BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walczak Damian (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Konieczność zmian w podziale terytorialnym gmin
The Need for Changes in the Territorial Division of Communities
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 99, s. 205-213, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Planowanie terytorialne, Gospodarka terytorialna, Terytorium państwowe, Gmina
Territorial planning, Territorial economy, National territory, District
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie argumentów w dyskusji na temat konieczności zmian w podziale terytorialnym w Polsce w aspekcie możliwych przekształceń terytorialnych na najniższym szczeblu podziału, czyli gmin. Zapewne zaprezentowane powody zmian stanowią wyłącznie pewną część polemiki w tym zakresie. (fragment tekstu)

The local government plays a significant role in the process of building a democratic civil society. At present a 3-level structure of the local government exists in Poland: communes, districts and provinces. The division into 16 provinces, 379 districts and 2479 communes was introduces on 1 st January 1999. After several years of the local government's operation, changes in the territorial division in the territorial division could be considered. Discussion could focus on the number of the local government levels and the number of the individual units. In the aspect of changes at the commune level, the following issues should be considered first: a decrease in the number of councillors in individual communes, combining rural communes with their seat in towns with these towns, liquidation (merger) of some of the smallest communes. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ASKIM J., HANSSEN G.S.: Councillors' receipt and use of citizen input: experience from norwegian local government, Public Administration, June 2008, Vol. 86 Issue 2.
 2. Bank Danych Lokalnych 2012, http://www.stat.gov.pl [dostęp: 25.04.2012].
 3. DEL PINO E., COLINO C.: National and subnational democracy in Spain: history, models and challenges, Instituto de Políticas y Bienes Públicos, Madrid 2010.
 4. Federal Statistical Office: On the way to gender equality, current situation and developments, Neuchatel 2009.
 5. GÓRSKI P.: Samorząd gminny, Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej, Kraków 1984.
 6. GUS: Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2011 r., Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2011a.
 7. GUS: Mały rocznik statystyczny Polski 2011, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2011b.
 8. KARPIUK M.: Samorząd terytorialny a państwo. Prawne instrumenty nadzoru nad samorządem gminnym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008.
 9. Los Angeles City, http://www.lacity.org/YourGovernment/CityCouncil/index.htm [dostęp: 15.04.2012].
 10. LUTRZYKOWSKI A.: Samorząd terytorialny w Polsce po II wojnie światowej oraz po roku 1989, [w:] J. Sługocki (red.), Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie: doświadczenia i dylematy dalszego rozwoju, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz 2009.
 11. MICHON L.: Researching political integration in France: A difficult undertaking, http://www.migration-boell.de/web/integration/47_2995.asp [dostęp: 15.04.2012].
 12. National Foundation for Educational Research: National census of local authority councilors in England 2006, Slough 2007.
 13. New York City, http://council.nyc.gov/html/members/members.shtml [dostęp: 15.04.2012].
 14. NOWACKA E.J.: Samorząd terytorialny jako forma decentralizacji administracji publicznej, LexisNexis, Warszawa 2010.
 15. Raport o stanie gospodarki finansowej gminy Nieszawa, Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2011.
 16. The Statistical Office of the Republic of Slovenia, http://www.stat.si/eng/novica_prikazi.aspx?ID=3622 [dostęp: 15.04.2012].
 17. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego [Dz.U. z 2010 r. nr 80, poz. 526 z późn. zm.].
 18. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy [Dz.U. z 2011 r. nr 21, poz.112 z późn. zm.].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu