BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Guzal-Dec Danuta (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Przestrzenne zróżnicowanie cenności ekologicznej obszarów wiejskich województwa lubelskiego
Spatial Diversity of Rural Ecological Values in the Lublin Province
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 133-138, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Rolnictwo ekologiczne, Ekologia
Rural areas, Ecological agriculture, Ecology
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie Voivodeship
Abstrakt
Celem badań była analiza przestrzennego zróżnicowania cenności ekologicznej obszarów wiejskich w województwie lubelskim na potrzeby planowania kierunków rozwoju najcenniejszych ekologicznie obszarów. Analizy przeprowadzono dla gmin wiejskich (171) i obszarów wiejskich gmin miejsko-wiejskich (22) województwa. Ocenę cenności ekologicznej gmin uzależniono od rodzaju formy użytkowania ziemi, zanieczyszczenia środowiska i stopnia zdegradowania poszczególnych elementów środowiska oraz stopnia zachowania naturalnych elementów środowiska. W ocenie poziomu cenności ekologicznej posłużono się wskaźnikiem Perkala. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to analyze the spatial diversity of the rural ecological values in the Lublin Voivodeship for the planning of the development of ecologically valuable areas. Analyses were performed for rural municipalities (171) and rural areas of urban-rural municipalities of the region (22). Assessment of rural ecological values of the municipalities was conditioned upon: the form of land use, pollution and degradation level of individual environmental elements, the degree of natural environmental elements conservation. In assessing the level of environmental values non-model method called the Perkal method was used. Case study was prepared in the framework of the research project No. 2011/01/D/HS4/03927 entitled "Environmental conditions and factors of development of the economic functions of ecologically valuable natural areas of the Lublin province" funded by NSC. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chojnicki Z., Czyż T. 1991: Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i warunków życia ludności, Biuletyn KPZK PAN, nr 153, Warszawa.
 2. Czaja S., Becla A. 2007: Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, s. 375.
 3. Dobrzańska B.M. 2007: Planowanie strategiczne zrównoważonego rozwoju obszarów cennych przyrodniczo, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 74.
 4. Heffner K. 2011: Wieś jako przedmiot w gospodarce przestrzennej. Procesy zagospodarowania przestrzeni wiejskiej, [W:] M. Halamska (red.), Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 58.
 5. Millenium Ecosystem Assessment, Ecosystem and Human Well-Being. Synthesis, Island Press, Washington DC 2005, www.maweb.org/en/inedx.aspx
 6. Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2011 roku. 2012: Biblioteka monitoringu Środowiska, Lublin.
 7. Rosner A. 2011: Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich, [W:] I. Nurzyńska, M. Drygas (red.), Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnozy, strategie, koncepcje polityki, IRWiR PAN, Warszawa, s. 173-174.
 8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 12.01. 11 w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków, Dz.U. Nr 25, poz. 1330.
 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, Dz.U. Nr 122, poz. 1055.
 10. Ryszkowski L. 1984: Idea rolnictwa ekologicznego - postawienie zagadnienia, Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 286, s. 17-44.
 11. Stanny M., Czarnecki A. 2011: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski Próba analizy empirycznej, IRWiR PAN, Warszawa, s. 166.
 12. Suchta J. (red.). 1997: Wycena i gospodarowanie nieruchomościami na obszarach cennych ekologicznie (cenność ekologiczna- wartość ekonomiczna. Zachodnie Centrum Organizacji, Olsztyn- Zielona Góra, s. 75-90.
 13. Witkowska-Dąbrowska M. 2010: Wyznaczanie strategicznych obszarów ekologicznie cennych, [W:] T.M. Łaguna, IIisio Manuel de Jesus (red.), Analiza uwarunkowań wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie powiatu olsztyńskiego ziemskiego z wykorzystaniem doświadczeń Portugalii. Wydawnictwo Uniwersytetu warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, s. 110-126.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu