BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ryś-Jurek Roma (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Ocena procesów inwestycyjnych w gospodarstwach rolnych w Polsce po integracji z Unią Europejską
An Assessment of the Investment Processes in Farms in Poland after the Integration with the European Union
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2014, z. 3 (33), s. 217-228, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Inwestycje w rolnictwie
Arable farm, Investments in agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu była próba oceny procesów inwestycyjnych w gospodarstwach rolnych w Polsce po integracji z Unią Europejską według wielkości ekonomicznej. Badanie oparto na danych statystycznych z bazy FADN dotyczących lat 2004-2011. Opisano zasoby czynników produkcji, pozostające w dyspozycji gospodarstw rolnych, a także określono ich zdolność do reprodukcji majątku i odnowienia środków trwałych. Przedstawiono też wpływ dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego na realizowane inwestycje. Stwierdzono, że im większe jest gospodarstwo rolne, tym łatwiej inwestuje, odnawia majątek, opierając się głównie na wypracowanym dochodzie. Natomiast w małych gospodarstwach rolnych dochód jest przeznaczany na doraźne potrzeby, a nie na inwestowanie w majątek gospodarstwa. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article was an attempt of the assessment of the investment processes in farms according to the economic size in Poland, after the integration with the European Union. The data from FADN database was used for years 2004-2011. The means of production factors in disposition of farms were described, and the capacity for reproduction and for renovate of assets were established. The influence of the net farm income on the realised investments was shown. It was found that the bigger a farm is the easier it invests, renovates the assets, basing mainly on its own income. However in small farms, the income is spent on casual needs, and not on investment in farm assets. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brigham E.F., Houston J.F., 2005. Podstawy zarządzania finansami. T. 2. PWE, Warszawa.
 2. FADN. 2014. http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/report_en.cfm?dwh=SO [dostęp: styczeń 2014].
 3. Finanse gospodarstwa rolnego. 2007. Red. H. Runowski. Agroexpert Ośrodek Badań i Doradztwa dla Rolnictwa, Warszawa.
 4. Goraj L., Mańko S., 2009. Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Difin, Warszawa.
 5. Grzelak A., 2012. Ocena procesów reprodukcji w gospodarstwach rolnych w Polsce po integracji z UE w świetle danych systemu rachunkowości rolnej FADN. J. Agribus. Rural Dev. 2 (24), 57-67.
 6. Guastella G., Moro D., Sckokai P., Veneziani M., 2013. Investment behaviour of EU arable crop farms in selected EU countries and the impact of policy reforms, FACTOR MARKETS Working Papers, No. 42, May, www.factormarkets.eu [dostęp: kwiecień 2014].
 7. Kusz D., 2010. Regionalne zróżnicowanie nakładów inwestycyjnych w gospodarstwach rolniczych uczestniczących w polskim FADN. Zesz. Nauk. SERiA 12, 3, 236-241.
 8. Sadowski A., 2011. Ekonomiczne aspekty projektów inwestycyjnych w agrobiznesie. 18 marca, Poznań, nta.ue.poznan.pl/upload/Szkolenie_Sadowski.ppt . [dostęp: luty 2014].
 9. Sarris A.H., Doucha T., Mathijs E., 1999. Agricultural restructuring in central and eastern Europe: implications for competitiveness and rural development. Eur. Rev. Agric. Econ. 26 (3), 305-329.
 10. Sobczyński T., 2009. Wpływ wielkości ekonomicznej gospodarstw rolniczych UE na ich możliwości rozwojowe. Zesz. Nauk. SGGW Warsz. - Probl. Roln. Świat. 9 (24), 159-168.
 11. Vercammen J., 2007. Farm bankruptcy risk as a link between direct payments and agricultural investment. Eur. Rev. Agric. Econ. 34 (4), 479-500.
 12. Woś A., 2000. Inwestycje i akumulacja w rolnictwie chłopskim w latach 1988-1998. Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, z. 466. IERiGŻ, Warszawa.
 13. Wyniki Standardowe 2011 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część 1. Wyniki standardowe. 2012. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu