BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mądra Magdalena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Koszt kapitału własnego w towarowych gospodarstwach rolniczych
The Equity Cost of Capital in Agriculture Holdings Farms
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 99, s. 33-45, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Kapitał własny, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR), Badania statystyczne
Arable farm, Ownership capital, Farm Accountancy Data Network (FADN), Statistical surveys
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstrakt
Celem badań jest określenie opinii rolników na temat finansowania i kosztu kapitału własnego w zależności od siły ekonomicznej gospodarstw. Badania z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu zostały przeprowadzone w 2008 roku na grupie 100 rolników prowadzących indywidualne gospodarstwa rolnicze, uczestniczące w systemie FADN (ang. Farm Accountancy Data Network) w województwie mazowieckim, we współpracy z Mazowieckiem Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego Oddział w Poświętnem. Dane FADN ustawowo gromadzi Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy. (fragment tekstu)

The elaboration presents the assessment of cost of equity capital in agriculture farms. The article deals also with the role of equity capital in farmers opinion. The presented research was surveyed in 2008, in Mazowsze voivodeship. Farms have been characterized by criterion of an economic power (ESU) according to acknowledged classification of PL-FADN. In farmers' opinion the cost of equity capital is low and not meaningful for agriculture production. However it was noticed that equity capital plays important role in maintain stability and security of farm performance. The financial risk was also assessed as average or low. According to statistic analysis the assessment of cost capital was similar in comparing equity capital and long-term preferential credits. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BOTOSAN C.A., PLUMLEE M.A., WEN H., The Relation between Expected Returns, Realized Returns and Firm Risk Characteristics. Contemporary Accounting Research, vol. 28/4, 2011.
 2. COMAN F., Economics consequences for firm cost of capital. Economics, Management, and Financial Markets, nr 6(3), 2011.
 3. DULINIEC A., Finansowanie przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2007.
 4. DZIUBIŃSKI T., MYSZA S., Bezpośrednie i pośrednie czynniki kształtujące wielkość kapitału. [w:] W. Krawczyk (red), Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka. Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej, Katowice 2000.
 5. GAJDKA J., Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 6. GORAJ L., Analiza porównawcza gospodarstw rolnych pod względem głównych parametrów techniczno-ekonomicznych. Polska na tle innych krajów Unii Europejskiej. Rozwój rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich polski w Unii Europejskiej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, Warszawa 2007.
 7. GRZELAK A., Finansowanie zewnętrzne gospodarstw rolnych. Wydawnictwo IRWiR PAN, Wieś i Rolnictwo, nr 4, 2005.
 8. ŁUCZKA T., Problemy struktury kapitałowej małego i średniego przedsiębiorstwa prywatnego. [w:] Kapitał jako przedmiot gospodarki finansowej małego i średniego przedsiębiorstwa prywatnego. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1997.
 9. ŁUKASIK G., Decyzyjne problemy kształtowania struktury kapitału współczesnego przedsiębiorstwa. [w:] Z. Kędzior, K. Marcinek, Finanse - kierunki badań. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
 10. MĄDRA M., Hierarchia źródeł finansowania w mikroprzdsiębiorstwach rolniczych. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 10, Inwestowanie na Rynku Kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 11. MĄDRA M., Czynniki kształtujące poziom zadłużenia długoterminowego w najsilniejszych ekonomicznie towarowych gospodarstwach rolniczych. Zeszyty Naukowe nr 587, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 26, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 12. OSUCH D., GORAJ L., SKARŻYŃSKA A., GRABOWSKA K., Plan wyboru próby gospodarstw rolnych polskiego FADN. IERiGŻ, Warszawa 2004.
 13. OU C., HAYNES G.W., Acquistion of Additional Equity capital by small firms - findings from the National Survey of Small Business Finances. Small Business Economics Journal, vol. 27, 2006.
 14. SKOWRONEK-MIELCZAREK A., Małe i średnie przedsiębiorstwa - źródła finansowania. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007.
 15. TOKARSKI A., Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw produkcyjnych. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 16. WASILEWSKI M., MĄDRA M., Efektywność mikroprzedsiębiorstw rolniczych. Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług nr 492. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008a.
 17. WASILEWSKI M., MĄDRA M., Efektywność gospodarstw indywidualnych w zależności od zadłużenia i siły ekonomicznej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 64, Warszawa 2008b.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu