BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozłowski Waldemar (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Model przyczynowo-skutkowy w procesie zarządzania inwestycjami infrastrukturalnymi
The Cause - Effect Model in the Management of Infrastructure Investments
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2015, nr 3, s. 3-13, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Gmina, Inwestycje, Infrastruktura, Rozwój zrównoważony
District, Investment, Infrastructure, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Inwestycje infrastrukturalne stanowią jedną z głównych przesłanek rozwoju lokalnego. Dlatego ważną kwestią jest możliwość analizy związków przyczynowo-skutkowych jakie występują przy planowaniu i ocenie inwestycji infrastrukturalnych. Temu też celowi służy model przyczynowo-skutkowy bazujący na założeniach modelu zrównoważonego rozwoju w którym definiujemy pięć obszarów wskaźników tj. presji, sprawcze, stanu, wpływu i reakcji. Analiza związków przyczynowo-skutkowych umożliwi efektywniejsze planowanie jak i ocenę inwestycji infrastrukturalnych biorąc pod uwagę oprócz aspektu finansowego również aspekt środowiskowy oraz społeczny na każdym etapie procesu inwestycyjnego.(abstrakt oryginalny)

Investments in infrastructure are one of the main reasons for local development. Important issue is the ability to analyze cause and effect relationships that exist in the planning and evaluation of infrastructure investments. This also serves the purpose of a cause-effect model based on a model of sustainable development., in which we define the five areas, indicators: pressure causal, state impact and response. Analysis of cause-effect relationships enable effective planning and evaluation of infrastructure investments, taking into account the different aspects.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Borys. T.(2002) Wskaźniki rozwoju zrównoważonego. Podstawowe kierunki badań i zastosowań, Ekonomia i Środowisko nr 1 (21).
  2. Borys. T.(2003) Opracowanie modelu wdrożeniowego wskaźników zrównoważonego rozwoju województwa w ramach banku danych regionalnych, FK-ROE, Jelenia Góra-Warszawa.
  3. Brol P.(2006) Teoretyczne koncepcje rozwoju regionalnego, [w:] D. Strahl (red.) Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo AE, Wrocław.
  4. Karaszewski W. (2000) Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce (1990-1999), [w:] Karaszewski W. (red.) Inwestycje w procesie transformacji gospodarki Polski 1990-1999, Wydawnictwo UMK, Toruń.
  5. Kozłowski W. (2012) Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi, DIFFIN, Warszawa.
  6. Lizińska W.(2012) Klimat inwestycyjny jako czynnik bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, Wydawnictwo UWM, Olsztyn.
  7. Piontek B.(2007) Rola i znaczenia planowania w zarządzaniu rozwojem, [w:] B. Piontek i F. Piontek (red.) Zarządzanie rozwojem: aspekty społeczne, ekonomiczne i ekologiczne.
  8. Woroniecki J.(1991) O korporacjach rozwoju lokalnego, [w:] Restrukturyzacja regionów jako problem współpracy europejskiej, A. Kukliński, B. Jałowiecki, Studia Regionalne i Lokalne, Nr 1 (34)/1991.
  9. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Stawiguda na lata 2008-2015.
  10. Program Transport Zrównoważony Środowiskowo (EST) OECD Bruksela 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu