BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kostrubiec Stanisława
Tytuł
Warunki życia gospodarstw domowych z osobami starszymi
Źródło
Biuletyn IGS / Szkoła Główna Handlowa. Instytut Gospodarstwa Społecznego, 2007, nr 1-4, s. 71-104, tab.
Słowa kluczowe
Warunki życia ludności, Ludzie starsi, Gospodarstwa domowe
People's living conditions, Elderly people, Households
Abstrakt
Ważnym elementem oceny ogólnej sytuacji i problemów, z którymi radzą sobie osoby starsze jest rozpoznanie materialnych warunków życia w ich gospodarstwach domowych. Choć funkcjonowanie osób starszych jest przede wszystkim zdeterminowane rodzajem i nasileniem zdrowotnych ograniczeń, to różne inne wymiary ich sytuacji i możliwości życiowych są w dużej mierze współokreślane przez poziom warunków materialnych. Wielkość i standard mieszkania, wyposażenie w przedmioty trwałego użytkowania oraz przystosowanie mieszkania do potrzeb osób starszych, charakteryzujących się obniżoną sprawnością, warunkują w dużej mierze stan zdrowia, możliwości radzenia sobie w przypadku choroby czy niepełnosprawności oraz możliwości domowej rehabilitacji. Sytuacja finansowa wyznacza w dużej mierze zarówno dietę, jak i możliwość leczenia i rehabilitacji, odpłatnej opieki oraz zakupy leków lub sprzętów ułatwiających, a często wręcz umożliwiających codzienne funkcjonowanie.
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Błędowski P., Gospodarstwa domowe i sytuacja mieszkaniowa ludzi starych, [w:] Polska starość, B. Synak (red.), Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2003.
 2. Kordos J., 40 lat badań budżetów gospodarstw domowych w Polsce, "Wiadomości Statystyczne" 1997, nr 7.
 3. Kordos J., Metoda rotacyjna w badaniach budżetów rodzinnych, "Wiadomości Statystyczne" 1982, nr 9.
 4. Kordos J., Metody analizy i prognozowania rozkładu płac i dochodów ludności, PWE, Warszawa 1973.
 5. Kurowski P., Informacja o wysokości i strukturze minimum socjalnego średniorocznie w 2004 r., Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2005.
 6. Maziarska S., Warunki mieszkaniowe i ich wpływ na zdrowie ludności, [w:] Aktualne i perspektywiczne problemy zdrowotne ludności Polski, Ossolineum, Wrocław 1985.
 7. Metodyka badania budżetów gospodarstw domowych, GUS, Warszawa 1999.
 8. Nowak S., Metodologia badań socjologicznych, PWN, Warszawa 1970.
 9. Polska starość, red. B. Synak, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2003.
 10. Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002, GUS, Warszawa 2003.
 11. Starzy ludzie w Polsce. Społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa polskiego, red. J. Halik, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002.
 12. Staszyńska K.M., Wiarygodność respondentów w socjologicznych badaniach ankietowych, Ossolineum, PAN, Wrocław-Warszawa 1988.
 13. Synak B., Polska starość - trzydzieści lat później, [w:] Problemy demograficzne Polski przed wejściem do Unii Europejskiej, red. Z. Strzelecki, PWE, Warszawa 2003.
 14. Sytuacja bytowa gospodarstw domowych w 2003 r. (w świetle wyników ankietowego badania warunków życia ludności), GUS, Warszawa 2004.
 15. Sytuacja gospodarstw domowych w 2004 r. w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych, Informacja Sygnalna GUS, Warszawa 2004.
 16. Sytuacja gospodarstw domowych w 2004 r. w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych, Informacja Sygnalna GUS, Warszawa 2005.
 17. Warunki życia emerytów i rencistów, red. D. Graniewska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1999.
 18. Warunki życia ludności w 2003 r., Studia i Analizy Statystyczne, GUS, Warszawa 2004.
 19. Warunki życia ludzi starszych i ich zachowania na rynku, red. A. Kusińska, IRWiK, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-791X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu