BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnocki Szymon (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach;), Niemirka Andrzej (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach;), Starczewski Józef (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach;)
Tytuł
Siewy mieszane zbóż ozimych możliwością zwiększenia produkcji biomasy dla celów energetycznych
Mixed sowing of winter grains as an opportunity for increasing biomass production for energy purposes
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 4 (147), s. 73-78, tab., bibliogr. 11 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Biomasa, Energetyka, Produkcja zboża
Biomass, Energetics, Corn productions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W badaniach przeprowadzonych w latach 2004-2007 w RSD Zawady porównywano siewy jednogatunkowe i mieszane zbóż ozimych (pszenicy, pszenżyta i żyta) pod kątem wartości opałowej uzyskiwanego plonu ziarna i słomy. Otrzymane wyniki wskazują, że zboża ozime przeznaczane na cele energetyczne zaleca się uprawiać w mieszankach międzygatunkowych. Jednocześnie potwierdzono, że siewy mieszane pozwalają na uzyskiwanie stabilniejszych efektów w kolejnych latach badań, co z punktu widzenia potencjalnych odbiorców biomasy na cele energetyczne, zachęca do szerszego zainteresowania tym źródłem.(abstrakt oryginalny)

In the research which was carried out in 2004-2007 in RSD Zawady, single-cultivar and mixed sowings of winter grains (wheat, triticale and rye) were compared on account of calorific value of the obtained crop of seeds and straw. The obtained results indicate that winter grains designated for energy purposes are recommended for cultivation in intercrop mixtures. Simultaneously in was confirmed that mixed sowings allow obtaining more stable effects in the subsequent years of research, which from the point of view of possible biomass recipients for energy purposes, encourages greater interest in this source.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budzyński, W.; Krasowicz, S. (2008). Produkcja zbóż w Europie i Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Fragmenta Agronomica, 1(97), 50-66.
 2. Cichy, H.; Cicha, A. (2000). Mieszaniny pszenżyta ozimego. Folia Universtatis Agriculturae Stetinensis, Agriculture, 206 (82), 45-49.
 3. Kaszkowiak, E.; Kaszkowiak, J. (2010). Nawożenie a wartość opałowa ziarna różnych gatunków zbóż. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 5(49), 59-60.
 4. Michalski, T. (1994). Agrotechniczne aspekty uprawy mieszanek w świetle literatury. Mat. konf. nauk. "Stan i perspektywy uprawy mieszanek zbożowych". AR w Poznaniu, 2 XII 1994, 135-140.
 5. Michalski, T.; Idziak, R.; Duhr, E. (1999). Reakcja roślin jęczmienia jarego i owsa na zasiew w mieszankach, w zależności od dawki i terminu nawożenia azotowego. Materiały konferencji naukowej "Przyrodnicze i produkcyjne aspekty uprawy roślin w mieszankach". AR w Poznaniu, 2-3 XII 1999, 66-67.
 6. Mółka, J.; Łapczyńska-Kordon, B. (2011). Właściwości energetyczne wybranych gatunków biomasy. Inżynieria Rolnicza, 6(131), 141-147.
 7. Sulewska, H.; Michalski, T. (2007). Dynamika zmian w powierzchni zasiewów i plonowaniu mieszanek zbożowych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 516, 217-227.
 8. Ściążko, M.; Zuwała, J.; Pronobis, M. (2006). Zalety i wady współspalania biomasy w kotłach energetycznych na tle doświadczeń eksploatacyjnych współspalania biomasy na skalę przemysłową. Energetyka, 3, 207-220.
 9. Trętowski, J.; Wójcik, A.R. (1991). Metodyka doświadczeń rolniczych. WSRP Siedlce, 538.
 10. Wanic, M.; Nowicki, J.; Kurowski, T.P. (2000). Regeneracja stanowisk w płodozmianach zbożowych poprzez stosowanie siewów mieszanych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 470, 137-143.
 11. Dziennik Ustaw Nr 156. poz.969. (2008). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu