BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kita Katarzyna (Poznan University of Life Sciences, Poland), Pawlak Karolina (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Tytuł
The Potential Effects of the Liberalization of World Agricultural Trade for the Agri-Food Sector in MERCOSUR
Skutki potencjalnej liberalizacji światowego handlu rolnego dla sektora rolno-żywnościowego MERCOSUR
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 208-212, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Sektor rolno-spożywczy, Handel zagraniczny, Przemysł rolno-spożywczy, Liberalizm handlowy
Agri-food sector, Foreign trade, Agri-food industry, Trade liberalization
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Wspólny Rynek Ameryki Południowej
Mercado Comun del Cono Sur (Mercosur)
Abstrakt
Przedstawiono możliwe scenariusze rozwoju wymiany handlowej, produkcji, popytu i cen w sektorze rolno-spożywczym Wspólnego Rynku Południa (MERCOSUR). W badaniach wykorzystano matematyczny model równowagi ogólnej Global Trade Analysis Project (GTAP). Wyniki analizy wskazują, że nasilenie tendencji liberalizacyjnych w światowym handlu rolnym może spowodować w państwach zrzeszonych w MERCOSUR wzrost wartości eksportu i importu produktów pochodzenia zwierzęcego oraz cukru, a w konsekwencji wzrost cen i spadek popytu na te towary. (abstrakt oryginalny)

Some possible scenarios of development of trade, production, demand and prices in the agri-food sector of the Common Market of the South (MERCOSUR) are presented in the paper. A mathematical model of general equilibrium Global Trade Analysis Project (GTAP) was used to make trade forecasts. The results of the analysis showed that the escalation of global agri-food trade liberalization may lead to a growth in the export and import of animal products and sugar and, consequently, may result in an increase in prices and a drop in demand for these goods. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bolivia signs Mercosur incorporation protocol and becomes sixth member, 8 December 2012, http://en.mercopress.com/2012/12/08/bolivia-signs-mercosur-incorporation-protocol-and-becomes-sixth-member, access 13.03.2012.
 2. Carson J. 2000: On the Road to Southern Cone Economic Integration. Journal of Intraamerican Studies an World Affairs, vol. 42, issue 1, pp. 23-42.
 3. Chwiej E. 2010: Mercosur - Organizacja regionalnej współpracy gospodarczej w Ameryce Południowej. Universitas, Kraków.
 4. Duchnowska E. 2009: Perspektywy utworzenia strefy wolnego handlu UE-Mercosur, Wspólnoty Europejskie nr 4(197), s. 25-35.
 5. Gadomski J., Owsiński J.W. 2008: Ekonometryczny model do badania wpływu unijnej i krajowej polityki rolnej na wyniki polskiego rolnictwa. Założenia i wstępne analizy, [W:] A. Kowalski, M. Wigier (red.), Rozwój sektora rolno-spożywczego w Polsce na tle tendencji światowych, Raport Programu Wieloletniego 2005-2009 nr 101, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 6. Inter-American Development Bank - Statistics and Databases, http://www.iadb.org/en/research-and-data/ statistics-and-databases,3161.html, accessed 16.02.2013.
 7. Kita K. 2012: Konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego w handlu z Mercosur, UE w Katowicach, w druku.
 8. Manzetti L. 1990: Argentine-Brazilian Economic Integration: An Early Appraisal. Latin American Research Review, vol. 25, issue 3, pp. 109-140.
 9. Mercosur suspends Paraguay over Lugo impeachment, 29 June 2012, http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-18636201, access 13.03.2012.
 10. Pawlak K., Poczta W. 2011: Międzynarodowy handel rolny. Teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju. PWE, Warszawa.
 11. Revised draft modalities for agriculture, TN/AG/W/4/Rev.4, WTO, 6.12.2008.
 12. Trade measures stepped up in MERCOSUR, Monthly newsletter INTAL, N° 190 - June 2012, Inter-Amercian Development Bank, www.iadb.org, access 21.03.2013.
 13. UNCTADStat, http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_referer=&sCS_Chosen Lang=en, access 07.03.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu