BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gonet Danuta (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Integracja pionowa w przemyśle cukrowniczym na przykładzie Sȕdzucker Polska S.A. Zakład Produkcyjny "Cukrownia Strzelin"
The Vertical Integration in the Sugar Industry on Example of Sugar Factory Sȕdzucker Poland S.A. "Plant Strzelin"
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 117-121, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł cukrowniczy, Surowce, Integracja pionowa
Sugar industry, Raw materials, Vertical integration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono integrację pionową w Zakładzie Produkcyjnym "Cukrownia Strzelin" należącym do niemieckiego koncernu Südzucker Polska S.A. Dokonano analizy wybranych elementów bazy surowcowej. Przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w latach2007-2011 wśród plantatorów buraków cukrowych, które charakteryzują ich stosunek do istniejącego związku integracyjnego. Przeprowadzona analiza wybranych elementów bazy surowcowej wskazała, że największe znaczenie w kształtowaniu aktualnej sytuacji plantatorów miały m.in. nabyte prawo do uprawy buraków, korzystna cena skupu zapewniająca opłacalność produkcji, rzetelne dotrzymywanie terminów płatności za dostarczony surowiec przez producenta cukru. (abstrakt oryginalny)

The article presents the vertical integration in the Production Plant "Sugar Factory Strzelin" belonging to the German Südzucker Poland SA. For this purpose, an analysis of selected elements of the resource base. The paper presents a brief description of the cultivation contract currently in force and the results of surveys conducted among sugar beet, which are characterized by their attitude towards the integration of the existing relationship. The analysis of selected elements of the resource base indicated that the most important role in shaping the current situation of farmers has among others acquired the right to beet cultivation, favorable price paid for ensuring the profitability of production, reliable adherence to payment terms for raw materials supplied by the producer of sugar. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gonet D.2006: Kontraktacja buraków cukrowych jako element konkurencyjności gospodarstw rolnych w sferze agrobiznesu, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław, nr 1118, t.1, s.257-262.
  2. Gonet D.2010: Zarządzanie bazą surowcową cukrowniach tworzących organizację sieciową, Rocz.Nauk Roln., seria G, T.97, z.1, s.90-97.
  3. Kopeć B.1983: Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych. Skrypt AR we Wrocławiu, Wrocław, s.40-85.
  4. Mikuła B.2006: Organizacje oparte na wiedzy, Wyd.AE w Krakowie, Kraków,76.
  5. Pierścionek Z.1996: Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa, 218.
  6. Porter M.1994: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa, 293.
  7. Ryznar J.1999: Metody stosowane w pracy badawczej z zakresu doradztwa rolniczego, Skrypt AR we Wrocławiu, Wrocław, s.15-32.
  8. Stabryła A.2009: Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Wyd.C.H.Beck, Warszawa, 334.
  9. Stachak S., Woźniak Z.1981: Elementy metodologii nauk agroekonomicznych, AR w Szczecinie, Szczecin, 10-34.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu