BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerska Małgorzata (Uniwersytet Gdański), Rutka Ryszard (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Jakość usług medycznych w wybranych szpitalach - stan i kierunki doskonalenia
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego. Teoria i praktyka, 2010, s. 427-437, rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona zdrowia, Usługi publiczne, Opieka zdrowotna, Jakość usług medycznych, Marketing usług, Szpitalnictwo
Health care protection, Public services, Health care, Quality of medical services, Service marketing, Hospital service
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ponieważ rozważania dotyczą obszaru usług publicznych, warto je rozpocząć od krótkiej charakterystyki tego obszaru. "Usługa jest dowolnym działaniem, jakie jedna strona może zaoferować innej, jest ona nienamacalna i nie prowadzi do jakiejkolwiek własności. Jej realizacja może być związana lub nie z produktem fizycznym". Tak rozumiane usługi podlegają różnym klasyfikacjom, wśród których jest klasyfikacja branżowa. Jako jedną z grup autor wymienia usługi publiczne. (...) W ramach niniejszego artykułu nie da się zaprezentować szczegółowych rozwiązań. Jest to zadanie o charakterze systemowym, do rozwiązania na poziomie centrum społeczno-gospodarczego. Trudność polega na tym, iż w jego rozwiązywaniu kryteria merytoryczne są zdominowane przez kryteria polityczne. Dopóki nie nastąpi poprawa w omawianej sferze, dopóty jakość materialnych warunków świadczenia usług medycznych nie ulegnie poprawie. (fragment tekstu)

This paper focuses on the problem of quality of medical services. It is divided into three chapters: - quality of medical services - essence, determinants, methods of measurement, - results of researches - quality gape, - main irregularities and how to solve them. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Kotler P. : Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Felberg SIA, Warszawa 1999.
  2. Payne A. : Marketing usług. PWE, Warszawa 1996.
  3. Krot K. : Jakość i marketing usług medycznych. ABC Wolters Kluwer Business, Warszawa 2008.
  4. Siciński A. : Styl życia, kultura, wybór. IPiS PAN, Warszawa 2002.
  5. Parasurman A., Zeitham V.A., Berry L.L. : SERVQUAL - A Multiple Item Scale for Measuring Consumer Perception of Service Quality. "Journal Retailing", 1998, No. 1.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu