BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Domańska Katarzyna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Konkurencyjność produkcji mleka w Polsce w ujęciu regionalnym
The Competitiveness of Milk Production in Poland - Regional Approach
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 105-111, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Mleczarstwo, Produkcja mleka, Gospodarstwa rolne, Konkurencyjność
Dairy, Milk production, Arable farm, Competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była ocena konkurencyjności gospodarstw mlecznych w Polsce w ujęciu regionalnym. Analizie poddano dwa aspekty konkurencyjności: wynikowy (odnoszący się do osiągniętej pozycji konkurencyjnej) oraz czynnikowy (eksponujący potencjał konkurencyjny). Oceny konkurencyjności gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka dokonano na podstawie wskaźników finansowych obliczonych na podstawie danych pochodzących z FADN. Z przeprowadzonych badań wynika, że w latach 2009-2011 regionem mającym przewagę konkurencyjną nad pozostałymi w zakresie produkcji mleka był region Pomorze i Mazury. (abstrakt oryginalny)

This paper identifies and examines competitiveness of Polish farms specializing in milk production (regional approach). An analysis regards two aspects of competitiveness: resultant one (regarding the competitive position) and factor one (which emphasizes competitive potential). dairy farms' competitiveness assessment was carried basing upon financial rates calculated taking into account data from Polish FADN. Survey shows that in the years 2009-2011 Pomorze and Mazury province achieved competitive advantage over other Polish regions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen R.G.D. 1961: Ekonomia matematyczna, PWN, Warszawa.
 2. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2009, 2010 i 2011 roku. 2012: FADN, www.fadn.pl, dostęp 13.03.2013.
 3. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. 2001: Marketing. Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa.
 4. Godziszewski B. 2001: Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 5. Goraj L., Mańko S. 2009: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Difin, Warszawa.
 6. Grabowski S. 1995: Ekonomika gospodarki żywnościowej, Wydawnictwa PWSBiA, Warszawa.
 7. Krzyżanowska M. 2011: Zachowania konkurentów, [W:] Garbarski L. (red.), Marketing. Koncepcja skutecznych działań, PWE, Warszawa, s. 138-153.
 8. Niezgoda D. 1999: Instrumenty kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, [W:] D. Niezgoda (red.), Rola informacji rynkowej w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej podmiotów gospodarczych w agrobiznesie, Wydawnictwo AR w Lublinie, Lublin, s. 43-54.
 9. Niezgoda D. 2004: Strategiczne grupy spółdzielcze jako źródło przewag konkurencyjnych, [W:] D. Niezgoda (red.), Możliwość poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw, Wydawnictwo WSHP w Sandomierzu, Sandomierz, s. 149-162.
 10. Obłój K. 2001: Logika przewagi konkurencyjnej, Przegląd Organizacji, nr 9, s. 3-6.
 11. Sierpińska M., Jachna T. 2006: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.
 12. Stankiewicz M. J. 2005: Konkurencyjność przedsiębiorstwa, TNOiK Dom Organizatora, Toruń.
 13. Wrzosek W. 2002: Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa.
 14. Ziętara W. 2008: Od gospodarstwa do przedsiębiorstwa, Rocz. Nauk. SERiA, t. 10, z. 3, s. 595-604.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu