BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gretskiy Igor, Treschenkow Eugeniusz
Tytuł
Europejska Polityka Sąsiedztwa i Rosja
The European Neighbourhood Policy and Russia
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2013, t. 47, nr 1, s. 133-146, bibliogr. 26 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Europejska Polityka Sąsiedztwa, Polityka zagraniczna
European Neighbourhood Policy (ENP), Foreign policy
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Rosja, Kraje byłego ZSRR
Russia, Post-Soviet countries
Abstrakt
Rozszerzenie Unii Europejskiej w 2004 r. znacznie zmieniło jej wschodnie granice. Powiększona Unia przybliżyła się do przestrzeni poradzieckiej, która już tradycyjne postrzegana jest przez rosyjskie władze jako strefa żywotnych interesów i bezpieczeństwa Rosji. W tym kontekście na plan pierwszy wysuwa się kwestia rosyjskiego postrzegania Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (EPS). W literaturze naukowej dość wyczerpująco rozwinięte zostały różnorodne aspekty postrzegania Europejskiej Polityki Sąsiedztwa przez państwa, które są obiektami tej polityki. Jednakże postrzeganie jej przez Rosję - jednego z najważniejszych aktorów w regionie - pozostało poza dyskursem naukowym. Większość ekspertów najczęściej i najchętniej podejmuje problematykę Partnerstwa Wschodniego, często zapominając o tym, że jest ono częścią EPS. Autorzy mają na celu zbadanie kwestii postrzegania Europejskiej Polityki Sąsiedztwa przez rosyjskich polityków oraz środowisko ekspertów, poczynając od dyskusji na temat samej idei EPS, a kończąc na kształtowaniu się jej wymiaru wschodniego - programu Partnerstwa Wschodniego. (fragment tekstu)

This article discusses the perception of the European Neighbourhood Policy (ENP) by the political establishment and expert circles in Russia. The factors and events which influenced the modern Russian perception were analyzed. The scientific literature quite comprehensively examines various aspects of perception of the European Neighbourhood Policy by the countries which are subject to this policy. However, the scientific discussion does not include the way it is perceived by Russia - one of the most important players in the region. The majority of experts most often and most willingly explore the issue of the Eastern Partnership and often forget that it is a part of the ENP. The aim of this article is to examine the issue of perceiving the European Neighbourhood Policy by the Russian politicians and the expert circles, beginning with the discussion on the idea of the ENP and ending with shaping its eastern dimension - the Eastern Partnership Programme. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Joint Statement: EU-Russia Summit. Saint-Petersburg, 31 May 2003. 300th Anniversary of St. Petersbwg - Celebrating Three Centuries of Common European Histoty and Culture, Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, http://www.mid.ru/Bl.nsf/arh/D9DCA3ABA4A59E9B43256D39002A163D?OpenDocument (13.12.2012).
 2. H. Haukkala, Russian Reactions to the European Neighborhood Policy, "Problems of Post-Communism" 2008, t. 55, nr 5, s. 40-48.
 3. Communication from the European Commission, "European Neighbourhood Policy. Strategy Paper", COM(2004) 373 finał.
 4. Ch. Patten, Cousins and Strangers. America, Britain, and Europe in a New Century, Toronto 2006, s. 158.
 5. F. Schimmelfennig, H. Scholtz, EU Democracy Promotion in the European Neighborhood, "European Union Politics" 2008, t. 9, nr 2, s. 187-215;
 6. F. Schimmelfennig, EU Polilical Accession Conditionality After the 2004 Enlargement: Consistency and Effectiveness, "Journal of European Public Policy" 2008, t. 15, nr 6, s. 918-937.
 7. http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/content/3676.htm (02.08.2012).
 8. M. Raś, Rosja jako konkurent Zachodu w regionie czarnomorskim, "Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej" Lublin 2009, t. 7, cz. 1, s. 39.
 9. A. Curanović, S. Kardaś, R. Alf, Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej w okresie prezydentury Władimira Putina, "Żurawia Papers" 2008, zeszyt 12, s. 65-66.
 10. Polish-Swedish Proposal, "Eastern Partnership" 23.05.2008, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, http://www.msz.gov.pl/Polish-Swedish,Proposal, 19911.html (23.08.2012).
 11. http://www.mid.ru/Brp_4.nsf/arh/BB730A61DF963D64C32575AE0056BEC2?OpenDocument (29.09.2012).
 12. K.K. Khudoley, A.V. Izotov, Russia and the European Union: Partnership and Conflict Undefined, "The European Neighbourhood After August" 2008, Dordrecht 2011, s. 205.
 13. Extraordinary European Council, Brussels, 01.09.2008. Presidency Conclusions, Brussels, 06.10. 2008, 12594/2/08. Rev 2, Concl 3.
 14. Opinion of the Committee of the Regions on the Role of LocaI and Regional Authorities Within the Eastern Partnership (2009/C 200/07), "Official Journal" z 25 sierpnia 2009 r., s. 200/31-36.
 15. http://www.rosbalt.m/ukraina/2008/10/03/529681.html (08.11.2012).
 16. http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/content/37713.htm (08.11.2012).
 17. A. Lobjakas, EU Foreign Ministers Discuss Eastern Partnership, 23.02.2009, Radio Free Europe - Radio Liberty, http://www.rferl.org/Content/EU_Foreign_Ministers_Discuss_Eastem_Partnership/1497826.html (08.11.2012).
 18. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council Eastern Partnership', Bmssels, 3.12.2008, COM(2008) 823 finał.
 19. http://rus.msmission.org/policy/252 (21.11.2012).
 20. http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/DE59B152946D1FF0C32575A6006875C5 (21.11.2012).
 21. http://www.mid.ru/Brp_4.nsf/arh/BB730A61DF963D64C32575AE0056BEC2?OpenDocument (21.11.2012).
 22. Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit, Prague, 07.05.2009, Brussels, 07.05.2009, 8435/09 (Presse 78).
 23. http://www.kremlin.ni/transcripts/4172 (10.12.2012).
 24. http://transcript.duma.gov.ru (10.12.2012).
 25. http://www.cis.minsk.by/page.php?id=18763 (10.12.2012).
 26. http://www.tsouz.ru/news/Pages/21-10-2011.aspx (13.12.2012).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu