BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Spychalski Bartosz (The President Stanisław Wojciechowski Higher Vocational State School in Kalisz, Poland)
Tytuł
The Need for Teaching about Quality and Spreading Quality Culture at the Stage of School Education
Potrzeba nauczania na temat jakości oraz rozpowszechniania kultury jakości na etapie edukacji szkolnej
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2014, z. 3 (33), s. 263-273, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Edukacja, Szkolnictwo podstawowe, Szkolnictwo średnie, Jakość, Filozofia jakości, Zarządzanie przez jakość, Narzędzia zarządzania jakością
Education, Primary education, Secondary education, Quality, Philosophy of quality, Total Quality Management (TQM), Quality management tools
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy konieczności edukacji na temat jakości oraz kształtowania kultury projakościowej już na etapie szkolnym. Przedstawiono w nim problematykę jakości, komplikacje związane z jej rozbieżnym rozumieniem oraz jej historyczne uwarunkowania w Polsce, a także krótkie uzasadnienie potrzeby kształcenia w zakresie jakości już od wczesnego dzieciństwa. Zaprezentowano również filozofię TQM oraz przegląd przykładów kształtowania kultury projakościowej i edukacji na temat jakości w różnych krajach świata wraz z ich zauważalnymi pozytywnymi rezultatami. Przedstawiono także obecny stan tej edukacji w Polsce i związek zagadnień dotyczących jakości z kompetencjami pożądanymi przez pracodawców. (abstrakt oryginalny)

The article concerns the need for teaching about the quality, as well as building pro-quality attitudes already at the school stage. The author presents quality issues, complications associated with its divergent understanding and its historical conditioning in Poland and also a brief explanation of the need of learning about quality since early childhood. TQM philosophy is described, as well as an overview of examples of building quality culture and education about quality in various countries of the world, together with their noticeable positive results. The current status of education on quality in Poland and quality issues affecting skills desired by employers is discussed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blikle A., 2013. Doktryna jakości. Helion, Warszawa.
 2. Deming W.E., 1986. Out of the crisis. Massachusetts Institute of Technology, Center for Advanced Engineering Study, Cambridge.
 3. Dryden G., Vos J., 2005. The new learning revolution. 3rd edition. Network Educational Press Ltd., Stafford.
 4. Fazlagić J., 2011. Marketing szkoły. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 5. Feigenbaum A.V., 1993. We can't improve American quality if we aren't teaching it. Nat. Prod. Rev. 12 (2), 139-141.
 6. King M., Kovacs J., 2009. Improving our system of learning: redefining the job of everyone in education. Nort Coast Region Quality Teaching Conference, Opal Cove Resort, Coffs Harbour, NSW.
 7. Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców wśród absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy. Wyniki badania przeprowadzonego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Amerykańską Izbę Handlu w Polsce oraz Ernst & Young, Warszawa, maj 2012. http://firma.sgh.waw.pl/pl/Documents/RKPK_raport_2012.pdf [access: 15.02.2013].
 8. Lulla S., 2004. World-class quality: an executive handbook. Tata McGraw-Hill Education, New Delhi.
 9. Lunenburg F.C., Ornstein A.C., 2011. Educational administration: concepts and practices. Cengage Learning, Tamford.
 10. Main J., 1994. Quality wars: the triumphs and defeats of American business. The Free Press., New York.
 11. Quality Learning Australia. 2010. Improving School Education Systems. Evidence as to the efficacy of the Quality Learning approach, Belconnen ACT. http://www.gla.com.au/papersQL %20Evidence%20Paper%20Issue%201.3.pdf [access: 19.11.2013].
 12. Spychalski B., 2011. Co to jest jakość? Biblioteczka jakości. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz.
 13. Tribus M., 1990. The application of quality management principles in education, at Mt. Edgecumbe High School. Sitka, Alaska.
 14. Winn R.C., Green R.S., 1994. Applying total quality management to the educational process. Int. J. Eng. Educ. 14, 1, 26-29.
 15. www.reinventingschools.org [access: 18.11.2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu