BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oberuč Jaroslav (Vojenská Letecká Akademia Liptowski Mikulasz)
Tytuł
Nebezpečenstvo použitia brzan hromadněho ničenia na teroristické účely
Źródło
Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2003, t. 2, s. 197-204, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne
Słowa kluczowe
Terroryzm, Zwalczanie terroryzmu
Terrorism, Combating terrorism
Uwagi
summ.
Abstrakt
Using mass destruction weapons for terrorist purposes is a very topical problem at the present time. We are witnesses of the turnover from using classical forms to new methods and forms which are much more dangerous. In this connection, the currently rising stage of terrorism is also often called a period of super-terrorism which is an expression for a form of terrorism using mass destruction weapons (nuclear, radiation, chemical and biological) or the means which approach them from the point of view of their effect. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kolektív autorü, Terorizmus a my. Praha, Computer Press 2001.
  2. Korzeniowski, L., Teoreticzne i aksjologiczne przesłanki kształcenia dla bezpieczeństwa w uczelniach wojskowych, [in:] Zbomík z vojensko- vedeckého seminara "Miesto a úlohy sociálno-psychologického vycviku v príprave profesionálneho vojaka". Liptovsky Mikulás, Vojenská akadémia 2002, s. 99-109.
  3. Matouśek, J., Mika, O., Chemicky, hiologicky, radiologicky a jaderny terorizmus. Sbomík prednásek z V. rocníku Mezinárodní konference medicíny katastrof, EGO Zlín, s.r.o., Zlín, 2001.
  4. Mikuś. P, Specifické prístupy ucitel'a vo vyucbe prava v rezorte MO SR. Zbomík z vojensko-vedeckého seminara Vojenskej akademie, Liptovsky Mikulás, 2000.
  5. Oberuć, J., System vzdelavania a pripravy obyvatel'ov na civilnu ochranu v Slovenskej republike, [in:] Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Zakopanem w dniach 11-12. czerwca 2000 r. Krakowska Szkoła Wyższa im. A. F. Modrzewskiego, s. 349-356.
  6. Oberuć, J., Krizove situacie zaprićinene teroristickou ćinnostou, [in:] TyMaHiTapHa napa^Hi Ma po3BHTKy ocBiTHix Ta eKOHOMiHHHX npoueciB y CBiTJii KOHuenuii eBnoneHCbKoi 6e3neKH. MarepiajiH KOH(})epeHLui. PiBHe, MiHicTepCTBO OCBiTH i HayKH YKpanHH, MiyKHapOflHHH yHiBepcHTeT «PiBHeHCbKHH eKOHOMiKo-ryMaHiTapHHii iHCTHTyr» iMeHi aKa^eMiKa CTenaHa J^eM^HnyKa 2002 r., c. 122-129.
  7. Oberuć, J., V mnohostrannej pripravenosti prisluśnika spojovacieho vojska md vyznamne miesto jeho psychicka pripravenost [in:] HIavne trendy pripravyprofesionalov spojovacich specializacu Armady SR. Zbomik diskusnych prispevkov z vojensko-vedeckej konferencie konanej v Liptovskom Mikulaśi 7.-8. juna 2001, s. 55-61.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu