BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czakowski Dariusz (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Tytuł
Rynek mleka przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej : kierunki zmian
Milk Market before and after Polish Accession to the European Union : Directions of Changes
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 94-99, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Mleko, Rolnictwo, Rynek rolny, Integracja gospodarcza Polski z UE
Milk, Agriculture, Agricultural markets, Poland's economic integration with the EU
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była ocena sytuacji popytowo-podażowej oraz poziomu cen na rynku mleka w okresie przed i po akcesji do UE. W tym celu przeprowadzono badania dotyczące kształtowania się wielkości krajowej produkcji mleka oraz jego zużycia i sprzedaży, a także cen i handlu zagranicznego z perspektywy dwóch okresów - przed akcesją (1995-2003) i po przystąpieniu Polski do UE (2004-2012). (abstrakt oryginalny)

This article attempts to assess the impact of the Polish accession to the EU on the supply-demand relationship in the domestic milk market. To achieve the objective of the study was carried out on the development of the volume of domestic production and consumption and sales, prices and foreign trade, from the perspective of the two periods. The first one took years 1995-2003, and the second entered in the years 2004-2012. This made it possible to make interesting comparisons through the prism of the Polish accession to the EU. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baer-Nawrocka A., Grochowska R., Kiryluk-Dryjska E., Seremak-Bulge J., Szajner P. 2012: Światowy rynek mleka i jego wpływ na polskie mleczarstwo po zniesieniu kwot mlecznych, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 113-114.
 2. Czyżewski A., Grzelak A. 2011: Rolnictwo w Polsce na tle sytuacji ogólnoekonomicznej kraju w okresie kryzysu 2007-2009, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 98, z. 3, Warszawa, s. 29-30.
 3. Guba W., Dąbrowski J. 2012: Deregulacja rynku mleka w Unii Europejskiej - skutki i zalecenia dla Polski, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 99, z. 1, Warszawa, s. 40-41.
 4. Hamulczuk M., Stańko S. 2009: Ekonomiczne skutki likwidacji kwot mlecznych W unii europejskiej - wyniki symulacji z wykorzystaniem modelu Agmemod, Zag. Ekon. Roln., nr 4, s. 11-13.
 5. Judzińska A., Łopaciuk W. 2012: Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na zmiany w rolnictwie, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 12-29.
 6. Kasztelan P. 2008: Kwotowanie produkcji mleka - stan obecny oraz perspektywa likwidacji, Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, seria Problemy Rolnictwa Światowego, t. 4(XIX), Wyd. SGGW, Warszawa, s. 229-230.
 7. Kołoszycz E. 2012: Zmienność cen mleka a profil ryzyka w gospodarstwach mlecznych, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 99, z. 1, PAN, Warszawa, s. 81-82.
 8. Michna W. 2011: Dotychczasowe próby restrukturyzacji wsi i rolnictwa, [W:] W. Michna, K. Firlej, K. Wierzbicki, (red.), Wybrane problemy wizji rozwoju wsi i rolnictwa w pierwszej połowie XXI wieku, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 12-14.
 9. Rynek mleka - stan i perspektywy. 1999-2013: Analizy Rynkowe. nr 16-44, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 10. Seremak-Bulge J. (red.). 2005: Rozwój rynku mleczarskiego i zmiany jego funkcjonowania w latach 1990- 2005 nr 21, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 206-207.
 11. Wigier M. 2012: Wpływ instrumentów WPR na polską gospodarkę żywnościową, [W:] A. Kowalski, M. Wigier, M. Dudek (red.), Konkurencyjność gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 82-83.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu