BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zięba Ryszard
Tytuł
Bezpieczeństwo w polityce zagranicznej RP rządu koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego
Security in Poland's Foreign Policy of the Coalition Government of Civic Platform and Polish Peasant Party
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2013, t. 47, nr 1, s. 9-33, bibliogr. 52 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo narodowe, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (WPZiB), Polityka zagraniczna, Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, System międzynarodowy
National security, Common Foreign and Security Policy (CFSP), Foreign policy, Common Security and Defence Policy, International system
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Organizacja Paktu Północnego Atlantyku, Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL), Platforma Obywatelska
European Union (EU), North Atlantic Treaty Organization (NATO), , Civic Platform
Abstrakt
W teorii, czyli w badaniach nad bezpieczeństwem, bezpieczeństwo jest traktowane jako potrzeba podmiotowa, to znaczy, że może dotyczyć różnego rodzaju podmiotów, od jednostek poczynając, po wielkie grupy społeczne, włączając w to struktury organizacyjne (instytucje) reprezentujące pojedynczych ludzi i różne grupy społeczne (państwa, społeczeństwa, narody, system międzynarodowy). Bezpieczeństwo jest potrzebą egzystencjalną, czyli związaną z istnieniem danego podmiotu. Potrzeba ta ma charakter złożony i obejmuje zaspokojenie takich potrzeb szczegółowych, jak: trwanie (przetrwanie/samozachowanie), całość, tożsamość (identyczność), niezależność, spokój, posiadanie oraz pewność funkcjonowania i rozwoju . W najogólniejszym znaczeniu bezpieczeństwo można więc określić jako pewność istnienia i przetrwania, stanu posiadania oraz funkcjonowania i rozwoju podmiotu. Pewność jest wynikiem nie tylko braku zagrożeń (ich niewystępowania lub eliminowania), lecz powstaje także wskutek kreatywnej działalności danego podmiotu i jest zmienna w czasie, czyli ma naturę procesu społecznego. (fragment tekstu)

The starting point is the theoretical coverage of security as an existential goal of the state's policy, implemented by its different internal policies and the foreign policy. Then, the paper presents the grasp of security in the concept of the foreign policy of the Government of Civic Platform (PO) and the Polish Peasant Party (PSL) in the period of 2007 2013, especially contained in the document entitled Priorities of Polish Foreign policy 2012 2016. It indicates that the concept of the Polish foreign and security policy is based on two principal pillars, such as NATO and the European Union. The carried out Polish foreign policy shows that of the crucial importance for the security of Poland is its membership in NATO. Poland joined NATO, driven by a desire to obtain effective security guarantees. It stresses the importance of continued commitment of allies to grant each other mutual assistance in the event of the armed aggression carried out from outside (Article 5 of the North Atlantic Treaty). Poland advocates for expanding NATO to the East in order to extend the zone of stability, democracy and security. The problem for Poland, though, is how to arrange its relations with Russia, which is perceived as posing a threat to us. Poland makes endeavours to maintain an effective political-military presence of the United States in Europe, including our country, and the strengthening of the transatlantic link. The second pillar of Poland's security is the European Union. To this end, the PO/PSL government tightly engages in the process of the European integration and the strengthening of the EU Common Security and Defence Policy. In the second case, it closely interacts with Germany and France within the framework of the Weimar Triangle and advocates for updating or the elaboration of a new security strategy of the European Union. A shortcoming in the Polish foreign policy and security policy is underestimating - after accession to NATO and the EU - the OSCE as the widest organisation that groups 57 member states of the Euro-Atlantic zone. This makes a broad holistic approach to shaping international security difficult, taking into account soft aspects of security. The Polish policy towards the OSCE is inconsistent, because next to underestimating this organization, we can see another tendency to turn to dialogue in the Corfu Process and in the conceptual work on the creation of the Euro-Atlantic and Eurasian security community. Today, persistent state security in the international arena can be built not only on "hard guarantees". Also, there is need to supplement them with "soft" protections, and to see the growing interdependence of security of other states throughout the OSCE area, as they are facing the same or similar security challenges. The essential question for the Polish leaders is whether they can read this interdependence and adjust to it international security arrangement, so as to build an additional security pillar covering the entire area from Vancouver to Vladivostok. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Zięba, Pojęcie i istota bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych, "Sprawy Międzynarodowe" 1989, nr 10, s. 49 i nast.;
 2. R. Zięba, O tożsamości nauk o bezpieczeństwie, "Zeszyty Naukowe AON" 2012, t. 86, nr 1 s. 7 i nast.;
 3. J. Zając, Bezpieczeństwo państwa, w: Bezpieczeństwo państwa. Wybrane problemy. Warszawa 2009, s. 17-29.
 4. R. Zięba, J. Zając, Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego Polski. Ekspertyza, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, październik 2010 r.
 5. R. Jervis, Perception and Misperception in International Politics, Princeton 1976;
 6. D. Frei, Sicherheit: Grundfiragen der Weltpolitik, Stuttgart 1977, s. 17-21;
 7. J. Vogler, Perspectives on the Foreign Policy System: Psychological Approaches, w: M. Clarke, B. White (red.), Understanding Foreign Policy: The Foreign Policy Systems Approach, Aldershot 1989, s. 135-162;
 8. J. Kukułka, Postrzeganie międzynarodowe, "Stosunki Międzynarodowe" 1992, t. 16, s. 93.
 9. P. Frankowski, Bezpieczeństwo globalne w warunkach transformacji ładu międzynarodowego, w: R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie. Warszawa 2008, s. 242.
 10. O. Wawer, Securitization and Securitization, w: R.D. Lipschutz (red.), On Security, New York 1995, s. 57-58;
 11. R. Emmers, Securitazition, w: A. Collins (red.), Contemporary Security Studies, Oxford 2007, s. 109-125.
 12. B. Buzan, O. Wæver, J. de Wilde, Security: A New Framework for Analysis, Boulder 1998, s. 23-24;
 13. R. Emmers, Securitization, w: A. Collins (red.), Contemporary Security Studies, Oxford 2007, s. 111-113.
 14. J. Zając, Środki polityki bezpieczeństwa państwa, w: M. Ożóg-Radew, R. Rosa (red.), Bezpieczeństwo i prawa człowieka: teoretyczne aspekty bezpieczeństwa i praw człowieka, cz. I, Siedlce 2004, s. 227-237.
 15. Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego. Główne wnioski i rekomendacje dla Polski, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2012.
 16. Priorytety polskiej polityki zagranicznej 2012-2016, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa, marzec 2012 r., s. 2.
 17. R. Zięba, Analiza informacji ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2013 roku, Ośrodek Analiz Politologicznych UW, oapuw.pl (kwiecień 2013).
 18. R. Zięba, Why Poland Aims at Becoming a Member of NATO, w: Stability and Security of Eastern and Southeastern Europe, Collection of Studies 1997, Ministry of Defense of the Republic of Slovenia, Center for Strategic Studies, Ljubljana 1997, s. 143-155.
 19. Niech NATO działa z automatu, "Gazeta Wyborcza" z 27 października 2010 r.
 20. Ex-Verteidigungsminister Volker Ruhe fordert Aufnahme Russlands in die NATO, "Der Spiegel" z 6 marca 2010 r.
 21. J.L. Gaddis, History, Grand Strategy and NATO Enlargement, "Survival" 1998, t. 40, nr 1, s. 145-151.
 22. A. Straus, NATO. S Rossijej i biez niejo?, "Mieżdunarodnaja źyźn" 1998, nr 4, s. 51-61.
 23. Sojusz z przyszłością (Prezydent Bronisław Komorowski dla "Gazety"), "Gazeta Wyborcza" z 18 listopada 2010 r.
 24. Active Engagement, Modern Defence: Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organisation Adopted by Heads of State and Government in Lisbon, 19 November 2010.
 25. Ł. Kulesa, Perspektywy współpracy NATO-Rosja w dziedzinie obrony przeciwrakietowej, "Bezpieczeństwo Narodowe" 2011, nr 19, s. 97-114.
 26. J. Tomaszewski, Zmiany w polityce bezpieczeństwa USA, "Bezpieczeństwo Narodowe" 2012, nr 23-24, s. 108-109.
 27. R. Zięba, European Security and Defence Identity: The Polish Viewpoint, "The Polish Foreign Affairs Digest" 2001, nr 1, s. 196-200.
 28. M. Wojciechowski, Kouchner u Sikorskiego i ambasadorów, "Gazeta Wyborcza" z 21 lipca 2009 r.
 29. Deklaracja Francusko-Polskiego Szczytu w sprawie Bezpieczeństwa i Obrony, Paryż, 5 listopada 2009 r.
 30. M. Terlikowski (red.), System planowania i dowodzenia misjami Unii Europejskiej. Struktura, możliwości, problemy reform, Raport PISM, Warszawa, czerwiec 2011 r., s. 27-36.
 31. Rapport pour le President de la Republique Franaise sur les consequences du retour de la France dans le Commandement Integre de l'OTAN, sur l'avenir de la relation transatlantique et les perspectives de l'Europe de la defense, 14 novembre 2012.
 32. E. Kaca, Problemy gospodarcze Francji - konsekwencje dla UE i Polski, "Biuletyn PISM" 2013, t. 983, nr 7.
 33. S. Biscop, J. Howorth, B. Giegerich, Europe: a Time for Strategy (Egmont, Royal Institute for International Relations), "Egmont Paper" 2009, nr 27;
 34. A Future Agenda for the European Security and Defence Policy, (ESDP), (Fondacion Al ternatives, OPEX - Observatori de Politica Exterior Espanola, Egmont-Royal Institute for International Relations, IRIS Institute Français de Relations Internationales et Strategiques), "Working Paper", Madrid-Paris-Berlin-Brussels, February 2009;
 35. A. de Vasconcelos (red.), Quelle defense europeenne en 2020?, Paris 2010;
 36. R. Zięba, Wspolna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE - strategie i wyzwania, w: Pytania o Europę. Opinie ekspertów, Komisja Europejska - Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 2010, s. 146-150
 37. A Secure Europe in a Better World: European Security Strategy, Brussels, 12 December 2003.
 38. R. Zięba, Strategia bezpieczeństwa Unii Europejskiej w świetle Traktatu z Lizbony, w: J. Dobrowolska-Polak (red.), Stabilizacja nieładu i destabilizacja ładu, Poznań 2011, s 13-34.
 39. S. Koziej, Potrzeba nowelizacji strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej, "Bezpieczeństwo Narodowe" 2011, nr 20, s. 19-40.
 40. J. Zając, Bandwagoning w stosunkach polsko-amerykańskich, "Przegląd Zachodni" 2009, nr 3, s. 168-178;
 41. R. Zięba, Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie, Warszawa 2010, s. 149-157;
 42. R. Kuźniar, Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa 2012, s. 312-320.
 43. P.M. Kaczyński, Polska polityka zagraniczna w latach 2005-2007: co po konsensusie?, Warszawa 2008, s. 43.
 44. Informacja Ministra Spraw Zagranicznych Pana Radosława Sikorskiego dotycząca zadań polskiej polityki zagranicznej w 2009 roku, Warszawa, 13 lutego 2009 r.
 45. Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2010 roku, Warszawa, 8 kwietnia 2010 r.
 46. R. Zięba, Polska w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, w: S. Parzymies, I. Rysińska (red.), Udział Polski w organizacjach międzynarodowych. Warszawa 2012, s. 179-202.
 47. Ch.A. Kupchan, How Enemies Become Friends: the Sources of Stable Peace, Princeton-Oxford 2010.
 48. P. Grudziński, J. Pietrusiewicz, Building a Modern Security Community in the Area from Vancouver to Vladivostok, "Bezpieczeństwo Narodowe" 2001, nr 19, s. 54-55.
 49. K.W. Deutsch, Political Community and the North Atlantic Area: International Organization in the Light of Historical Experience, Princeton 1957, s. 5.
 50. Towards a Earo-Atlantic and Eurasian Security Comnmnity: From Vision to Reality, CORE Institute for Peace Research and Security Policy at the University of Hamburg, Hamburg-Paris-Moscow-Warsaw 2012.
 51. S. Bieleń, Deficyt realizmu w polskiej polityce zagranicznej, "Stosunki Międzynarodowe" 2008, t. 38, nr 3-4, s. 16-17.
 52. R. Zięba, Współczesne stosunki polsko-rosyjskie: uwarunkowania, problemy, implikacje, "Przegląd Politologiczny" 2011, nr 3, s. 53-55.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu