BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Masiarek Andrzej (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Cechy decydujące o wartości rynkowej wiedzy chronionej
Features Deciding on Market Value of Protected Knowledge
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2015, nr 3, s. 26-33, rys., bibliogr. 9 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Wiedza chroniona, Wartość rynkowa, Procesy innowacyjne
Protected knowledge, Market value, Innovation processes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu z kategorii przeglądu literatury, który poparto wynikami własnych badań, była identyfikacja cech decydujących o wartości rynkowej wiedzy chronionej. Cechy te każde przedsiębiorstwo stara się brać pod uwagę, aby prowadzić skuteczną działalność gospodarczą i móc utrzymać swoją pozycję na rynku. W tych działaniach chodzi nie tylko o kreowanie i wdrażanie wiedzy, ale również o jej upowszechnienie. Wiele problemów związanych z wartością rynkową wiedzy chronionej, nie zostało jeszcze rozstrzygniętych. W opracowaniu zaprezentowano niektóre możliwości.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article from the category of literature review, based on my own research, was to identify features deciding on market value of protected knowledge. Every enterprise tries to take these features into consideration to carry out effective business activity and maintain a strong position in the market. The activity involves not only creating and implementing knowledge, but also disseminating it. Many problems connected with market value of protected knowledge have not been solved yet. The study suggests some solutions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Balmer J. M. T., (2001), The three virtues and seven deadly sins of corporate branding. "Journal of General Management", Vol. 27, No. 1.
  2. Boguszewicz T., (2009), Badania i rozwój nie są możliwe bez państwa. Rzeczpospolita z 1 grudnia 2009.
  3. Day G. S., Wensley R., (1988), Assessing advantage: Framework for Diagnosing Competitive Superiority. "Journal of Marketing", Vol. 52, No. 2.
  4. Kotarba W. (red), (2006), Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji, PWE, Warszawa.
  5. Krawiec R., (2001), Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi, Difin, Warszawa.
  6. Pomykalski A., (2001), Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa.
  7. Porter M. E., (1992), Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurencji, PWE, Warszawa, s. 50.
  8. Porter M. E., (2001), Porter o konkurencyjności, PWE, Warszawa.
  9. Wersa M., Poznańska K., (2012), Procesy tworzenia wiedzy i transferu osiągnięć naukowych i technologicznych do biznesu. SGH. Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu