BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ginter Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Kałuża Halina (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Cechy inteligentnej organizacji w branży rolno-spożywczej - studium przypadku
Characteristic of Intelligent Organization from Agri-Food Industry - the Case Study
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 112-116, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł rolno-spożywczy, Organizacje oparte na wiedzy, Zarządzanie informacją
Agri-food industry, Knowledge-based organisations, Information management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy była próba oceny 5 firm z branży rolno-spożywczej pod kątem ich "inteligencji" na podstawie danych z 2012 r. Koncepcja inteligentnej organizacji została wprowadzona do teorii i praktyki zarządzania jako odpowiedź na dynamiczne procesy transformacji współczesnej gospodarki. Jest ona wyzwaniem dla funkcjonujących jednostek w dzisiejszych uwarunkowaniach gospodarki rynkowej, w tym również w branży rolno-spożywczej. Zdiagnozowane cechy inteligentnych organizacji pozwalają stwierdzić, że indagowane firmy są na etapie wstępnego wdrażania poszczególnych cech charakterystycznych dla inteligentnych organizacji, nie mniej jednak da się wyróżnić przykład dobrej praktyki zarządzania informacją w badanej branży. (abstrakt oryginalny)

Concept of intelligent organization's was introduced to theory and practice of management as the answer to transformation's processes of contemporary economy. This is undoubtedly a challenge for organizations. Now, the traditional structure and the management model there are less useful for the new forms. Results of 5-th firms in 2012 let to estimate their intelligence. The intelligent organization's features, which were diagnosed, let to say, that researched companies have the beginning stage of knowledge management based on intelligent organization. One of these firms was the example, which solutions of information's management are very useful. This solutions should be implement in others firms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kordel P., Kornecki J., Kowalczyk A., Krawczyk K., Pylak K., Wiktorowicz J. 2010: Inteligentne organizacje - zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników, PARP, Warszawa, s. 7-13.
  2. Kromer B. 2008: Wiedza jako podstawowy czynnik funkcjonowania organizacji inteligentnej, Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzani, nr 2. Politechnika Koszalińska, Koszalin, s. 93-94.
  3. Łobejko S. 2008: Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, SGH, Warszawa, s. 11-16.
  4. Pinchot G., Pinchot E. 1990: The Intelligent Organization, Executive Excellence, Vol. 7, No. 12, New York, s. 19.
  5. Schwaninger M. 2006: Intelligent Organizations. Powerful Models of Systemic Management, Springer, Berlin, s. 74.
  6. Stonehouse G., Jonathan D. 1999: Learning and knowledge management in the intelligent organization. Participation and Empowerment: An International Journal, Vol. 7, No. 5, s. 134.
  7. Thannhuber M. 2005: The Intelligent Enterprise. Theoretical Concepts and Practical Implications, Physica-Verlag, New York, s. 67.
  8. Quinn J.B. 1992: The Intelligent Enterprise a New Paradigm, The Academy of Management Executive, Vol.6, No.4, s. 48.
  9. Waltz E. 2003: Knowledge Management in the Intelligence Enterprise, Artech House, Boston, s. 2.
  10. Wong K. 2005: Critical success factors for implementing knowledge management in small medium enterprises, Industrial Management and Data Systems, Vol. 105, No. 3, s. 266-273.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu