BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oberuč Jaroslav (Vojenská Letecká Akademia Liptowski Mikulasz)
Tytuł
Pôvod vojensko-etického myslenia a etika prislusnika bezpecnostnej sluzby
Źródło
Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2003, t. 2, s. 189-196, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne
Słowa kluczowe
Wojsko, Bezpieczeństwo
Army, Security
Uwagi
summ.
Abstrakt
To train a high-quality security service member it requires forming a disciplined, literate patriot and expert with moral and juridical values. This article explains a problem of morality and professional ethics preferably. Performing the profession of a security service member one has to daily solve situations requiring professional qualities as well as juridical and moral capabilities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Baranek, J., Presadzovanie profesijnej etiky do każdodenneho zivota vojenskÿch ùtvarov a zariadeni, Samo MO SR, ć. 2, 2002, s. 4-11.
  2. Gosiorovskÿ, I., Vznik a vÿvoj vojenskej etiky, [in:] Vlasteneckâ vÿchova, ć. 1, Trenćin, SVaK 1997, s. 47.
  3. Kolektiv, Etika a armada. Praha, Magnet-Press, 1992, s. 57-60.
  4. Korzeniowski, L., Przesłanki cywilnego kształcenia dla bezpieczeństwa, [in:] Zbornik z medzinàrodnej vojensko-vedeckej konferencie "Miesto celozivotného vzdelâvania v kariere profesionâlneho vojaka". Liptovskÿ Mikulâs, Vojenskâ akadémia 2001, s. 73-81.
  5. Mikuś, P., Vÿznam prâvnych noriem v système celozivotného vzdelâvania, [in:] Zbornik z medzinàrodnej vojensko-vedeckej konferencie "Miesto celozivotného vzdelâvania v kariere profesionâlneho vojaka". Liptovskÿ Mikulâs, Vojenskâ akadémia 2001, s. 135-139.
  6. Oberuć, J. - Kudlićka, J., Aktualne problemy vojny a mieru na prahu nového tisicroćia, [in:] Zbornik Vojenskej akadémia, c. 3, roć. VII, 2000, s. 137-145.
  7. Oberuć, J., Krizové situâcie zapricinenè teroristickou cinnost'ou, [in:] rYMAHITAPHA llAPA£HrMA P03BHTKY OCBITHIX TA EKOHOMIHHHX nPOUECIB Y CBITJII KOHUEnUIÏ GBnOnEHCbKOÏ EE3I1EKH. MATE- PIAJIH KOHOEPEHUIÏ. PiBHe, MinicTepcTBO ocbîth i HayKH YKpanHM, Mi)KHapoaHHH yHÎBepCHTeT «PiBHeHCbKHÎ! eKOHOMÎKO-ryMaHiTapHHH. iHCTHTyT» iMeHi aKa^eMina CTenaHa ÆeM'siHHyKa 2002 r., c. 122-129.
  8. Oberuć, J., Mravnà vÿchova, [in:] Oberuć, J. - Vopravil, L., Miesto velitel'a v procese utvârania mnohostranne rozvinutej osobnosti vojaka. Liptovskÿ Mikulâs, Vojenskâ akadémia SNP 1994, s. 41.
  9. Obomÿ, J., Genéza vojensko-etického myślenia, [in:] SamO, ć. 2, Trenćin, GŚ ASR, SVaK, 1996, s. 24.
  10. Ziolkowski, J., The systematised character of the conditions of the educational methodology. Zbornik z vojensko-vedeckej konferencie s medzinarodnou ućast'011 konanej dna 25. októbra 2000 vo Vojenskej akademii v Liptovskom Mikulaśi "Ućitel' vojenskej vysokej a strednej śkoly." s. 48. ISBN 80-8040-141-1
Cytowane przez
Pokaż
Język
cze
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu