BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szydzisz Marcin
Tytuł
Kierunki aktywności międzynarodowej Palestyńczyków
Main Directions of Palestinian Activity in International Forum
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2014, t. 49, nr 1, s. 123-136, bibliogr. 53 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Polityka międzynarodowa, Suwerenność, Podmiotowość polityczna, Podmioty prawa międzynarodowego, Konflikty polityczne, Konflikty międzynarodowe
International politics, Sovereignty, Political subjectivity, Legal entities governed by international law, Political conflicts, International conflicts
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Palestyńskie Władze Narodowe
Palestinian National Authority
Kraj/Region
Strefa Gazy, Zachodni Brzeg Jordanu
Gaza Strip, West Bank
Abstrakt
Pisanie o aktywności międzynarodowej Palestyńczyków rodzi poważne problemy. Po pierwsze, Palestyna nie jest powszechnie uznawana za państwo. Władze palestyńskie nie władają całością terytorium, które składać się ma na obszar ich państwa. Jego częścią administrują Izraelczycy. Na mocy porozumień podpisanych z Izraelem władze palestyńskie nie mogą również realizować części podstawowych funkcji państwa (np. nie posiadają sił zbrojnych). Po drugie, Palestyńczyków nie reprezentuje jeden ośrodek władzy (zresztą nie tylko na arenie międzynarodowej, ale również wewnątrz administrowanego przez Palestyńczyków terytorium). W zasadzie można wskazać współcześnie trzech kreatorów tej polityki: Organizację Wyzwolenia Palestyny (OWP), która jest uznawana przez opinię światową, administrację Palestyńskiej Władzy Narodowej (PWN), zwanej również Autonomią Palestyńską, kontrolującą Zachodni Brzeg Jordanu, oraz Hamas, faktycznie rządzącym w Strefi e Gazy. (fragment tekstu)

This article is an attempt to describe the Palestinian activity at the international forum. This issue is very diffi cult, because Palestine is not widely recognized as a state, so it does not lead a typical foreign policy. Besides, the Palestinians do not have a single centre of power and basically three entities that undertake international activity (Palestinian Liberation Organisation, Palestine National Council and the government created by Hamas) can be described. The author will try to describe the main areas of the Palestinian activities at the UN forum, procedures aimed at obtaining economic support and attempts to internationalize the Palestinian issue. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Palestinian Central Bureau of Statistics, http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/ gover_e.htm (04.02.2014).
 2. http://www.lacs.ps/documentsShow.aspx?ATT_ID=6966 (04.02.2014).
 3. Palestinian Central Bureau of Statistics, http://www.pcbs.gov.ps/site/881/default.aspx#Population (04.02.2014).
 4. http://www.tradingeconomics.com/palestine/gdp-per-capita (07.02.2014).
 5. http://www.tradingeconomics.conr/israel/gdp-per-capita (07.02.2014).
 6. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego nr 3236z 22 listopada 1974 r., http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NRO/738/38/IMG/NR073838,pdf?OpenElement (16.12.2013).
 7. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego nr 3237z 22 listopada 1974 r., http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NRO/738/38/IMG/NR073838.pdf/OpenElement (16.12.2013).
 8. Rezolucja Zgromadzania Ogólnego nr 43/177z 15 grudnia 1988 r, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NRO/531/56/IMG/NR053156.pdf?OpenElement (16.12.2013).
 9. Ąffirming a Yision of a Region Where Two States, Israel and Palestine, Live Side by Side Within Secure and Recognized Borders, Rezolucja Rady Bezpieczeństwa nr 1397 z 12 marca 2002 r., http://www.un.org/News/Press/docs/2002/sc7326.doc.htm (19.01.2014).
 10. http://www.un.org/News/Press/docs/2008/sc9539.doc.htm (19.01.2014).
 11. http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/general_conference_admits_palestine_as_unesco_member_state/#.UvilWqrPQ9c (10.02.2014).
 12. http://www.croatiantimes.com/?id=18318 (12.12.2013).
 13. http://www.orderofmalta.int/news/57915/the-grand-master-of-the-order-of-malta-receives-the- accredited-diplomatic-corps/?lang=en (12.12.2013).
 14. http://www.mfa.go.th/main/en/media-center/14/25049-Thailand-and-Palestine-will-establish- diplomatic-r.html (12.12.2013).
 15. http://www.turkmenistan.ru/en/articles/16102.html (16.01.2014).
 16. http://english.wafa.ps/index.php?action=detail&id=22340 (16.01.2014).
 17. Iceland Becomes First Western European Country to Recognize Palestinian State, "Haaretz" z 29 listopada 2011 r., http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/iceland-becomes-first-westem-euro- pean-country-to-recognize-palestinian-state-1.398533 (15.01.2014).
 18. http://www.imemc.org/article/65170 (16.01.2014).
 19. http://www.middleeastmonitor.com/news/europe/5824-spain-to-open-a-consular-representa- tive-office-in-gaza (16.01.2014).
 20. http://www.state.gOv/j/ct/rls/crt/201 l/195553.htm#hamas (17.01.2014).
 21. http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_terrorism/133208_en.htm (17.01.2014).
 22. R. Brandenburg, Iran and the Palestinians, w: United States Institute of Peace, http://iranprimer.usip.org/resource/iran-and-palestinians (22.12.2013).
 23. http://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Iran/SupportTerror/Pages/Iran-Hamas_arms_transfer_after_ Pillar_Defense_25-Dec-2012.aspx (15.01.2014).
 24. Building a Successful Palestinian State, Santa Monica 2007, s. 88.
 25. F. Akrarn, In Break, Hamas Supports Syrian Opposition, "The New York Times" z 24 lutego 2012 r., http://www.nytimes.conr/2012/02/25/world/middleeast/hamas-leader-supports-syrian-opposition.html?_r=0 (22.12.2013).
 26. R. Ożarowski, Hezbollah w stosunkach międzynarodowych na Bliskim Wschodzie, Gdańsk 2011, s. 157.
 27. Hezbollah: Our Rockets Can Kill lOOOs of Israelis, "The Jerusalem Post" z 17 sierpnia 2012 r., http://www.jpost.com/IranianThreat/News/Article.aspx7kR281645 (22.12.2013).
 28. Moscow: Lavrov Meets Hamas Top Man Khaled Mashaal (22.11.2007), http://voiceofrussia.com/2007/02/27/123649/ (16.01.2014).
 29. Стенограмма выступления и ответов Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на вопросы СМИ на пресс-конференции, посвященной внешнеполитическим итогам 2009 года, Москва, 22 января 2010 года, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, http://www.mid.ru/bdomp/Brp_4.nsf/arh/0B514CB49F82A439C32576B40053C70E?OpenDocument (23.12.2013).
 30. Saudis Join Egypt in Support for Hamas (23.02.2006), http://edition.cnn.eom//2006/WORLD/meast/02/22/rice.mideast/index.html?section=cnn_world (17.01.2014).
 31. http://ec.europa.eu/echo/aid/north_africa_mid_east/palestinian_en.htm (16.01.2014).
 32. http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/palestine/palestine_ en.htm (17.01.2013).
 33. http://www.unrwa.org/who-we-are (17.01.2014).
 34. http://www.unrwa.org/sites/default/files/All_governments_donors_overall.pdf (17.01.2014).
 35. European Union Direct Financial Support to the Palestinian Authority, s. 13, http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_14/ SR13_14_EN.pdf (18.01.2014).
 36. R. Tait, Iran Cuts Hamas Funding Over Syria (03.01.2013), http://www.telegraph.co.uk/news/world-news/middleeast/palestinianauthority/10091629/Iran-cuts-Hamas-funding-over-Syria.html (18.01.2014).
 37. Arab States Agree on $100 Million in Monthly Aid for Palestinian Authority, "Haaretz" z 9 grudnia 2012 r., www.haaretz.com/news/middle-east/arab-states-agree-on-100-million-in-monthly-aid-for- palestinian-authority-1.483698 (12.02.2014).
 38. European Union Direct Financial Support to the Palestinian Authority, s. 30, http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_14/SR13_14_EN.pdf (18.01.2014).
 39. A. Le More, Are Realities on the Ground Compatible With the International State-building and Development Agenda?, w: M. Keating, A. Le More, R. Lowe, Aid, Diplomacy and Facts on the Ground: the Case of Palestine, London 2005, s. 28,
 40. J. Jarząbek, Palestyńczycy na drodze do niepodległości, Warszawa 2012, s. 240.
 41. U.S. Congress Officially Confirms Blocking Palestinian aid, Explains Reasoning (04.10.2013), http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/u-s-congress-officially-confirms-blocking-palestinian-aid-explains-reasoning-1.387989 (09.12.2013).
 42. J. Zanotti, U.S. Foreign Aid to the Palestinians (30.09.2013), Congressional Research Service, s. 4, www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS22967.pdf (09.12.2013).
 43. http://nad-plo.org/etemplate.php?id=129&more=l#2 (18.01.2014).
 44. Abbas Orders Issue of Palestine 'Passports, "Al Jazeera" z 7 stycznia 2013 r., http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/01/20131714937630686.html (12.09.2013).
 45. Israeli Humanitarian Aid Efforts, http://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Aid/Pages/Israel_humanitarian_aid.aspx (13.02.2014).
 46. I. Black, Paris Donor Nations Pledge Billions for Palestinians, "The Guardian" http://www.theguardian.conr/world/2007/dec/17/france.israel (18.01.2014).
 47. Arab States Agree on $100 Million in Monthly Aid for Palestinian Authority, "Haaretz" z 9 grudnia 2012 r., http://www.haaretz.com/news/nriddle-east/arab-states-agree-on-100-million-in-monthly-aid-for- palestinian-authority-1.483698 (12.02.2014).
 48. Palestinian PM Urges Arab Countries to Pay Pledged Aid to PA, "Haaretz" z 13 stycznia 2013 r., http://www.haaretz.com/news/middle-east/palestinian-pnr-urges-arab-countries-to-pay-pledged-aid-to- pa-1.493763 (12.02.2014).
 49. Premier Izraela zapowiadał uznanie zdemilitaryzowanego państwa palestyńskiego, po osiągnięciu "wzajemnego kompromisu", http://www.mfa.gov.il/mfa/pressroom/2012/pages/pm-netanyahu-addresses-un-27-sep-2012.aspx (10.02.2014).
 50. B. Ravid, R. Isakovich, Netanyahu: Israel Not Obligated to Accept Kertys Framework in Fuli, "Haaretz" z 28 stycznia 2014 r., http://www.haaretz.eom/news/diplomaey-defense/l.571062 (11.02.2014).
 51. Six Questions for Resuming Negotiations, czerwiec 2013 r., http://www.nad-plo.org/userfiles/file/fact%20sheet/Six%20Questions%20for%20Resuming%20Negotiations.pdf (11.02.2014).
 52. Pro Peace Process, but Not Hopeful (21.03.2013), http://www.gallup.eom/poll/l61456/israelis-palestinians-pro-peace-process-not-hopeful.aspx (12.02.2013).
 53. http://nad-plo.org (18.01.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu