BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Joachimiak Mirosława (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Substytucyjność i komplementarność instrumentów wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej w Polsce po 2004 roku
Substitution and Complementarity of the Instruments of Common Agricultural Policy of the European Union in Poland after Year 2004
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 164-170, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Wspólna Polityka Rolna, Instrumenty polityki gospodarczej, Rozwój obszarów wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Common Agricultural Policy (CAP), Economic policy instrument, Rural development, Rural Development Programme
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy była identyfikacja przesłanek wprowadzających konieczność reform WPR, wyrażanych jej zmianami, a także wykazanie, iż dopłaty bezpośrednie oraz płatności niezwiązane z produkcją stopniowo zastępowały określone instrumenty rynkowo-cenowe, a pojawienie się II filaru uzupełniło instrumentarium wspierania rolnictwa przez odniesienie do obszarów wiejskich, przyczyniając się do jego bardziej harmonijnego rozwoju. Weryfikowano hipotezę, iż skuteczność WPR w dłuższym okresie wymagała komplementarności i substytucyjności jej instrumentów. (abstrakt oryginalny)

The main goal of the paper was to identifying the prerequisites leading to the necessary reforms of Common Agricultural Policy, CAP which are expressed by the changes in the policy; the secondary aim is showing that direct surcharges and not connected to production gradually replaced the market-price instruments in a substitutional way, and the appearance of 2nd pillar completed the instrumentarium of supporting agriculture by referring to rural areas and contributing to its more harmonious development. So the hypothesis verified beneath is the statement that the effectiveness of CAP in a longer period of time needed complimentarity and substitution of its instruments. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czyżewski A. 2004-2001: Opinie budżetu rolnego dla lat 2004-2011, Ekspertyzy dla Kancelarii Senatu RP bazujących na analizie projektów i wykonania ustaw budżetowych za lata 2004-2011.
 2. Krzyżanowski J.T. 2009: Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 58.
 3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2011: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 4. Przygodzka R. 2006: Fiskalne instrumenty wspierania rozwoju rolnictwa - przyczyny stosowania, mechanizmy i skutki, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 115.
 5. Rowiński J. 2007: Program rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007-2013 - klika uwag [W:] S. Zięba, A. Kowalski (red.), Rozwój rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich Polski w Unii Europejskiej, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 190-193.
 6. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
 7. Sektorowy Program Operacyjny, Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006. 2004: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 8. Wilkin J. 2006: Potrzeby i możliwości pogodzenia światowej liberalizacji handlu produktami rolnymi z utrzymaniem wsparcia dla rolników w Unii Europejskiej, [W:] J. Wilkin, M. Błąd, D. Klepacka (red.), Polska strategia w procesie kształtowania polityki Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich i rolnictwa, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa, s. 112-113.
 9. Woś A., Zegar J. 2002: Rolnictwo społecznie zrównoważone, Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 28-38.
 10. Zawalińska K. 2009: Instrumenty i efekty wsparcia Unii Europejskiej dla regionalnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 95.
 11. Zegar J. 2010: Ekonomia wobec kwestii agrarnej, Ekonomista, nr 6, s. 786.
 12. Zegar J. 2012: Współczesne wyzwania rolnictwa, PWN, Warszawa, 1, s. 58, 308.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu