BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Solarz Anna M.
Tytuł
Antysemityzm jako instrument polityki zagranicznej Izraela
Anti-Semitism as a Tool of Israeli Foreign Policy
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2014, t. 49, nr 1, s. 151-163, bibliogr. 43 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Antysemityzm, Konflikty etniczne, Polityka zagraniczna, Polityka międzynarodowa, Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo międzynarodowe
Anti-Semitism, Ethnic conflicts, Foreign policy, International politics, National security, International security
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Izrael, Bliski Wschód
Israel, Middle East
Abstrakt
Przejawy nienawiści i nietolerancji wobec obcych narodów, grup etnicznych, religijnych, językowych oraz innych mniejszości, w tym także nacechowana nimi polityczna retoryka, ze względu na swoją oczywistą niesprawiedliwość, bez wątpienia mogą stanowić zarzewie niepokojów społecznych, a także krwawych wojen i konfliktów. Historia dostarcza wielu takich przykładów. Wolność od nienawiści i dyskryminacji z powodu odmienności jest uznawana za podstawowe prawo należne każdemu człowiekowi, gdyż korzeniami sięga głębokich pokładów naszego człowieczeństwa. (fragment tekstu)

Israel regards anti-Semitism as one of the most serious threats to its security. It does not underestimate it, though anti-Semitism often refers to the sphere of media and verbal propaganda, and does not directly threaten the existence of the state, which is well guarded by, among others, close relations with the most powerful country in the world and by building its own defence capabilities. What is particularly concerned for Israel is so-called "new anti-Semitism" which is, in Israeli opinion, as well as traditional one, a serious threat to peace. The Israeli government, especially since the Durban Conference in 2001, starts to coordinate anti-Semitism activities and has expanded this on the international arena. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Kempka, Retoryka i działanie polityczne, http://www.retoryka.edu.pl/files/far2_2012_ed.pdf (05.11.2013).
 2. Contemporaiy Global Antisemitism. A Report Provided to United States Congress, http://www.State.gov/documents/organization/l02301.pdf (18.06.2012).
 3. Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dysktyminacji rasowej (Nowy Jork, 7 III 1966), w: B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik (red.), Prawa człowieka. Dokumenty międzynarodowe, Toruń 1993, s. 63.
 4. http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-2&chaptei=4&lan- g=en (07.02.2013).
 5. R. Pfisterer, Nieuleczalne zło?, w: L. Poliakov (red.), Historia antysemityzmu 1945-1993, Kraków 2010, s. 67, 68.
 6. A. Bayefsky, The UN and the Jews, "Commentary" 2004, t. 117, nr 2, s. 42-46.
 7. Robocza definicja antysemityzmu, http://www.european-forum-on-antisemitism.org/working-definition-of-antisemitism/polski-polish (05.11.2013).
 8. T. Herzl, Państwo żydowskie. Próba nowoczesnego rozwiązania kwestii żydowskiej, Kraków 2006.
 9. Was the Holocaust Responsible for the Establishment of Israel, http://antisem-itism.org.il/eng/FAQ:%20The%20campaign%20to%20defame%20Israel (03.11.2013).
 10. www.antisemitism.org.il/eng/aboutus (13.10.2013).
 11. Global Forum for Combating Antisemitism - 4th International Conference in Jerusalem, http://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/AntiSemitism/Pages/GFCA_4th_lnternational_Conference_May_2013.aspx (05.11.2013).
 12. http://mfa.gov.il/MFA/AboutThe-Ministry/Conferences-Seminars/Pages/GFCA_4th_International_Conference_May_2013.aspx (04.11.2013).
 13. Need for the Global Forum to Combat Anti-Semitism, http://www.jpost.com/Opinion/Op-Ed-Con-tributors/Need-for-the-Global-Forum-to-Combat-Anti-Semitism-315876 (04.11.2013).
 14. The Action Plan for Combating Antisemitism 2013 and Beyond, http://mfa.gov.il/MFA/AboutTheMinistry/Conferences-Seminars/Documents/AntisemitismBooklet2013.pdf (05.11.2013), s. 3.
 15. FAQ: The Campaign to Defame Israel, http://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/FAQ/Pages/FAQ_Attack_Israeli_Values.aspx (10.11.2013).
 16. G.M. Steinberg, Soft Power Play Hardball: NGOs Wage War Against Israel, w: E. Inbar (red.), Israeli Strategic Agenda, New York 2009, s. 135.
 17. A.M. Solarz, Allah akbar! - czyli o roli religii we współpracy między państwami muzułmańskimi na przykładzie Organizacji Konferencji Islamskiej, w: E. Haliżak, Stosunki międzynarodowe w XXI w., Warszawa 2006, s. 822-842.
 18. US Campaign for the Academic & Cultural Boycott of Israel, http://www.usacbi.org
 19. Palestinian Campaign for Academic & Cultural Boycott of Israel, http://www.pacbi.org
 20. http://www.israelnewsagency.com/britishboycottisraelunionsacademicjournalistsjewishpales-tine4848062007.html (12.02.2013);
 21. On the Academic Boycott of Israel, http://electronicintifada.net/content/ academic-boycott-israel/6953 (12.02.2013).
 22. Op-Ed: The Tyranny of Political Correctness, http://www.israelnationalnews.com/Articles/ Article.aspx/13620#.Um7WmBAorlU (28.10.2013).
 23. Report on the Activities of the Ministry of Foreign Affairs: "Combating Antisemitism ", http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/2000_2009/2004/2/Report+on+the+Activities+of+the+Ministry+of+Fo reig.htm?DisplayMode=print (21.06.2012).
 24. PM Netanyahu Addresses UN General Assembly, http://www.mfa.gov.il/mfa/pressroom/2012/pages/pm-netanyahu-addresses-un-27-sep-2012.aspx (05.11.2013).
 25. B. Neuberger, Israeli Relations With the Third World (1948-2008), www.tau.ac.il/humanities/abraham/publications/israel.pdf (05.11.2013).
 26. J. Bury, System bezpieczeństwa narodowego Izraela, "Stosunki Międzynarodowe" 2010, nr 1-2, s. 175.
 27. M. Yegar, The Long Journey to Asia: a Chapter in the Diplomatic Histoty of Israel, Haifa 2004, s. 306 (Hebrew), za: B. Neuberger, Israeli Relations With the Third World (1948-2008), s. 28.
 28. G. Atzmon, The Politics of Anti-Semitism: Zionism, the Bund and Jewish Identity Politics, http:// dissidentvoice.org/2007/12/the-politics-of-anti-semitism-zionism-the-bund-and-jewish-identity-politics/ (21.06.2012).
 29. N. Perlmutter, R.A. Perlmutter, The Real Anti-Semitism in America, New York 1982.
 30. M. Pogońska-Pol, Arabsko-izraelska wojna październikowa z 1973 roku w stosunkach międzynarodowych, Toruń 2010.
 31. M. Waintrater, Zły Żyd z Syjonu, w: L. Poliakov (red.), Historia antysemityzmu 1945-1993, Kraków 2010, s. 19, 20.
 32. N.G. Finkelstein, Wielka hucpa. O pozorowaniu antysemityzmu i fałszowaniu historii. Warszawa 2006, s. 51.
 33. N. Sharansky, 3D Test of Anti-Semitism: Demonization, Doubtes Standards, Delegitimization, http://jcpa.org/phas/phas-sharansky-fD4.htm (10.02.2013).
 34. The 1975 "Zionism is Racism" Resolution: The Rise, Fali and Resurgence of a Libel, http://jcpa.org/article/the-1975-zionism-is-racism-resolution-the-rise-fall-and-resurgence-of-a-libel (10.02.2013).
 35. http://www.mfa.gov.il/MFA/Foreign+Relations/Israels+Foreign+Relations+since+1947/1988-1992/260+General+Assembly+Resolution+46-86-+Revocation.htm (10.02.2013).
 36. H.O. Schoenberg, Demonization in Durban: The World Conference Against Racism, http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=l&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F %2Fwww.paulbogdanor.com%2Fisrael%2Fdurban.pdf&ei=c0gVUY7eKIj69gTs0oGgAg&usg=AFQjCNFu q38U02GWl VMiJB-0VXLaM5wQlw&bvm=bv.42080656,d.eWU (10.20.2013).
 37. Iran Calls Israel Racist at Meeting in Geneva, http://www.nytimes.eom/2009/04/2l/world/21geneva.html?_r=0 (10.02.2013).
 38. E. Gilboa, Public Diplomacy: The Missing Component in Israeli Foreign Policy, w: E. Inbar (red.), Israeli Strategic Agenda, New York 2009, s. 102-134.
 39. J.J. Mearsheimer, S.M. Walt, Lobby izraelskie w USA, Warszawa 2011, s. 113.
 40. Delegitimization: Attitudes Toward Israel and the Jewish People, http://jppi.org.il/news/67/58/Attitudes-Toward-Israel-and-the-Jewish-People (13.02.2013).
 41. Departament ds. Zwalczania Antysemityzmu (Department for Combating Antisemitism) http://www.mfa.gov.il/MFA/Anti-Semitism+and+the+Holocaust/Anti-SemitismToday/GFCA_4th_International_ Conference_May_2013 (13.02.2013).
 42. Report on the Acthńties of Israel's Ministry of Foreign Ajfairs:" Combating Antisemitism", http:// www.mfa.gov.il/MFA/MFA-Archive/2004/Pages/Report%20on%20the%20Activities%20of%20the%20 Ministry%20of%20Foreig.aspx (05.11.2013)
 43. http://nyjtimes.com/cover/02-23-04/Editoriall.htm (05.11.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu