BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gębski Jerzy (Uniwersytet Szczeciński), Wysocka Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Kryzys na rynku transportu drogowego rzeczy w krajach Unii Europejskiej w latach 2008-2009
Crisis on the Road Freight Transport Market in Countries of the European Union in the Years 2008-2009
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2010, nr 11, s. 81-93, rys., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy transportu
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Transport, Transport drogowy
Economic crisis, Transport, Road transport
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Branża transportowa jest określana zarówno przez teoretyków jak i praktyków mianem "barometru" gospodarki. Kondycja transportu odzwierciedla aktualną w danym momencie sytuację gospodarczą kraju i regionu. Co więcej, reakcja sektora transportowego na poważniejsze zaburzenia w gospodarce zwykle następuje bezzwłocznie po ich wystąpieniu, dając sygnał ostrzegawczy całej gospodarce. Szczególnie ma to odzwierciedlenie w transporcie drogowym, któ- rego udział w przewozach lądowych w UE-27 wynosi blisko 80% (w 2007 roku wyniósł 76,5% mierzonych w tonokilometrach ). Sytuacja rynkowa przewoźników podejmujących się transportu drogowego rzeczy w Unii Europejskiej uległa znacznemu pogorszeniu począwszy od 2008 roku. W artykule podjęto próbę określenia, na ile kondycja i warunki funkcjonowania na rynku przewoźników transportu drogowego w 2008 roku i pierwszej połowie 2009 roku uzasadnia ją użycie pojęcia sytuacja kryzysowa.(abstrakt autora)

The article deals with the crisis situation. Transport sector is now facing a challenge. How to deal with the period of uncertainty? How to overcome the crisis? According to International Road Transport Union for the last quarter of 2008 there was a decrease in road freight transport activity of up to 50%. In the transport-logistics industry in Poland, in the fi rst half of year 2009 there was fivefold growth of the number of bankruptcies. Authors pay attention to initiatives of the environment of Polish road hauliers who are worrying about the deteriorating situation on the market. On March 2009, Road Transport Forum was constituted. The purpose of this Forum is to mobilize the entire transport environment to take effective actions aiming at the improvement of the situation.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. EU Energy and Transport in Figures, Statistical Pocketbook, Directorate-General for Energy and Transport, European Commission 2009.
 2. Gradziuk A., Negocjacje na forum WTO w sprawie liberalizacji handlu produktami rolnymi. "Biuletyn Polski Instytut Spraw Międzynarodowych" 2003, nr  84.
 3. http://www.acea.be.
 4. http://www.iru.org.
 5. http://www.truck-business.pl/ - Aktualności 10.07.2009.
 6. IRU Resolution to reduce the impact of the economic crisis on road transport. Geneva, 3rd of April 2009.
 7. Próba oceny kondycji polskiego rynku ciężarowego transportu samochodowego na koniec III kwartału 2008 r., Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2008.
 8. Raport Coface. Informacja prasowa, Warszawa 2 lipca 2009 r. http://www.coface.pl.
 9. Rozporządzenia Rady (EWG) nr 3916/90 z dnia 21.12.1990 r. w  sprawie środków podejmowanych w przypadku sytuacji kryzysowej na rynku drogowego transportu rzeczy.
 10. www.botm.gov.pl.
 11. www.iru-nelti.org.
 12. www.zmpd.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-275X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu