BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czubak Wawrzyniec (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Sadowski Arkadiusz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Koncentracja i zmiany intensywności produkcji zwierzęcej w Polsce
Concentration and Changes of the Livestock Intensity in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 100-104, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja zwierzęca, Koncentracja produkcji, Inwestycje w rolnictwie
Animal production, Concentration of production, Investments in agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było przedstawienie zmian koncentracji i intensywności produkcji zwierzęcej w gospodarstwach prowadzących rachunkowość FADN w latach 2004-2011. Gospodarstwa podzielono na podmioty wykonujące inwestycje ze wsparciem UE, inwestujące wyłącznie ze środków własnych oraz nieprowadzące inwestycji. We wszystkich badanych klasach nastąpił spadek obsady, gdyż tempo wzrostu areału było większe niż wzrost stada lub przy stałej powierzchni liczba utrzymywanych zwierząt ulegała zmniejszeniu. Największą skalą produkcji zwierzęcej charakteryzowały się podmioty wykonujące inwestycje współfinansowane ze środków UE, w których jednocześnie w badanym okresie nastąpił wzrost koncentracji produkcji. (abstrakt oryginalny)

In the paper the changes of concentration and intensity of livestock was presented. The research based on the data from the farms involved in the FADN accounting, continuously form 2004 to 2011. Those farms were divided into three groups: undertaking investments with the support of the EU funds, farms undertaking investments based on own funds, and farms not leading the investment. Generally, there was a decrease in the stock density, because growth of agricultural area was higher than the growth of the herd, or there was decrease of number of animals in the farms which stabilized the area of arable land. The largest scale of animal production is characteristic for entities doing investments co-financed from EU funds, and during the analyzed period those farms increased concentration of production. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czubak W., Sadowski A., Wigier M. 2010: Ocena funkcjonowania i skutków wdrażanych programów wsparcia inwestycji w gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem funduszy UE, Zag. Ekon. Rol. 1, s. 41-57.
  2. Poczta W., Sadowski A., Średzińska J. 2009: Techniczna i ekonomiczna analiza wybranych działalności produkcyjnych (kalkulacja kosztów i opłacalności wybranych produktów), [W:] Wpływ zmian we Wspólnej Polityce Rolnej na nadwyżki ekonomiczne gospodarstw towarowych w Polsce w perspektywie 2014 roku, SGGW, Warszawa, s. 100-138.
  3. Sadowski A., Czubak W. 2012: Czynniki determinujące wykonanie inwestycji finansowanych ze środków prywatnych, Zag. Ekon. Rol. 1, s. 126-138. Sadowski A., Girzycka W. 2011: Rolnicze inwestycje modernizacyjne i dostosowujące do standardów UE, finansowane ze środków unijnych, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 6(55), s. 122-128.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu