BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Włoch Renata (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Międzynarodowe federacje piłkarskie jako nowi aktorzy ładu globalnego
International Football Federations as New Actors of Global Order
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2012, t. 46, nr 2, s. 9-31, bibliogr. 60 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Organizacje pozarządowe, Prawo międzynarodowe, Podmioty prawa międzynarodowego, Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012
Non-governmental organisation, International law, Legal entities governed by international law, European Football Championship EURO 2012
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej, Unia Europejskich Związków Piłkarskich, Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN)
Fédération Internationale de Football Associations (FIFA), Union of European Football Associations (UEFA), Polish Football Association
Abstrakt
Jak zauważyli - niezależnie od siebie - Thomas L. Friedman i Samuel P. Huntington, wraz z końcem "zimnej wojny" pojawiło się zapotrzebowanie na nowy rodzaj paradygmatu, który umożliwiałby lepsze ujęcie zmienionego charakteru ładu międzynarodowego i szerzej rozumianej rzeczywistości międzynarodowej. Według Friedmana taką nową ramą powinien być paradygmat globalizacji. Problemem jednak jest to, że brakuje mu jasności, jaka niegdyś cechowała paradygmat realistyczny. W obrębie studiów nad globalizacją zderzają się zainteresowania geografów, ekonomistów, politologów, adeptów stosunków międzynarodowych, socjologów i innych badaczy społecznych. W pewnej przynajmniej mierze wyjaśnia to bogactwo podejść i ujęć teoretycznych, a zwłaszcza - wielość definicji globalizacji. (fragment tekstu)

The aim of the article is to characterize the international football federations (FIFA and UEFA) as new actors of global order. The article describes the evolution of the modes of functioning of those two organizations and discusses their role as global governors in the area of global sport that is manifested in the shape of an emerging regime of lex sportiva. The global sport is thus presented as one of the fields of global governance, characterized by the existence of the intricate web of interests of diverse global actors, concentrated around the sports mega-events, such as Mundial or the Euro Championships. The empirical part of the article focuses on the relations between UEFA and Poland in the context of the UEFA Euro 2012. The analysis leads to conclusion that the nation-state, trying to realize its national interests via nation branding during the mega-event, is compelled to compromise its sovereign power to other global actors, such as media, global corporations and the international sports federations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. T.L. Friedmann, The Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalization, New York 2000;
 2. S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji nowy kształt ładu światowego, Warszawa 2007.
 3. A. McGrew, Globalizacja i polityka globalna, w: J. Baylis, S. Smith, Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, Kraków 2008
 4. A. McGrew, D. Held, Globalization Theory: Approaches and Controversies, Cambridge 2007.
 5. A. Holzscheiter, S. Stetter, The Sociology of International Relations, Annual Convention of the International Studies Convention, New York, 15-18 February 2009, http://citation.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/3/1/3/7/0/pages313704/p313704-1.php.
 6. T. J. Biersteker, Global Governance, w: M. Dunn Cavelty, V. Mauer (red.), Routledge Companion to Security, New York-London 2009
 7. United Nations Committee of Experts on Public Administration, http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan022332.pdf D. Avant, M. Finnemore, S. Sell, Who Governs the Globe?, Cambridge 2010.
 8. R. Pielke, Jr., Lex Sportiva versus Lex Imperium: Part 1, Background, The Least Thing, http://leastthing.blogspot.com/2012/03/lex-sportiva-vs-lex-imperium-on-field.html.
 9. Code Civil Suisse du 10 décembre 1907 (Etat le 1er janvier 2012), L'Assemblée fédérale de la Confédération Suisse, http://www.admin.ch/ch/f/rs/2/210.fr.pdf.
 10. UEFA History, http://www.uefa.com/uefa/aboutuefa/organisation/history/index.html.
 11. FIFA, Financial Report 2011, http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/60/80/10/fifafinanzberichteinternet.pdf.
 12. UEFA, Financial Report 2012, http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/EuroExperience/uefaorg/Finance/01/77/26/16/1772616_D0WNL0AD.pdf.
 13. A. Tomlison, Ch. Young, National Identity and Global Sports Events: Culture, Politics, and Spectacle in the Olympics and the Football World Cup, New York 2006
 14. UEFA, Worldwide football network, http://www.uefa.com/uefa/aboutuefa/organisation/history/new-sid=3790.html.
 15. J.L. Chatelet, Autonomy of Sport in Europe, Council of Europe 2010
 16. FIFA Statutes 2011, http://www.fifa.com/mm/document/affederation/generic/01/48/60/05/fifastatuten2011_e.pdf
 17. Statutes of UEFA 2010, http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefaorg/General/01/47/69/97/1476997_D0WNL0AD.pdf.
 18. FIFA Media Release, FIFA/UEFA Statement on Poland, 30 September 2008, http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/news/newsid=892757/index.html.
 19. K. Sparre, Poland Sets Fighting Corruption Higher Than Football Interests, Playthegame 2007, www.playthegame.org/news/detailed/poland-sets-fighting-corruption-higher-than-football-interests-1408. html.
 20. B. Garcia, UEFA and the European Union, from Confrontation to Co-operation?, "Journal of European Research" 2007, nr 3, s. 202-223.
 21. Unia Europejska i Sport. Materiał informacyjny. Dyrekcja Generalna ds. Polityk Wewnętrznych, Parlament Europejski, BR_072PL.doc, http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/ dv/briefing%20sport-pl.pdf.
 22. K. Foster, Is There a Global Sports Law?, "Entertainment Law" 2003, nr 1.
 23. K. Foster, Lex Sportiva and Lex Ludica: The Court of Arbitration for Sport's Jurisprudence, w: I. Stewart, R. Blackshaw, C.R. Siekmann, J. Soek (red.), The Court of Arbitration for Sport, 1984-2004,
 24. The Hague 2006, http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/eslj/issues/volume3/number2/foster/foster.pdf.
 25. M.J. Mitten, H. Opie, 'Sports Law': Implications for the Development of International, Comparative, and National Law and Global Dispute Resolution, "University of Melbourne Legal Studies Research Paper" 2010, nr 483, s. 21, http://ssrn.com/abstract=1625919.
 26. "International Sports Law Review Pandektis" 2012, nr 3-4.
 27. Sportowy Trybunał Arbitrażowy, http://www.tas-cas.org/news.
 28. R. Robertson, Globalization: Social Theory and Global Culture. Theory, Culture & Society, Thousand Oaks 1992
 29. R. Giulianotti, R. Robertson, The Globalization of Football: A Study in the Glocalization of the 'Serious Life', "The British Journal of Sociology" 2004, nr 4
 30. J. Maguire, Global Sport: Identities, Societies, Civilizations, Oxford 1999.
 31. M. Roche, Mega-events and Modernity: Olympics and Expos in the Growth of Global Culture, London 2000.
 32. S. Cornelissen, K. Swart, The 2010 Football World Cup as a Political Construct: The Challenge of Making Good on an African Promise, "Sociological Review" 2006, nr 54, s. 108-123.
 33. J. Horne, W. Manzenreiter, An Introduction to the Sociology of Sports Mega-events, w: J. Horne, W. Manzenreiter (red.), Sports Mega-events: Social Scientific Analyses of a Global Phenomenon, Oxford 2006
 34. Program sponsorski UEFA EURO 2012™, https://uefaeuro2012.um.warszawa.pl/licencjonowane-programy-uefa/program-sponsorski-uefa-euro-2012.
 35. F. Klauser, Interpretative Flexibility of the Event-City: Security, Branding and Urban Entrepreneurialism at the European Football Championships 2008, "International Journal of Urban and Regional Research 2011", wersja online DOI: 10.1111/j.1468-2427.2011.01064.x.;
 36. F. Klauser, The Exemplification of 'Fan Zones': Mediating Mechanisms in the Reproduction of Best Practices for Security and Branding at Euro 2008, "Urban Studies" 2011, nr 48.
 37. G. Hare, Buying and Selling the World Cup, w: H. Dauncey, G. Hare (red.), France and the 1998 World Cup: the National Impact of a World Sporting Event, London 1998
 38. L. Thibault, Globalization of Sport: An Inconvenient Truth, "Journal of Sport Management" 2009, nr 23
 39. J. Sugden, A. Tomlinson, Football and FIFA in the Postcolonial World, w: J. Bale, M. Cronin (red.), Sport and Postcolonialism, New York 2003
 40. A. Nelson, World Cup Fever, Nationalism, and the Ambiguous Alliance of Nation-States and Transnational Corporations, "Critique: A Worldwide Journal of Politics", http://lilt.ilstu.edu/critique/fall%202007docs/alexander_nelson_pdf.pdf.
 41. J.S. Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics, New York 2004.
 42. S. Anholt, Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities and Regions, Basingstoke 2007.
 43. J. Borowski (red.), Raport na temat wpływu przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012TM na gospodarkę Polski przygotowany na zlecenie spółki celowej Ministra Sportu i Turystyki, PL.2012 Sp. z o.o., 2010, http://static.2012.org.pl/images/stories/pdf/raport_impact_czer- wiec_2010.pdf.
 44. J. Horne, The Four 'Known's of Sports Mega-events, "Leisure Studies" 2010, nr 1
 45. U. Pillay, O. Bass, Mega-events as a Response to Poverty Reduction: The 2010 FIFA World Cup and its Urban Development Implications, "Urban Forum" 2008, nr 19
 46. European Convention on Spectator Violence and Misbehaviour at Sports Events and in Particular at Football Matches (T-RV), Portuguese Report on Lessons Learnt from EURO 2004, T-RV (2005) INF, http://www.coe.int/t/dg4/sport/Source/T-RV/T-RV_2005_INF04_EN_Portuguese_report_lessons_learnt_ EUR02004.pdf.
 47. V. Matheson, R. Baade, Mega-Sporting Events in Developing Nations: Playing the Way to Prosperity?, "South African Journal of Economics" 2004, nr 5
 48. Triesman Claims Four FIFA Members Sought 2018 Bribes, http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/9481461.stm.
 49. Transparency International, Safe Hands. Building Integrity and Transparenty at FIFA, 2011, http://www.transparency.de/fileadmin/pdfs/Themen/Sport/FIFA_SafeHands.pdf.
 50. A. Segalla, A. Rodrigues, P. Marcondes de Moura, La Fifa taclee par Dilma Rousseff, "Le Courier International" 2011, http://www.courrierinternational.com/article/2011/10/27/la-fifa-taclee-par-dilma-rousseff.
 51. D. Black, J. van der Westhuizen, The Allure of Global Games for 'Semi-Peripheral' Polities and Spaces: A Research Agenda, "Third World Quarterly" 2004, nr 7
 52. UEFA, Phase 1 Evaluation Report 2005, http://www.uefa.com/newsfiles/362039.pdf.
 53. PL.2012, Polskie gwarancje dla UEFA 2012, http://www.2012.org.pl/pl/euro-2012/strona-publiczna/polskie-gwarancje-dla-uefa.html.
 54. F. Gindrat, UEFA 's Battle for Its Brand, "WIPO Magazine", http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2012/02/article_0008.html.
 55. Ministerstwo Gospodarki, Analiza Prawa Własności Intelektualnej w Świetle Zobowiązań Podjętych przez Polskę w Związku z Organizacją przez Polskę i Ukrainę Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku - stan na 15 grudnia 2008 r.
 56. http://www.2012.org.pl/pl/component/content/article/1931.html.
 57. D. Rupiński, Zahorski: UEFA będzie chronić sponsorów Euro 2012, "Forsal" 2010, http://forsal.pl/artykuly/402811,zahorski_uefa_bedzie_chronic_sponsorow_euro_2012.html.
 58. Rozporządzenie ministra finansów z 29 czerwca 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, "Dziennik Ustaw" 2009, nr 108 poz. 900.
 59. P. Huczko, UEFA nie zapłaci podatku od dochodu z EURO 2012, WieszJak.pl, http://biznes.wieszjak.pl/wiadomosci/271025,UEFA-nie-zaplaci-podatku-od-dochodu-z-EURO-2012.html.
 60. B.R., Humphreys, S. Prokopowicz, Assessing the Impact of Sports Mega-events in Transition Economies: EURO 2012 in Poland and Ukraine, "International Journal of Sport Management and Marketing" 2007, nr 5-6
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu