BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazur Kamila (Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy), Kołodziej Kazimierz (Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy), Kołodziejski Wiktor (Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy)
Tytuł
Ocena przydatności technologicznej odpadowych skór z łososi do pozyskiwania z nich oleju rybnego metodą tłoczenia
Assessment of Technological Usability of Salmon Waste Skins as Source of Fish Oil Obtained Using Pressing Method
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2011, R. 18, nr 4 (77), s. 151-159, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Odpady użyteczne, Przetwórstwo rybne
Useful wastes, Fish processing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tłuszcz zawarty w skórach łososi to cenny naturalny olej rybny. Jest on bogaty w n-3 wielonienasycone kwasy tłuszczowe, a substancje białkowe w nim zawarte to w większości białka kolagenowe. Dlatego też skóry z łososi stanowią dobry surowiec do pozyskiwania z nich oleju rybnego oraz do wytwarzania kolagenu i żelatyny. Warunkiem wykorzystywania skór z łososi do wytwarzania kolagenu lub żelatyny jest usunięcie z nich tłuszczu, bez powodowania cieplnej lub chemicznej denaturacji białek kolagenowych, co umożliwiają metody fizyczne. Stwierdzono, że najprostszą i najbardziej efektywną metodą wydzielania oleju ze skór łososi jest tłoczenie. Wykazano, że przy zastosowaniu ciśnienia o wielkości około 3 MPa można wydzielić ze skór do 90 % zawartego w nich oleju rybnego. W wytłokach skór łososi zawartość pozostałego tłuszczu wynosi jeszcze około 10 %. W przypadku wykorzystywania takich skór do wytwarzania kolagenu lub żelatyny pozostały w nich tłuszcz powinien być usuwany innymi metodami. (abstrakt oryginalny)

Fat contained in the salmon skins is valuable natural fish oil. It is rich in n-3 polyunsaturated fatty acids and the protein substances contained therein consist mainly of collagenous protein. Therefore, the salmon skins are a good source for producing fish oil and for manufacturing collagen and gelatine. A condition for using salmon skins in order to manufacture collagen or gelatine is to remove its fat causing thermal or chemical denaturation of collagenous proteins. This is possible provided physical methods are used. It was found that the simplest and most effective method of releasing oil from salmon skins is pressing. It was shown that the application of ca. 3 MPa pressure makes it possible to release up to 90% of the fish oil contained in salmon skins. The content of residual fat in salmon press cake is still around 10%. If the press cake is intended for use as a raw material for producing fish collagen or gelatine, then, the fat therein should be removed using other methods. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Hryszko K., Seremak-Bulge J., Kuzebski E., Pieńkowska B., Rakowski M., Szostak S., Drożdż J.: Rynek ryb. Stan i perspektywy. Wyd. IERiGŻ-PIB, 13, 28-30.
  2. PN-ISO 3496: 2000. Zawartość hydroksyproliny, metoda spektrofotometryczna.
  3. Reich G.: Kolagen. Zarys metod, wyniki i kierunki badań. WNT, Warszawa 1966.
  4. Rogacka G.: Właściwości chemiczne kolagenu skór dorsza. Praca magisterska wykonana pod kierunkiem M. Sadowskiej, Politechnika Gdańska, Niepublikowana, Gdańsk 2000.
  5. Skierka E., Sadowska M., Karwowska A.: The influence of different acids and pepsin on the extractability of collagen from the skin of Baltic cod. Food Chem., 2007, 105, 1302-1306.
  6. Tylingo R.: Modyfikowanie kolagenu skór dorsza bałtyckiego poprzez tworzenie kompleksów z к-karagenem i sieciowanie a funkcjonalne właściwości błon. Rozprawa doktorska wykonana w Katedrze Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności, pod kierunkiem M. Sadowskiej, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2006.
  7. Westre K., Holst J., Rimestad A. H., Paulsen D., Lie O.: Facts about fish. Norwegian Seafood Export Council. Seafood from Norway.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu