BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ekielski Adam (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Żelaziński Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Florczak Iwona (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wpływ rozdrobnienia ekstrudatu na wskaźniki wodochłonności i rozpuszczalności w wodzie
Impact of fragmentation of extrudate on the water absorption and water solubility indices
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 4 (147), s. 79-89, rys., bibliogr. 17 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Właściwości fizykochemiczne, Zboża, Badania wyrobów
Physicochemical property, Corn, Product research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było zbadanie wpływu czasu rozdrabniania ekstrudatu na jego stopień rozdrobnienia oraz określenie wskaźników wodochłonności WAI i rozpuszczalności w wodzie WSI, jako czynników opisujących każdą otrzymaną frakcję. Do przeprowadzenia badań wykorzystano dwa rodzaje ekstrudatu wytworzonego z jednakowej mieszanki mąki pszennej (udział 60%) i kaszki kukurydzianej (udział 40%). Mieszanki poddano procesowi ekstruzji wykorzystując ekstruder jednoślimakowy oraz ekstruder dwuślimakowy. Wytworzone ekstrudaty rozdrobniono w młynku uniwersalnym w czasie: 8, 10 i 15 sekund. Następnie przeprowadzono separację cząstek na przesiewaczu laboratoryjnym. Stwierdzono, że najdrobniejsza (0,05-0,1mm) i najgrubsza (powyżej 0,5 mm) frakcja ekstrudatu charakteryzowała się największą rozpuszczalnością oraz najmniejszą wodochłonnością. Czas rozdrabniania ekstrudatu istotnie wpływał na zmiany składu granulometrycznego rozdrabnianych ekstrudatów. Nie stwierdzono jednak istotnego wpływu czasu rozdrabniania na zmiany wskaźnika WAI dla tej samej frakcji rozdrobnionego ekstrudatu.(abstrakt oryginalny)

The objective of the paper was to investigate the fragmentation time of extrudate on its degree of fragmentation and determination of water absorption indices WAI and water solubility WSL as factors describing each obtained fraction. Two types of extrudate produced of one mixture of wheat flour (60% participation) and grits (40% participation) were used for the research. Mixtures were subjected to the process of extrusion with the use of a single-screw extruder and a double-screw extruder. The produced extrudates were ground in the universal mill in: 8, 10 and 15 seconds. Then, fractions were separated on a laboratory sieve. It was found out that the smallest fraction (0.05-0.1 mm) and the biggest fraction (above 0.5 mm) of the extrudate was characterised with the highest solubility and the lowest water absorption. Time of fragmentation of the extrudate influences the changes of the grain size composition of the fragmented extrudates. However, no significant impact of the fragmentation time on the changes of WAI index for the same fraction of the fragmented extrudate was reported.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Al-Rabadi, G.J.; Torley, P.J.; Williams, B.A.; Bryden, W.L.; Gidley, M.J. (2012). Particle size heterogeneity in milled barley and sorghum grains: Effects on physico-chemical properties and starch digestibility. Journal of Cereal Science, 56, 396-403.
 2. Al-Rabadi, G.J.; Torley, P.J.; Williams, B.A.; Bryden, W.L.; Gidley, M.J. (2011)a. Particle size of milled barley and sorghum and physico-chemical properties of grain following extrusion. Journal of Food Engineering, 103, 464-472.
 3. Al-Rabadi, G.J.; Torley, P.J.; Williams, B.A.; Bryden, W.L.; Gidley, M.J. (2011)b. Effect of extrusion temperature and pre-extrusion particle size on starch digestion kinetics in barley and sorghum grain extrudates. Animal Feed Science and Technology, 168, 267-279.
 4. Altan, A.; McCarthy, K.L.; Maskan, M. (2009). Effect of screw configuration and raw material on some properties of barley extrudates. Journal of Food Engineering, 92(4), 377-382.
 5. Anderson, R.A.; Conway, H.F.; Pfeifer, V.F.; Griffin, E.L. (1969). Gelatinization of corn grits by roll and extrusion cooking. Cereal Science Today, 14(1), 4-12.
 6. Carvalho, C.W.P.; Takeiti, C.Y.; Onwulata, C.I.; Pordesimo, L.O. (2010). Relative effect of particle size on the physical properties of corn meal extrudates: Effect of particle size on the extrusion of corn meal. Journal of Food Engineering, 98(1), 103-109.
 7. Ekielski, A.; Majewski, Z.; Żelaziński, T. (2007). Effect of extrusion conditions on physical properties of buckwheat-maize blend extrudate. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 57, 2(A), 57-61.
 8. Galk, J. (2002). Efficient Grinding And Classifying Of Powder Coatings. Focus on Powder Coatings, 06, Neuman & Esser GmbH Presented at PCE 2002 In Nuremberg, 15-17 Jan 2002.
 9. Garber, B.W.; Hsieh, F.; Huff, H.E. (1997). Influence of particle size on the twin-screw extrusion of corn meal. Cereal Chemistry, 74(5), 656-661.
 10. Gujral, H.S.; Singh, N.; Singh, B. (2001). Extrusion behaviour of grits from flint and sweet corn. Food Chemistry, 74, 303-308.
 11. Mahasukhonthachat, K.; Sopade, P.A.; Gidley, M.J. (2010). Kinetics of starch digestion and functional properties of twin-screw extruded sorghum. Journal of Cereal Science, 51, 392-401.
 12. Mathew, J.M.; Hoseney, R.C.; Faubion, J.M. (1999). Effects of corn sample, mill type, and particle size on corn curl and pet food extrudates. Cereal Chemistry, 76(5), 621-624.
 13. Onwulata, C.I.; Konstance, R.P. (2006). Extruded corn meal and whey protein concentrate: effect of particle size. Journal of Food Processing and Preservation, 30(4), 475-487.
 14. Vogel, L.; Peukert, W. (2003). Breakage behaviour of different materials-construction of a mastercurve for the breakage probability. Powder Technology, 129, 101-110.
 15. Wojtowicz A., Mościcki L., Mikrus M., Oniszczuk T. (2010). Wpływ konfiguracji układu plastyfikującego na wybrane cechy ekstrudowanych makaronów pełnoziarnistych. Inżynieria Rolnicza 4(122), 291-297.
 16. Zhang, W.; Hoseney, R.C. (1998). Factors affecting expansion of corn meals with poor and good expansion properties. Cereal Chemistry, 75(5), 639-643.
 17. Norma DIN ISO 3310-1. Test sieves - Technical requirements and testing - Part 1: Test sieves of metal wire cloth (ISO 3310-1:2000).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu