BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buchowicz Izabela (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Reforma systemu oświaty 1999 roku w opinii autorów pamiętników
Źródło
Biuletyn IGS / Szkoła Główna Handlowa. Instytut Gospodarstwa Społecznego, 2008, nr 1-4, s. 55-93
Słowa kluczowe
Reforma oświaty, Pamiętniki, Kariera zawodowa, Praca, Szkolnictwo podstawowe, Szkolnictwo ponadpodstawowe, Szkolnictwo średnie
Educational system reforms, Memoirs, Professional career, Labour, Primary education, Secondary education, Secondary education
Abstrakt
Transformacja gospodarcza, jaka zaszła w Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat zaowocowała również szeregiem zmian administracyjnych. Wiele z tych przemian wpłynęło na funkcjonowanie szkolnictwa. Jedną z pierwszych zmian była reforma 1990 roku, w wyniku której nastąpiło przekazanie szkolnictwa pod opiekę samorządów. Wówczas to pojawiły się pierwsze zmiany dotyczące zarówno zarządzania szkołami jak i finansowania ich działalności. Nadal jednak pozostawał nierozwiązany problem "coraz większego zróżnicowania warunków realizacji procesu kształcenia w szkołach. Nie chodzi tu tylko o odmienne możliwości finansowe samorządów, lecz również o rosnące różnice w zakresie dofinansowywania kształcenia dzieci przez rodziców". Jednocześnie "przez cały czas utrzymywał się, a nawet stawał się coraz trudniejszy problem wyrównywania nierówności w dostępie do szkół wyższych, rozeznania skali zróżnicowania i jednocześnie standaryzacji jakości kształcenia".
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
  1. Grycner S., Ład społeczny a edukacja, [w:] Kapitał społeczny, red. L. Frąckiewicz, A. Rączaszek, AE w Katowicach, Katowice 2004.
  2. Mytkowski D., Na czym polega reforma oświaty, "Wiedza i Życie" 1998, nr 9.
  3. Orczyk J., Polityka społeczna, Uwarunkowania i cele, AE w Poznaniu, Poznań 2005.
  4. Szarfenberg R., Kwestia edukacyjna, [w:] Polityka społeczna, red. A. Rajkiewicz, J. Supińska, M. Księżopolski, BPS, Katowice 1998.
  5. Ustawa z 7 września 1991 roku (Dz. U. nr 95 poz. 425).
  6. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 13 poz. 74).
  7. Ustawa z dnia 25 lipca 1998 roku (Dz.U. nr 117 poz. 759).
  8. Władyka A., Polityka edukacyjna samorządu terytorialnego, [w:] Samorządowa polityka społeczna, red. A. Frączkiewicz-Wronki, WSP TWP, Warszawa 2002.
  9. www.kprm.gov.pl.
  10. Wywiad z prof. dr. hab. Mirosławem Handke (Ministrem Edukacji Narodowej w latach 1997-2000), www.wychowawca.pl/miesięcznik_nowy/2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-791X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu