BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błędowski Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Metodologia badania i dobór próby badawczej
Źródło
Biuletyn IGS / Szkoła Główna Handlowa. Instytut Gospodarstwa Społecznego, 2007, nr 1-4, s. 63-69, tab.
Słowa kluczowe
Metodologia badań, Ludzie starsi, Badania reprezentacyjne
Research methodology, Elderly people, Sampling survey
Abstrakt
Celem badania była próba oceny, w jakim stopniu specyficzne potrzeby osób starszych związane z ich pogarszającym się stanem zdrowia i obniżającym się poziomem sprawności życiowej, są zaspokajane przez ich najbliższe środowisko. Przez środowisko to rozumie się rodzinę, grupy nieformalne oraz placówki służby zdrowia i placówki pomocy społecznej działające w ramach lub współpracujące z organami administracji publicznej. Szczególne znaczenie mają przy tym potrzeby związane z realizacją świadczeń opiekuńczych i pielęgnacyjnych w stosunku do osób obłożnie chorych i wymagających opieki długoterminowej. Celem projektu było również dokonanie szacunku rozmiarów zapotrzebowania na opiekę długoterminową i świadczenia opiekuńcze dla osób starszych w wybranych ośrodkach.
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
  1. Bień B., Stan zdrowia i sprawność ludzi starszych, [w:] Polska starość, B. Synak (red.), UG, Gdańsk 2002.
  2. Dane NSP 2002, www.stat.gov.pl.
  3. Polska starość, B. Synak (red.), UG, Gdańsk 2002.
  4. www.stat.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-791X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu