BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jasiulewicz Michał (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Wpływ podstawowych czynników zewnętrznych na efektywność ekonomiczną instalacji kogeneracyjnej małej mocy opalanej agrobiomasą stałą
Influence of Essential Outside Factors on the Econommical Effectiviness of the CHP Plants Small Power Heating by Agri-Biomass
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 158-163, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Energia elektryczna, Biomasa, Elektrociepłownie, Efektywność ekonomiczna
Electric power, Biomass, Heating plant, Economic efficiency
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było określenie wpływu podstawowych czynników zewnętrznych na efektywność ekonomiczną instalacji kogeneracyjnej małej mocy opalanej agrobiomasą stałą. W analizie uwzględniono wpływ podstawowych czynników zewnętrznych, tj. ceny zakupu biomasy, ceny zbytu energii elektrycznej i cieplnej oraz ceny zbytu "zielonych certyfikatów" na efektywność ekonomiczną instalacji kogeneracyjnej (CHP) typu ORC małej mocy (2 MW) opartej na spalaniu lokalnej agrobiomasy stałej (zrębki wierzby). W analizie ekonomicznej uwzględniono 5 wariantów kapitałowych oraz po 3 warianty w każdym z 4 analizowanych czynników. Analiza ekonomiczna wskazała na konieczność uwzględniania każdego z czynników w celu oceny efektywności ekonomicznej (NPV, IRR). Wykorzystanie surowców energetycznych z rolnictwa, zwłaszcza z biomasy stałej uzyskanej z wieloletnich plantacji (SRC) zakładanych głównie na glebach o niskiej jakości, nieużytkach i gruntach zdegradowanych o dobrej dostępności do wód gruntowych, stwarza dobre perspektywy dla rolników, jak również dla producentów energii cieplnej i elektrycznej, wykorzystujących lokalne surowce biomasy stałej. Stworzenie sieci rozproszonej małych elektrociepłowni (CHP), wykorzystujących lokalną agrobiomasę stałą - stanowi podstawę rozważań ekonomicznych instalacji kogeneracyjnych małej mocy (2 MW). (abstrakt oryginalny)

Utilisation energetic Now material from agriculture particularly ligno-celulosic biomass from plantation of Short Rotation Coopies founds on poor soils, useless and destruction grounds is very important particularly on the areas where is high and good level of the grounds water. It creation very good perspective for farmers as for producers heat and electricity power use local biomass. The creation of the dispersion small (2 MW) power station - Combined Heat and Power (CHP) and use local biomass from the SRC - is the basic of economical analyses of the 5 variants of use the capital money and 4 variants of the main outside factors (price of biomass price of the heat and electricity, price of "green cards"). The aim of the article is economical analysis and the point of the influence main outside factors to the economical effectiveness of the small power station (CHP) which use to the combustion local biomass. The effect of the analysis indicate to influence all of the factors of the result (NPV, IRR). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniające i w następstwie uchylające dyrektywy 2001/77/ WE oraz 2003/30/WE.
  2. Gołaszewski J. 2012: Konwersja biologiczna, biogazownia rolnicza, biorafineria, Czysta Energia, 7/8.
  3. Jasiulewicz M. 2010: Potencjał biomasy w Polsce, Politechnika Koszalińska, Koszalin.
  4. Jasiulewicz M. 2012: Model ekonometryczny w zakresie wpływu czynników wewnętrznych i zewnętrznych na efektywność instalacji ko generacyjnej małej mocy, opalanej biomasą z rolnictwa SRC, Zadanie Nr 4, w ramach Projektu Strategicznego "Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów i innych, koordynowany przez IMP PAN w Gdańsku.
  5. Kielichowska J. 2012: Mapa drogowa dla innowacyjnej energetyki, Czysta Energia, 7/8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu