BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Uddin A.B.M. Sharif (Zila Parishad, Natore, Bangladesh), Rahman M. Mostafizur (University of Rajshahi, Bangladesh), Alam M. Bashirul (Bangladesh Railway (West), Rajshahi), Kamaly M. Hasanul Kabir (Upazilla Agriculture Office, Tanore, Rajshahi)
Tytuł
Factors Contribution to the Adoption of Production Technologies by Potato Growers in Northwest Bangladesh
Wpływ różnych czynników na dobór technologii produkcji ziemniaków w północno-zachodnim Bangladeszu
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2014, z. 3 (33), s. 283-297, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Analiza ścieżkowa, Ziemniaki, Technologia produkcji żywności
Path analysis, Potatoes, Food production technology
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Bangladesz
Bangladesh
Abstrakt
Poniżej opisane badania zostały podjęte w celu oznaczenia czynników, które mają wpływ na wybór technologii produkcji ziemniaków. Wybory dokonane przez hodowców zostały zbadane za pomocą przetworzenia danych dotyczących punktowego oszacowania właściwego przygotowania ziemi, uprawy nowej odmiany, zastosowanej dawki nawozu, metody aplikacji nawozu, nawodnienia, środków ochrony roślin, jakości ziarna, technik zmienno-gatunkowych, daty sadzenia, wielkości nasion i odstępów między rzędami. Dane zebrano od 232 losowo wybranych rolników uprawiających ziemniaki. Zrobiono to przy pomocy ankiety przeprowadzonej ustnie w trzech powiatach dystryktu Rajshahi w Bangladeszu w okresie od lipca 2010 do lutego 2011 roku. Spośród 11 technik odnoszących się do uprawy ziemniaków, wskazania na nawadnianie jako najistotniejszą z nich znalazły się na 1. miejscu, podczas gdy odległości między rzędami na ostatnim. Większość plantatorów (46,55%) wykazała się średnim wskaźnikiem zastosowania technik, 29,74% znacznym oraz 23,71% niskim. Na podstawie współczynnika korelacji Pearsona stwierdzono, że spośród 22 zmiennych, 16 wykazało istotne pozytywne związki z zastosowanymi technikami produkcji ziemniaków. Wyniki przeprowadzonej krokowej analizy wielokrotnej regresji wykazały, że siedem zmiennych, tj.: innowacyjność, wiedza na temat produkcji ziemniaków, aspiracje, świadomość problemów występujących w trakcie produkcji, kontakty grupowe, partnerskie oraz postawa, przyczyniło się w znacznym stopniu do takiego wyniku. Łącznie zróżnicowanie osiągnęło 65,30% (całości zróżnicowania technologii). Analiza ścieżkowa wykazała, że te zmienne wpłynęły zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio na przyjętą postawę. Hodowcy, którzy odznaczali się znaczną innowacyjnością, lepszą wiedzą tematyczną i wyższymi aspiracjami, częstszymi kontaktami z członkami zespołu, i z partnerami, oraz właściwymi postawami, łatwiej adaptowali techniki produkcji ziemniaków. (abstrakt oryginalny)

The present study was undertaken to determine the factors which contribute to the adoption of potato production technologies by the growers. The adoption of potato production technologies by the growers was measured by computing of scores of proper land preparation, cultivation of modern variety, fertilizer dose, fertilizer application method, irrigation, plant protection measures, seed quality, intercultural operations, planting time, seed size and planting space. Data were collected from randomly selected 232 potato growers by using interview schedule in three Upazilla of Rajshahi district in Bangladesh during July 2010 to February 2011. Out of 11 technologies relating to the adoption of potato production, recommended irrigation was at the top of highest ranking by the adoption index and plant spacing was the lowest. Majority (46.55%) of the growers had medium adoption compared to high (29.74%) and low (23.71%) adoption. Pearson correlation test depicted that out of 22 variables, 16 had significant positive relationship with the adoption of potato production technologies. Results of stepwise multiple regression analysis revealed that seven variables namely: innovativeness, potato production knowledge, aspiration, potato problem awareness, group contact, peer relationship and attitude contributed significantly which altogether explained to the extent of 65.30% of the total variation to the adoption of potato production technologies. Path analysis indicated that these variables had both direct and indirect effects to the adoption behaviour. Potato growers who had more innovativeness, better knowledge in connection to potato production, more aspiration, more contact with group members, more peer relation and more favourable attitude were found to better adopt the potato production technologies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BBS. 2010. Yearbook of Agricultural Statistics of Bangladesh. Bangladesh Bureau of Statistics, Planning Division, Ministry of Planning, Government of the Peoples Republic of Bangladesh. Dhaka, Bangladesh.
 2. BES. 2009. Bangladesh Economical Survey. Economical Advisory Section, Finance Division, Ministry of Finance, Government of the Peoples Republic of Bangladesh. June 2009.
 3. Bhuiyan N.I., Parl D.N.R., Jabbar M.A., 2002. Feeding the extra million by 2025. Challenges for Rice Research and Extension in Bangladesh. A Keynote Paper Presented at National Workshop on Rice Research and Extension 2002. Bangladesh Rice Research Institute, Gazipur, Bangladesh 29-31 January, 2002.
 4. DAE. 2010. A Plan Book of Upazilla-wise Crop Production in Rajshahi District (2009-2010). Department of Agricultural Extension, Office of the Deputy Director, Rajshahi. Bangladesh.
 5. Dewey D.P., Lu K.H., 1959. A correlation of and path-coefficient analysis of components of crested wheat grass seed production. J. Agron. 51, 515-518.
 6. Dropper N.K., Smith H., 1981. Applied regression analysis. Wiley, New York.
 7. Farukh A.H.M., 2007. High Value Food Crop Production Technology Training Module. Dhaka: Project Director, Northwest Crop Diversification Project (NCDP), June 2007, pp.19-22.
 8. Hasan M.M., 2003. Adoption of recommended potato cultivation practices by the farmers in some selected areas of Rajshahi District. M.Sc. Thesis. Department of Agricultural Extension Education. Bangladesh Agricultural University, Mymensingh, Bangladesh, 8-9.
 9. Islam M.M., 1993. Adoption of improved practices in potato cultivation by the potato farmers of Sonatola Union under Bogra District. M.Sc. (Ag. Ext. Ed.) Thesis. Department of Agricultural Extension Education, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh, Bangladesh, 65-66
 10. Li C.C., 1954. Population genetics. The University of Chicago Press, Chicago.
 11. Muttaleb M.A., 1995. Farmers' preference matching and adoption of modern rice cultivation practices in Haor Area of Northeast Bangladesh. Ph.D. Thesis. Department of Agricultural Extension Education, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh, Bangladesh, 208-212.
 12. Netherlands Catalogue of Potato Varieties. 2013. Ed. M.R. Van-Diepan NIVAP, The Netherlands.
 13. Rashid M.M., 1987. Potato production in Bangladesh. A Consultancy Report Prepared for FAO Regional Office for Asia and the Pacific, Bangkok, Thailand. Tuber Crops Research Center, Bangladesh Agricultural Research Institute, Joydevpur, Gazipur, Bangladesh.
 14. Rogers F.M., 1995. Diffusion of innovations, 5th ed. The free press, New York.
 15. Sasmal B.C., Chakrabarty K., 1978. Correlation and path co-efficient analysis of yield component in mesta (Hibiscus Cannabinus L.). Indian J. Heredity 10(2), 19-26.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu