BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Teszbir Hanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Gołaś Zbigniew (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Regionalne zróżnicowanie kwot płatności zrealizowanych w ramach jednolitych płatności obszarowych
Regional Differences in the Amounts of Single Area Payment Scheme in Agriculture
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2014, z. 3 (33), s. 275-281, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Analiza regionalna, System płatności, Rolnictwo
Regional analysis, Payment system, Agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W artykule omówiono przyczyny regionalnego zróżnicowania kwot płatności zrealizowanych w ramach jednolitych płatności obszarowych. Posłużono się danymi ARiMR, które zasięgiem czasowym obejmowały kwoty dopłat wypłacone w całym okresie poakcesyjnym. Stwierdzono, że zarówno w ujęciu krajowym, jak i regionalnym wysokość całkowitej sumy płatności wzrastała z roku na rok, średnio o około 10%, co było odzwierciedleniem wprowadzonego przez UE systemu stopniowego dochodzenia do pełnych stawek płatności bezpośrednich. Wysokość dopłat otrzymanych przez poszczególne województwa oraz poszczególne gospodarstwa była bardzo zróżnicowana, co miało bezpośredni związek ze strukturą agrarną oraz średnią ogólną powierzchnią gospodarstw rolnych tych obszarów. Im więcej drobnych gospodarstw, a także im mniejsza średnia ogólna powierzchnia pojedynczego województwa, tym mniejsza suma wypłaconych środków. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the causes of regional variation in the direct payments. The publication data has been used from ARiMR, publications which spans the time included the amount of subsidies paid throughout the post-accession period. Both at national and regional level, the total amount of payments increased from year to year, average 10%, which was connected to the principle phasing in. The amount of aid received by individual regions and individual farms varied widely, which had a direct relationship with the agrarian structure and the average total area of farms in these areas. The bigger number of small farms, as well as the smaller average total surface area of a single voivodeship, the lower sum of the payments. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Babuchowska K., Marks-Bielska R., 2010. Płatności bezpośrednie w kontekście inwestycji w gospodarstwach rolnych. Rocz. Nauk. SERiA 12, 1, 7-11.
  2. Ciechomski W., 1997. Interwencjonizm państwowy w rolnictwie i obrocie rolnym. Wyd. AE, Poznań.
  3. Czubak W., 2008. Rozdysponowanie dopłat bezpośrednich w gospodarstwach rolnych korzystających z funduszy UE w Wielkopolsce. Zag. Ekon. Rol. 4, 118-127.
  4. Czubak W., Jędrzejak P., 2011. Wykorzystanie dopłat bezpośrednich w gospodarstwach rolnych, Rocz. Nauk. SERiA 13, 2, 75-79.
  5. Obszary wiejskie - Powszechny Spis Rolny. 2010. GUS, Warszawa. www.old.stat.gov.pl [dostęp: 14.03.2014].
  6. Rocznik Statystyczny Rolnictwa. 2011. GUS, Warszawa.
  7. Sckokai P., Moro D., 2009. Modelling the impact of the CAP Single Farm Payment on farm investment and output. Eur. Rev. Agric. Econ. 36(3), 395-423.
  8. Stankiewicz D., 2003. Reforma Wspólnej Polityki Rolnej UE. Informacja nr 985. Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, 1-11.
  9. Zegar S.J., 2001. Przesłanki i uwarunkowania polityki kształtowania się dochodów w rolnictwie. IERiGŻ, Warszawa.
  10. Zrealizowane płatności obszarowe, płatności bezpośrednie - kampanie 2004-2013. 2013. ARiMR, Warszawa. www.arimr.gov.pl [dostęp: 13.03.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu