BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zielińska Joanna
Tytuł
Prawo państwa do samoobrony w kontekście naruszenia syryjskiej przestrzeni powietrznej
The Right to Self-Defence in the Context of Syrian Airspace Violation
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2013, t. 47, nr 1, s. 233-248, bibliogr. 65 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Siły zbrojne, Prawo międzynarodowe, Bezpieczeństwo narodowe, Konflikty zbrojne, Terytorium państwowe, Granice państwa, Obronność
Armed forces, International law, National security, Armed conflicts, National territory, State boundaries, Defences
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Syria, Turcja
Syria, Turkey
Abstrakt
22 czerwca 2012 r. światowe media podały informację o zestrzeleniu nad wodami Morza Śródziemnego tureckiego samolotu wojskowego typu F-4 Phantom z dwoma członkami załogi na pokładzie. Z opublikowanych informacji wynikało, iż to armia syryjska stała za jego zestrzeleniem. Jeszcze tego samego dnia strona syryjska potwierdziła informację podawaną wcześniej przez zagraniczne media, wskazując jednocześnie, iż zestrzelenie tureckiego samolotu wojskowego miało charakter legalnego użycia siły zbrojnej, podjętego w ramach realizacji prawa każdego państwa do samoobrony. Otwartym pozostaje pytanie, czy w świetle warunków, od których spełnienia prawo międzynarodowe uzależnia przyznanie waloru legalności użytej siły zbrojnej jako samoobrony, uznać można, iż działania armii syryjskiej podjęte względem tureckiego samolotu wojskowego mieściły się w granicach wyznaczonych zarówno przez zwyczaj międzynarodowy, jak i międzynarodowe prawo traktatowe. (fragment tekstu)

The aim of the article is to analyze criteria of the legitimate use of the armed force as the execution of the right to self-defence, listed in the international treaty and common laws, with an example of violation of the Syrian airspace on 22 June 2012 and actions taken as Syria's response towards the country violating its airspace. To make this analysis it was assumed that the basic criteria of the legitimate use of the military force as the right to self-defence are: "the armed attack", the obligation to immediately inform the UN Security Council about the attack by the defending country and the self-defence conducted in response, and the use of the armed force only by the time the Security Council undertakes necessary measures to keep international peace and security. Moreover, the use of the armed force must be necessary to provide self-defence the so-called last resort criterion, the force used in response must remain proportional to the force of armed attack and employment of force within the self-defence must meet the humanitarian law principles. The analysis of particular criteria was made on the basis of the sequence of actions taken by the Turkish and Syrian sides and takes into account e.g. data on fl ight, as well as technical parameters of the RF-4E Phantom II aircraft which belongs to the Turkish Air Force, information on the place and time when the aircraft was shot down and possible weapons used to shoot it down, as well as statements of both engaged parties to the confl ict. Taking into account the fact that particular criteria of using the armed force as the selfdefence may not be analyzed separated from other criteria, and not taking into consideration the circumstances of the concrete case, the conclusion may be made that the airspace violation of the foreign country by a military aircraft, which is the violation of Art. 2 Para. 4 of the Charter, is not always "the armed attack" as defi ned in Art. 51 of this Charter. However, the analyzed factual fi ndings of delayed shooting down the non-combat aircraft, with no appropriate warning notice calling to leave the airspace or demanding immediate landing, does not meet criteria established by the international law to legitimately use of the armed force as the execution of the right to self-defence. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Turcja: zwłoki pilotów zestrzelonego samolotu wydobyte z morza, 5 lipca 2012 r., http://wiadomosci. wp.pl/kat,1356,title,Turcja-zwloki-pilotow-zestrzelonego-samolotu-wydobyte-z-morza.wid.14735190,wiadomosc.html?ticaid=lf029 (18.08.2012).
 2. Pakt Brianda-Kellogga z 27 sierpnia 1928 r., Dz. U., 1929, nr 63, poz. 489;
 3. Karta Narodów Zjednoczonych, 26 czerwca 1945 r., Dz. U. 1947, nr 23, poz. 90 i 91.
 4. Definibus bonorum et malorum, t. III, s. 22; De republica, t. III, s. 23; De ira, t. II, s. 9; Summa, t. II, s. 11.
 5. H. Grotius, O prawie wojny i pokoju, t. 1, Warszawa 1957, s. 237.
 6. R.Y. Jennings, The Caroline and McLeod Cases, "The American Journal of International Law" 1938, t. 32, s. 82-99.
 7. O. Olusanya, Identifying the Aggressor under International Law: A Principles Approach, Berlin 2006, s. 105.
 8. D.J. Bederman, International Law Frameworks, New York 2010.
 9. S.V. Scott, A.J. Billingslay, Ch. Michaelson, International Law and the Use of Force, A Documentary and Reference Guide, Santa Barbara 2010, s. 136;
 10. M.N. Shaw, Prawo międzynarodowe, Warszawa 2006, s. 649-650.
 11. IMUNA, The Caroline Case ofl837, http://www.imuna.org/blogs/5-caroline-case-1837 (31.10.2012).
 12. Ch. Greenwood, The Caroline, kwiecień 2009 r., w: Max Planck Encyclopedia of Public International Law, http://www.mpepil.com/sample_article?id=/epil/entries/law-9780199231690-e261 (01.09.2012).
 13. T. Ruys, 'ArmedAllach'and Article 51 of the UN Charter: Evolutions in Customary Law and Practice, New York 2010, s. 95.
 14. J. Gardam, Necessity, Proportionality and the Use of Force by States, New York 2004, s. 150- -151;
 15. T. Gazzini, The Changing Ritles on the Use of Force in International Law, Manchester 2005, s. 144;
 16. Y. Dinstein, War, Aggression and Self-Defense, New York 2005, s. 209-210.
 17. J. Kittrich, The Right of Individual Self-Defense in Public International Law, Berlin 2008, s. 24.
 18. Opinia doradcza MTS z 8 lipca 1996 r., Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons: http://www.icj-cij.org/docket/files/95/7495.pdf (31.10.2012).
 19. A. Przyborowska-Klimczak, Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, Lublin 2008,
 20. W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2004
 21. S. Bieleń, Prawo w stosunkach międzynarodowych. Wybór dokumentów, Warszawa 1996, s. 285-290.
 22. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych nr 3314/XXIX w sprawie definicji agresji z 14 grudnia 1974 r., w: M. Flemming, Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych. Prawo przeciwwojenne. Zbiór dokumentów, Warszawa 1991, s. 230-231, artykuł 1.
 23. Sprawa The Nicaragua v. United States, ICJ Reports, 1986.
 24. J.H. Currie, Public International Law, Toronto 2008.
 25. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych nr 3314/XXIX w sprawie definicji agresji z 14 grudnia 1974 r., op. cit., par. 195.
 26. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych nr 3314/XXIX w sprawie definicji agresji z 14 grudnia 1974 r., op. cit., par. 231.
 27. S.M. Schwebel, Aggression, Intervention and Self-Defense in Modern International Law, 136 RCADI, New Haven 1972, s. 463;
 28. B. Ferencz, Defning Aggression: Where it Stands and Where its Going, "The American Journal of International Law" 1972, t. 66, s. 491.
 29. Komisja ds. Roszczeń pomiędzy Erytreą a Etiopią, wyrok częściowy Jus Ad bellum, Roszczenia Etiopii 1-8, 19 grudnia 2005 r., par. 11, www.pca-cpa.org/showfile.asp?fil_id=158 (01.10.2012).
 30. G.G. Fitzmaurice, The Definition of Aggression, "International and Comparative Law Quarterly" 1952, t. 1, s. 139.
 31. Ch. Greenwood, Self-Defence, 2011 w: Max Planck Encyclopedia of Public International Law, http://www.mpepil.com/sample_article7idAepil/entries/law-9780199231690-e401 &recno=2& (01.09.2012).
 32. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych nr 3314/XXIX w sprawie definicji agresji z 14 grudnia 1974 r., op. cit., par. 200.
 33. Komisja ds. Roszczeń pomiędzy Erytreą a Etiopią, wyrok częściowy Jus ad helium, Roszczenia Etiopii 1-8, 19 grudnia 2005 r., op. cit., par. 11.
 34. L. Martin, D. Keridis, The Future of Turkish Foreign Policy, Cambridge 2003, s. 205-208.
 35. B. Maddy-Weitzman, Middle East Contemporary Survey, t. 21, Colorado 1997, s. 679.
 36. D. Commins, FlistoricalDictionaiy of Syria, Oxford 2004, s. 267.
 37. A. Dzisów-Szuszczykiewicz, Sukcesy i porażki "anatolijskiego tygrysa" - wyzwania dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Turcji, "Bezpieczeństwo Narodowe" 2012, nr 21, s. 71.
 38. F. Ozerkan, Turkish Prime Ministerwarns of Looming 'Civil War ' in Syria, 10.01.2012, http://www. middle-east-online.com/english/?id=49913 (04.02.2013).
 39. Syria Admits to Shooting Down Turkish Fighter J'et, 22.06.2012, http://www.cbc.ca/news/world/story/2012/06/22/turkey-syria-plane-down.html; Syrian military says it downed Turkish fighter jet, 23.06.2012, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-18561219 (17.08.2012).
 40. J. Vela, A. Blomfield, Turkish Piane May Have Been in Syrian Airspace When Shot Down, Says Turkish President Abdullah Gul, 23.06.2012, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/ syria/9350778/Turkish-plane-may-have-been-in-Syrian-airspace-when-shot-down-says-Turkish-president- Abdullah-Gul.html (31.08.2012).
 41. BBC News, 23.06.2012, http://www.bbc.co.uk/ news/world-middle-east-18561219 (17.08.2012)
 42. List z 24.06.2012, sygn. 2012/TURK/336168, "The New York Times" z 25 czerwca 2012 r., http://www.nytimes.com/interactive/2012/06/26/world/middleeast/26Syria-Turkey-letter.html (17.08.2012).
 43. Ustawa nr 28 z 19 listopada 2003 r. o wodach wewnętrznych i granicach morza terytorialnego Syryjskiej Republiki Arabskiej, opublikowana przez Biuro Legislacyjne Organizacji Narodów Zjednoczonych, 02.12.2011, http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/STATEFILES/SYR.htm (17.08.2012).
 44. MSZ Turcji, 24.06.2012, http://www.mfa.gov.tr/no_-173_-24-june-2012_-press- release-regarding-the-steps-taken-by-the-ministry-of-foreign-affairs-of-the-republic-of-turkey-in-respect- of-the-shooting-down-of-a-turkish-military-aircraft-off-the-coast-of-syria.en.mfa (10.08.2012).
 45. D. Mawad, R. Gladstone, Syria Shoots down Turkish Warplane, Fraying Ties Further, 22.06.2012, http://www.nytimes.com/2012/06/23/world/middleeast/mass-killing-reported-in-syria-apparently-a-rebel- ambush.html (31.08.2012).
 46. R. Tov, Guls Goal: Turkish F-4 Downed by Syria, 23.06.2012, http://www.deliberation.info/guls- goal-turkish-f-4-downed-syria (02.02.2012).
 47. http://en.valka.ez/viewtopie.php/t/31096, 02.03.2009 (01.11.2012).
 48. BBC News, 23.06.2012, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-18561219 (17.08.2012);
 49. "The New York Times" z 25 czerwca 2012 r., http://www.nytimes.com/interactive/2012/06/26/world/middleeast/26Syria-Turkey-letter.html (17.08.2012).
 50. N. Ronzitti, The Expanding Law of Self-Defence, "Journal of Conflict and Security Law" 2006, t. 3, nr 11, s. 356.
 51. Ch. Gray, International Law and the Use of Force, New York 2008, s. 121-122.
 52. Agencja AFP, China Violated Indian Airspace in March: Govt, 02.05.2012, http://www.hindustan-times.com/India-news/NewDelhi/China-violated-Indian-airspace-in-March-Govt/Article 1-849505.aspx (18.08.2012).
 53. Agencja AFP, Turkey Asks Israel to Explain Airspace 'Violation': Report, 16.05.2012, http://www.hurriyetdailynews.com/israeli-plane-violates-north-cyprus-airspace.aspx?pageID=238&nID=20947&New sCatID=359 (18.08.2012).
 54. B. Gertz, Russia Violated U.S. Airspace, 28.06.2012, http://freebeacon.com/russia-violates-u-s-air-space/(18.08.2012).
 55. PressTV, Israeli Plane Violates Lebanese Airspace, 13.07.2012, http://www.presstv.ir/detail/2012/07/13/250772/israeli-plane-violates-lebanese-airspace (18.08.2012).
 56. O. Dragouni, Naruszenie greckiej przestrzeni powietrznej przez Turcję i Zjednoczone Emiraty Arabskie, 07.06.2012, http://balkanistyka.org/wp/naruszenie-greckiej-przestrzeni-powietrznej-przez-turcje-i-zjednoczone-emiraty-arabskie (18.08.2012).
 57. Association Press, 04.12.2011, http://www.usatoday.com/news/world/story/2011-12-04/iran-drone/51641780/1 (18.08.2012).
 58. Z. Przężak, Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy S-200 WE " Wega " (SA-Gammon) Podstawowe dane taktyczno-techniczne zestawu, 05.09.2004, http://infowsparcie.net/wria/o_autorze/wsp78pr_s200we.html (18.08.2012).
 59. J.P. Cot, A. Pellet, M. Forteau (red.), La Charte des Nations Unies. Commentaire Article Par Article, 2005, s. 1334.
 60. UN Doc. S/PV 3245, 27.06.1993, Francja par. 13, Japonia par. 15, Węgry par. 18, Wielka Brytania par. 19-20, Rosja par. 20.
 61. I.B. Zion, We May Have Confused Turkish Jet for an Israeli One, Syrian Minister Claims, 27.06.2012, http://www.timesofisrael.com/syria-may-have-confnsed-turkish-jet-for-israeli-one-syrian-minister-explains/ (18.08.2012).
 62. http://heading.pata.pl/radar5.htm (18.08.2012).
 63. Xairforces Avialion Society, 26.06.2012, http://www.xairforces.net/newsd.asp?newsid=1545&newst =12 (18.08.2012).
 64. M. Lederer, UN Chief Criticizes Council Inaction on Syria, 06.09.2012, http://www.guardian.co.uk/world/feedarticle/10425165 (18.10.2012);
 65. J.J. McGrath, Turkish PM Raises Spec Ter of Srebrenica in Critique of UN Inaction on Syria, 13.10.2012, http://www.ibtimes.com/turkish-pm-raises-specter-srebrenica- critique-un-inaction-syria-846141 (18.10.2012).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu