocol. All these documents created International Regime of Climate Protection. Member states' activities now focus on negotiations within the framework established by the UNFCCC to enter common international regulations in this area. COP 19 is one of the stages of those negotiations, which are supposed to complete the establishment of the international regime to 2020. Negotiations show changing dynamism which depends on the level of threats presented by the climate change effects. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. The IPCC First Assessment Report.
 2. J.T. Houghton, G.J. Jenkins, J.J. Ephraums (red.), Climate Change. The IPCC Scientific Assessment, Cambridge 1990, s. 353-358.
 3. K. Księżopolski, Bezpieczeństwo ekologiczne, w: K. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska (red.), Bezpieczeństwo państwa. Warszawa 2009.
 4. http://figueres-unfccc.net/2013/12/ll/why-cop-19-rocked (07.01.2014).
 5. http://unfccc.int/files/press/news_room/press_releases_and_advisories/application/pdf/131123_pr_closing_cop 19 .pdf (07.01.2014).
 6. http://unfccc.int/files/press/press_releases_advisories/application/pdf/pr20120812_copl8_close.pdf (07.01.2014).
 7. http://unfccc.int/files/press/press_releases_advisories/application/pdf/pr20111112copl7final.pdf (07.01.2014);
 8. http://unfccc.int/resource/docs/2011/copl7/eng/09a01.pdf;
 9. http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop 17/eng/09a02.pdf (07.01.2014).
 10. I will continue to do #FastingForTheClimate on the 13th day of each month, as a remembrance of the 13 days of #FastingForTheClimate", https://twitter.com/YebSano/status/404359734045577216 (07.01.2014);
 11. http://www.boell.de/en/2013/12/03/after-cop-19-warsaw-checkmate-international-climate- politics (07.01.2014).
 12. Canada Pulls Out of Kyoto Protocol, "CBC News" z 12 grudnia 2011 r.
 13. http://www.democracynow.org/2013/ll/20/as_poor_countries_walk_out_of (09.01.2014).
 14. Billion-Dollar Wecither/Climate Disasters, http://www.ncdc.noaa.gov/billions (09.01.2014);
 15. National Climatic Data Center. National Oceanie and Atmospheric Administration. Retrieved June 13, 2013 (09.01.2014).
 16. Further Advancing the Durban Platform, http://unfccc.int/files/meetings/warsaw_nov_2013/decisions/application/pdf/cop19_adp.pdf (27.12.2012).
 17. Further Advancing the Durban Platform, par. 2(b), http://unfccc.int/files/meetings/warsaw_nov_2013/decisions/application/pdf/cop19_adp.pdf (09.01.2014).
 18. http://unfccc.int/resource/docs/2013/adp2/eng/10infsum.pdf, s. 26 (09.01.2014).
 19. Minister Korolec at NYC Bar Associcition, s. 7, http://www.copl9.gov.pl/latest-news/items/minister-korolec-at-nyc-bar-association (09.01.2014).
 20. http://unfccc.int/files/meetings/warsaw_nov_2013/decisions/application/pdi7copl9_lossandda-mage.pdf (09.01.2014).
 21. http://www.huffingtonpost.com/2013/12/04/green-climate-fund-un_n_4381999.html
 22. http://www.boell.de/en/2013/12/03/after-cop-19-warsaw-checkmate-international-climate-politics (09.01.2014);
 23. http://www.rtcc.org/2013/09/10/south-korea-pledges-40-million-to-green-climate-fund (09.01.2014).
 24. http://unfccc.int/files/meetings/warsaw_nov_2013/decisions/application/pdf/copl9_lt. pdf
 25. http://unfccc.int/files/meetings/warsaw_nov_2013/decisions/application/pdf/copl9_redd_ finance.pdf (09.01.2014);
 26. http://unfccc.int/files/meetings/warsaw_nov_2013/decisions/application/pdf/ cop 19_mitigationactions_forest.pdf (09.01.2014);
 27. http://unfccc,int/files/meetings/warsaw_nov_2013/decisions/application/pdf/cop 19_fms.pdf (09.01.2014);
 28. http://unfccc.int/files/meetings/warsaw_nov_2013/decisions/application/pdf/copl9_safeguards_lcpl6al.pdf (09.01.2014);
 29. http://unfccc.int/files/meetings/warsaw_nov_2013/decisions/application/pdf/cop19_frl.pdf (09.01.2014);
 30. http://unfccc.int/files/meetings/warsaw_nov_2013/decisions/application/pdf/cop19_mrv.pdf (09.01.2014);
 31. http://unfccc.int/files/meetings/warsaw_nov_2013/decisions/application/pdf/cop19_drivers_deforestation.pdf (09.01.2014).
 32. http://unfccc.int/files/meetings/warsaw_nov_2013/decisions/application/pdf/copl9_redd_finance.pdf (09.01.2014).
 33. http://www.worldbank.Org/en/news/feature/2013/l l/20/biocarbon-fund-initiative-promote- sustainable-forest-landscapes (09.01.2014).
 34. http://www.climatenetwork.org/sites/default/files/warsaw_final_web_O.pdf (07.01.2014);
 35. http://www.climatenetwork.org/sites/default/files/warsaw_sunmrary_english.pdf (07.01.2014).
 36. http://www.koalicjaklimatyczna.org/lang/pl/page/stanowiska_koalicji/id/7 (07.01.2014).
 37. http://www.climatenetwork.org/publication/can-intervention-copl9-adp-opening-plenary-uthra- radhakrishnan-11-november-2013 (07.01.2014).
 38. http://www.climatenetwork.org/publication/can-intervention-high-level-ministerial-dialogue- climate-finance-20-november (07.01.2014).
 39. http://www.climatenetwork.org/publication/can-intervention-cop 19-copcmp-closing-plenary-23-november-2013 (07.01.2014).
 40. http://www.foeeurope.org/polluters-talk-we-walk-211113 (07.01.2014);
 41. http://uk.reuters.com/ article/2013/11/2 l/climate-talks-ngo-idUKL5N0 J62PD20131121 (07.01.2014).
 42. http://www.avaaz.org/pl (07.01.2014).
 43. http://www.iisd.ca/enbvol/enb-background.htm (07.01.2014);
 44. http://www.iisd.ca/climate/copl9/enb (07.01.2014).
 45. http://www.twnside.org.sg/title2/climate/climate_updates-briefings.htm (07.01.2014).
 46. http://climatejusticecampaign.org/about (07.01.2014).
 47. http://tcktcktck.org/about (07.01.2014).
 48. http://marszdlaklimatu.blogspot.com (07.01.2014).
 49. http://www.youtube.com/watch?v=FTTdDxQ8KFQ (27.12.2012).
 50. http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/6214.php (27.12.2012).
 51. Guidelines for the participation of representatives of NGOs at meetings of the bodies of the United Nations Framework Convention on Climate Change.
 52. I. Vormedal, The Influence of Business and Industry NGOs in the Negotiation ofKioto Mechanisms: the Case of Carbon Capture and Storage in the CDM, "Global Environmental Politics" 2008, t. 8, nr 4.
 53. H. Bochniarz, COP 19: biznes oczekuje odważnych decyzji, 22.11.2013, http://konfederacjalewiatan.pl (27.12.2012).
 54. The Warsaw Communiąue 2013, World Coal Association, November 2013, http://www.worldcoal.org/extract/wp-content/uploads/2013/09/The-Warsaw-Communique-2013.pdf (27.12 2012).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu