BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Yang Sanyi
Tytuł
Social Learning Theory and EU Policy Learning: Conditions, Concepts, and Limits
Teorie społecznego uczenia się i kształcenia w zakresie polityki Unii Europejskiej: Uwarunkowania, koncepcje i ograniczenia
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2014, t. 49, nr 1, s. 203-218, bibliogr. 49 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Teorie społecznego uczenia się, Uczenie się, Integracja gospodarcza i polityczna Europy
Social learning theory, Studying, Economic and political integration of Europe
Uwagi
streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Teorie społecznego uczenia się i ich rozwój mają długą historię w dziedzinie nauk politycznych i stosunków międzynarodowych. Badano wzajemny wpływ czynników społecznych i produktów polityki w sferze kształtowania się polityki Unii Europejskiej. Starano się zrozumieć, jaki wpływ na aktorów mają interakcje społeczne, uważano, że instytucje i dyskursy społeczne wspólnie tworzą dyfuzję norm. Teoria społecznego uczenia się i inne społeczne poglądy konstruktywistyczne pokrywają się z pewnymi koncepcjami uczenia się polityki istniejącymi w literaturze; stosuje się te terminy wymiennie. Artykuł ten oparty jest na dyskursie analitycznym, podejmuje też tematykę źródła, struktury i barier teorii społecznego uczenia się. Czerpano z perspektyw porównawczych zróżnicowanego procesu tworzenia polityki UE w różnych obszarach polityki. Poprzez skoncentrowanie się na spójnej i jednolitej triadzie koncepcja-teoria-refleksja starano się systematycznie porównywać zachowania podczas nauki w różnych fazach procesu uczenia się i zbadać, w jakim stopniu te zachowania dotyczą większości obszarów polityki UE. (abstrakt oryginalny)

Educational-theory methods have experienced a major change from a "conditioning" to a "social learning" paradigm. Traditional operant conditioning could shape behaviours according to a particular culture. External incentives are instrumental stimuli and treated as tools in bolstering learner compliance. The triad stimulus-reinforcement-new behaviour conditioning theory has occupied the traditional core of education theory, whereas social learning theory takes an opposite stand. Peer modeling and outside learning are characterized as self-regulated learning strategies. Various learning processes (i.e., organizational learning, cooperative learning, and moral education) are the ramifi cations of social learning theories. Education theory further promotes its growth by establishing a specifi c analytical procedure for developing a sound learning theory, which provides greater access to understanding the values and norms infl uencing actor behaviours. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Huysman, Organizational Learning or Learning Organizations, "European Journal of Work and Organizational Psychology" 2000, vol. 9, no. 2, pp. 133-145.
 2. A. Bandura, Aggression: A Social Learning Analysis, New Jersey 1973, pp. 1-2.
 3. W. Riker, Political Science and Rational Choice, in: J. Alt and K. Shepsle (eds.), Perspectives on Positive Political Economy, Cambridge 1990, pp. 9-11.
 4. M. Cowles, J. Caporaso, T. Risse, Transfórming Europe-Europeanization and Domestic Change, London 2001, p. 2.
 5. S. Herbert, Front Substantive to Procedura! Rationality, in: A. McGrew, M.J. Wilson (eds.), Decision Making: Approaches and Analysis, Manchester 1982, pp. 87-96.
 6. P. Hall, Policy Paradigms, Social Learning and the State: The Case of Economic Policy Making in Britain, "Comparative Politics" 1993, vol. 25, no. 3, p. 49.
 7. J. Leman, S. Janssens, Human Smuggling and Trafficking fromtyia Eastern Europe: The Former Tntelligence' and the Intermediary Structures, "Journal on Moving Communities" 2006, vol. 6, no.l, pp. 119-140;
 8. R. Zaiotti, Of Friends and Fences: Europe s Neighbourhood Policy and the 'Gated Community Syndrome', "Journal of European Integration" 2007, vol. 29, no. 2, pp. 143-162.
 9. J. Checkel, Why Comply? Social Learning and European Identity Change, "International Organisation" 2001, vol. 55, no. 3, pp. 553-588;
 10. J. Ikenberry, The International Spread of Prtyatization Policies: Inducements, Learning and Policy Bandwagoning, in: E. Suleiman, J. Waterbury (eds.), The Political Economy of Public Sector Reform and Privatization, Boulder 1990;
 11. T. Borzel, T. Risse, When Europeanization Meets Diffusion: Exploring New Territory, "West European Politics" 2012, vol. 35, no. 1, pp. 192-207.
 12. U. Sedelmeier, Is Europeanization Through Conditionality Sustainable? Lock-in of Institutional Change After EUAccession, "West European Politics" 2012, vol. 35, no. 1, pp. 20-38;
 13. F. Schimmelfennig, U. Sedelmeier (eds.), The Europeanization of Central and Eastern Europe, New York 2005.
 14. A. Magen, Israel and the Many Pathways of Diffusion, "West European Politics" 2012, vol. 35, no. 1, pp. 98-116.
 15. P. Katzenstein, The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics, New York 1996, pp. 33-75.
 16. A. Gornitzka, U. Sverdrup, Access of Experts: Information and EU Decision-Making, "West European Politics" 2011, vol. 34, no. 1, p. 49.
 17. F. Schimmelfennig, U. Sedelmeier (eds.), The Europeanization of Central and Eastern Europe, op. cit., pp. 23-25.
 18. S.D. Krasner, International Regimes, Cornell 1983, pp. 2-5;
 19. J. Ruggie, International Regimes, Transactions, and Change: Embedded Liberalism in the Postwar Economic Order, "International Organization" 1982, vol. 36, no. 2, pp. 379, 380.
 20. E. Adler, M. Bamett (eds.), Security Communities, Cambridge 1998, pp. 119-160.
 21. Robert Shuman Declaration, 9 May 1950.
 22. A. Moravcsik, The Choice for Europe: Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht, London 1998, pp. 3-26.
 23. N. Nugent, At the Heart of the Union: Studies of the European Commission, 2nd edition. London 2000, pp. 10-15.
 24. European Commission, Trade Sustainability Impact Assessment of the EU-Korea FTA: Final Report (Phase 3), Framework Contract Commission 2007 Lot n°5 - project N°2007/139648: 1-261 (2008), pp. 62-99.
 25. European Commission, Public finances in EMU-2011. 3/2011(2011), pp. 63-101;
 26. A. Zito, Learning and Governance in the EU Policy Making Process, London 2010, pp. 102-121.
 27. J. Checkel, Norms, Institutions, and National Identity in Contemporary Europe, op. cit., pp. 83-114;
 28. A.I. Johnston, Treating International Institutions as Social Environments, "International Studies Quarterly" 2011, vol. 45, no. 4, pp. 498, 499.
 29. A. Moravcsik, Negotiating the Single European Act: National Interests and Conventional Statecraft in the European Community, "International Organization" 1991, vol. 45, no. 1, pp. 37^11.
 30. K. Engelbrekt, Multiple Asymmetries: The European Union's Neo-Byzantine Approach to Eastern Enlargement, "International Politics" 2002, vol. 39, no. 1, pp. 37-52.
 31. W. Kok, Enlarging the European Union: Achievement s and Challenges, Report of Wim Kok to the European Commission, 26 March 2003.
 32. EC Regulation 2111/2005.
 33. D. Dolowitz, D. Marsh, Learning from Abroad: The Role of Policy Transfer in Contemporary Policy-Making, "Governance" 2000, vol. 13, no. 1, p. 13
 34. M. Gorton, P. Lowe, A. Zellei, Pre-accession Europeanization: The Strategie Realignment of the Emńronmental Policy Systems of Lithuania, Poland and Slovakia Towards Agricultural Pollution in Preparation for EU Membership, "European Society for Rural Sociology" 2005, vol. 45, no. 3, pp. 217, 218.
 35. Anti-terrorism Policy, Euractiv, 16 March 2005.
 36. The Stationery Office of United Kingdom, Terrorism Act, 2006, Part 1 Offences
 37. D. Dolowitz, D. Marsh, Learning from Abroad: The Role of Policy Transfer in Contemporary Policy-Making, "Governance" 2000, vol. 13, no. 1, pp. 5-24.
 38. Commission split over telecoms 'unbundling', Euractiv, 26 September 2007.
 39. European Union, EU-Republic of Korea Summit, Joint Press Statement Brussels, 14547/10 PRESSE [266] (2010), 6 October 2010. Brussels, 6 October 2010.
 40. European Commission, 2008. Trade Sustainability Impact Assessment of the EU-Korea FTA: Final Report (Phase 3). Framework Contract Commission 2007 Lot n°5 - project N°2007/139648: 1-261.
 41. T. Anno, CoIIective Identity as a 'Emotional Investment Portfolio An Economic Analogy to a Psychological Process, in: R. Sil, E. Doherty (eds.), Beyond Boundaries? Disciplines, Paradigms, and Theoretical Integration in International Studies, Albany 2000, pp. 117-141.
 42. G. Tsebelis, Veto Players: How Political Institutions Work, Princeton 2002.
 43. C. Chiva, The Limits of Europeanisation: EU Accession and Gender Eąuality in Bulgaria and Romania, "Perspectives on European Politics and Society" 2009, vol. 10, no. 2, pp. 195-209.
 44. C. 0'Dwyer, From Conditionality to Persuasion? Europeanization and the Rights of SexualMinori- ties in Post-Accession Poland, "European Integration" 2012, vol. 32, no. 3, pp. 229-247.
 45. Council Directive 93/104/EC, November 23, 1993 Conceming Certain Aspects of the Organisation of Working Time, European Union 1993.
 46. Council Directive 94/33/EC of June 22, 1994 on the Protection of Young People at Work, European Union, 1994.
 47. G. Falkner, M. Hartlapp, S. Leiber, O. Treib, Non-Compliance With EU Directives in the Member States: Opposition through the Backdoor?, "West European Politics" 2004, vol. 27, no. 3, p. 460.
 48. OECD Country Statistical Profiles, 2003-2012.
 49. R. Dannreuther, Developing the Alternative to Enlargement: the European Neighbourhood Policy, "European Foreign Affairs Review" 2006, no. 11, pp. 183-201.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu