BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gostomczyk Waldemar (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Zróżnicowanie nakładów pracy i kosztów w sektorze odnawialnych źródeł energii
Differentiation of Labor and the Cost of Renewable Energy Sector
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 122-127, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Odnawialne źródła energii, Zatrudnienie, Koszty wytwarzania energii
Renewable energy sources, Employment, Costs of energy production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była ocena wpływu różnych rodzajów odnawialnych źródeł energii (OZE) na wzrost zatrudnienia i kształtowanie się kosztów wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i paliw transportowych. Na podstawie danych dostępnych w literaturze i badań własnych wykazano, że najwyższy potencjał pod względem kreacji nowych miejsc pracy ma rozwój technologii opartych na fotowoltaice. Analiza kosztów wytwarzania energii wykazała, że ze źródeł biomasy najniższe koszty uzyskuje się stosując jako surowiec słomę. Dotychczasowe tendencje wskazują, że w przyszłości OZE mogą być konkurencyjne cenowo w porównaniu do źródeł konwencjonalnych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to demonstrate the effects of different types of renewable energy on employment growth and development of the production costs of electricity, heat and transport fuels. Using the data available in the literature and own research has shown that the highest potential for the creation of new jobs is based on the development of photovoltaic technology. Energy cost analysis showed that the lowest cost of biomass sources are obtained by using as a raw material straw. Past trends suggest that the future of renewable energy sources can be competitively priced compared to conventional sources. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Energy Sources, Production Cost and Performance of Technologies for Power Generation, Heating and Transport. 2008: COM(2008) 781 final, Komisja Europejska. Bruksela.
  2. Heavner B., del Chiaro B. 2011: The first row In the table is from calculations of EPRI, [W:] Socio-economic and region al benefits Employment assessment, Department for Environment Technology and Social Studies Roskilde University, s. 3.
  3. Investment in renewable energy generates jobs, 2012: Research brief, International Labour Office, European Union, s. 3.
  4. Kammen D.M., Kapadia K., Fripp M. 2004: Putting Renewables to Work: How Many Jobs Can the Clean Energy Industry Generate, Report, University of California Berkeley, April (corrected 1/31/06), s. 1.
  5. Kratzat M., Lehr U. 2007: Renewable Energy: Employment Effects - Models, Discussions and Results, Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, Stuttgart, September, s. 6.
  6. Ragwitz M. i in. 2009: EmployRES, The impast of renewable energy Policy on economic growth and employment in the European Union, Final report, Karlsruhe, 27 april, s. 35.
  7. Rutovitz J., Harris S. 2012: Calculating Global Energy Sector Job, Methodology, Institute for Sustainable Futures, s. 16.
  8. The state of renowable energies In Europe. 2010: EurObserver, Edition, s. 108-109.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu