BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juchniewicz Małgorzata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Łukiewska Katarzyna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Czynniki konkurencyjności przemysłu spożywczego w Polsce
Competitive Factors of the Food Industry Sector in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 171-176, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł spożywczy, Konkurencyjność przemysłowa, Przewaga konkurencyjna
Food industry, Industrial competitiveness, Competitive advantage
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była ocena wpływu wybranych czynników na poziom konkurencyjności przemysłu spożywczego. Stwierdzono, że największy wpływ miały determinanty zewnętrzne, tj. popyt na żywność i poziom rozwoju gospodarczego kraju. W mniejszym stopniu i w dłuższej perspektywie czasowej oddziaływał na konkurencyjność tego sektora poziom nakładów innowacyjnych. (abstrakt oryginalny)

This paper assesses the impact of selected factors on the level of competitiveness of the food industry. It was found that the external determinants had greatest influence, such as the demand for food and the level of economic development of Poland. To a lesser extent and in the long term perspective competitiveness of the sector was determined by expenditures on innovation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowski B., Dudek H., Szczesny W. 2003: Ekonometria. Wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa.
 2. Chechelski P., Judzińska A. 2011: Wpływ kryzysu na polski przemysł spożywczy, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 552.
 3. Cieciura M., Zacharski J. 2007: Metody probabilistyczne w ujęciu praktycznym, Vizja Press&It, Warszawa.
 4. Dobiegała-Korona B., Kasiewicz S. 2000: Metody oceny konkurencyjności przedsiębiorstw, [W:] K. Kuciński (red.), Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce, Materiały i Prace IFGN, t. LXXIX, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 5. Kociszewski M., Szwacka-Mokrzycka J. 2011: Uwarunkowania rozwoju przemysłu spożywczego po przystąpieniu Polski do UE, Zesz. Nauk. SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 11(26), Warszawa, s. 67-71.
 6. Mroczek R. (red.) 2012: Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (2), IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 7. Rocznik statystyczny przemysłu 1996-2010. GUS, Warszawa.
 8. Rocznik statystyczny rolnictwa 1996-2010. GUS, Warszawa.
 9. Szczepaniak I. 2010: Ekonomiczna ocena innowacyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, Przemysł spożywczy, nr 11, s. 4-8.
 10. Szajner P. 2009: Perspektywy eksportu polskich produktów mleczarskich w zmieniających się uwarunkowaniach, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 11. Urban R. 2008: Polski rynek żywności i napojów, Przemysł spożywczy, nr 8, s. 26-30.
 12. Wziątek-Kubiak A. 2003: Konkurencyjność polskiego przemysłu, Bellona, Warszawa.
 13. www.comtrade.un.org
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu