BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnecki Jarosław (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Białczyk Włodzimierz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Brennensthul Marek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Cudzik Anna (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Ocena strat energetycznych koła napędowego wyposażonego w opony typu grass
Assessment of energy losses of a drive wheel equipped with grass type tyres
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 4 (147), s. 63-72, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Przemysł oponiarski, Badania właściwości fizycznych, Mechanizacja rolnictwa
Tire industry, Physical properties research, Agricultural mechanization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki badań trakcyjnych przeprowadzonych na trzech obiektach zadarnionych różniących się normą wysiewu nasion. Celem badań było porównanie zdolności trakcyjnych i strat energetycznych dwóch opon o różnej konstrukcji. Dla opisu warunków badań przeprowadzono pomiary zwięzłości, maksymalnych naprężeń ścinających oraz wilgotności gleby darniowej. Analizowano wartości osiąganych sił i sprawności trakcyjnych, wykonano również bilans energetyczny kół wyposażonych w badane opony. Wykazano, że wartości sił trakcyjnych obu kół są porównywalne, lecz generowane w odmienny sposób. W przypadku opony 36x13,5-15 nie wykazano zależności pomiędzy normą wysiewu nasion, a sprawnością trakcyjną. Oponą 400x55-22,5 można było lepiej wykorzystać cechy wytrzymałościowe podłoża i osiągnąć wyższą sprawność na obiektach o większej normie wysiewu nasion. Dla opony 36x13,5-15 wykazano większe zapotrzebowanie na moc dostarczoną do koła, więcej mocy tracono na opór przetaczania. Dla opony 400x55-22,5 do uzyskania porównywalnej z oponą 36x13,5-15 siły trakcyjnej stwierdzono mniejsze zapotrzebowanie na moc, oraz większe straty mocy na poślizg.(abstrakt oryginalny)

The study presents the results of traction experiments conducted on three sodded objects differing with seeds sowing norm. The objective of the paper was to compare traction abilities and energy losses of two tyres of different structures. For description of the research conditions, measurements of compactness, maximum shear stress and the moisture of sod soil were carried out. Values of the obtained forces and traction efficiencies were analysed, energy balance of wheels equipped with the researched tyres was also conducted. It was proved that the value of traction forces of wheels were comparable, but generated in a different manner. In case of 36x13.5-15 tyre - no relations between seeds sowing and traction efficiency were proved. 400x55-22.5 tyre could be better used for strength properties of subgrade and for achieving higher efficiency on facilities with a higher norm of seeds sowing. For 36x13.5-15 tyre higher demand for power supplied to the wheel was proved; more power was lost for the rolling resistance. For 400x55-22.5 tyre in order to obtain comparable traction force as for 36x13.5-15 tyre, lower demand for power and higher losses of power for skid were reported.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Białczyk, W.; Czarnecki, J.; Cudzik, A.; Brennensthul, M. (2010). Ocena właściwości trakcyjnych wybranych opon na podłożach zadarnionych. Inżynieria Rolnicza. Nr 7(125), 15-22.
 2. Białczyk, W.; Czarnecki, J.; Cudzik, A.; Brennensthul, M. (2013). Evaluation of changes in traction properties of driving tyres on soil covered with turf. TEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa. XIII 1/2013.
 3. Brosnan, J.; Ebdon, J.; Dest, W. (2005). Characteristics in diverse wear tolerant genotypes of Kentucky bluegrass. Crop Science vol. 45, 1917-1926.
 4. Douglas, J. (1997). Soil compaction effects on second-harvest yields of perennial ryegrass for silage. Grass and Forage Science. 52, 129-133.
 5. Douglas, J.; Crawford, C., (1993). The response of a ryegrass sward to wheel traffic and applied nitrogen. Grass and Forage Science. 48, 91-100.
 6. Gajda, J.; Lipińska, H. (1999). Zmiany w składzie gatunkowym runi łąkowej w miarę ekstensyfikacji użytkowania. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, 197, Agricultura (75), 67-70.
 7. Głąb, T.; Zalewski, T. (1999). The Influence of Soil Compaction on Water Retention of Soil on Grasslands. Acta Agraria et Silvestria, Series Agraria, 37, 69-75.
 8. Jakliński, L. (2006). Mechanika układu pojazd - teren w teorii i badaniach. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 9. Minner, D.; Dunn, J.; Bughrara, S.; Fresenburg, B. (1993). Traffic tolerance among cultivars of Kentucky bluegrass, tall fescue, and perennial ryegrass. International Turfgrass Society Research Journal. Volume 7, 687-694.
 10. Sveistrup, T.; Haraldsen, T. (1997). Effects of soil compaction on root development of perennial grass leys in northern Norway. Grass and Forage Science, 52, 381-387.
 11. Trenholm, L.; Carrow, R.; Duncan, R. R. (2000). Mechanisms of Wear Tolerance in Seashore Paspalum and Bermudagrass. Crop Sci. 40, 1350-1357.
 12. Tuner, R. (1999). Field performance of Trelleborg and similar size radial tire. ASAE Paper no 99-1038, 1-14.
 13. Upadhyaya, S.; Wulfsohn, D.; Jubbal, G. (1989). Traction prediction equations for radial ply tyres. Journal of Terramechanics 26, 149-175.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu