BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaleta Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Górnicki Krzysztof (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Choińska Aneta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Winiczenko Radosław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wpływ parametrów suszenia na ubytek masy suchej substancji podczas rehydratacji suszonych jabłek
Impact of drying parameters on the loss of dry substance mass during rehydration of dried apples
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 4 (147), s. 111-120, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Owoce, Przetwórstwo owocowo-warzywne, Badania właściwości fizycznych
Fruit, Fruit and vegetables processing, Physical properties research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy była analiza wpływu parametrów suszenia na ubytek masy suchej substancji suszonych jabłek odmiany Ligol podczas ich rehydratacji. Jabłka krojone w plastry o grubości 3 i 10 mm i kostki o boku 10 mm suszono następującymi metodami: konwekcja naturalna (temperatura suszenia 60ºC), konwekcja wymuszona (suszarka tunelowa, parametry powietrza suszącego: 50, 60, 70ºC oraz 0,5, 2 m·s-1), suszenie fluidalne (60ºC). Susz rehydratowano w wodzie destylowanej o temperaturze 20ºC. Badania wykazały statystycznie istotny wpływ rozdrobnienia suszonych cząstek na ubytek ich masy suchej substancji podczas rehydratacji. Badania nie wykazały natomiast statystycznego istotnego wpływu temperatury suszenia na ubytek masy suchej substancji oraz wpływ zastosowanych metody suszenia na końcową wartość ubytku masy suchej substancji suszonych jabłek w wyniku ich rehydratacji.(abstrakt oryginalny)

The objective of the paper was to analyse the impact of drying parameters on the loss of dry substance mass of dried apples of Ligol cultivar during their rehydration. Apples cut into 3 and 10 mm slices and 10 mm cubes were dried with the following methods: natural convection (temperature of drying°C), forced convection (a tunnel drier, parameters of drying air: 50, 60, 70°C and 0,5, 2 m·s-1), fluid drying (60°C). Dried fruit were rehydrated in the distilled water of 20°C temperature. Research proved statistically significant impact of fragmentation of dried fractions on the loss of their dry substance mass during rehydration. Whereas research did not prove statistically significant impact of drying temperature on the loss of dry substance mass and impact of the applied methods of drying on the final value of loss of dry substance mass of dried apples as a result of rehydration.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bilbao-Sáinz, C.; Andrés, A.; Fito, P. (2005). Hydration kinetics of dried aplle as affected by drying conditions. Journal of Food Engineering, 68, 369-376.
 2. Ciurzyńska, A.; Piotrowski, D.; Janowicz, M.; Sitkiewicz, I.; Lenart, A. (2011). Wpływ temperatury i ciśnienia w komorze suszarki próżniowej na właściwości rehydracyjne suszonych truskawek. Acta Agrophysica, 17(2), 289-300.
 3. Figiel, A. (2007). Dehydration of apples by a combination of convective and vacuum-microwave drying. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 57(4(A)), 131-135.
 4. Górnicki, K. (2011). Modelowanie procesu rehydratacji wybranych warzyw i owoców. Warszawa, Wydawnictwo SGGW, ISBN 978-83-7583-325-6.
 5. Lucas, T.; Le Ray, D.; Mariette, F. (2007). Kinetics of water absorption and solute leaching during soaking of breakfast cereals. Journal of Food Engineering, 80, 377-384.
 6. Łapczyńska-Kordon, B.; Roczkowska-Chmaj, S. (2009). Matematyczny model kinetyki rehydratacji suszu warzywnego. Inżynieria Rolnicza, 9(118), 131-137.
 7. Markowski, M.; Zielińska, M. (2011). Kinetics of water absorption and soluble-solid loss of hot-air-dried carrots during rehydration. International Journal of Food Science and Technology, 46, 1122-1128.
 8. Nayak, C.A.; Suguna, K.; Rastogi, N.K. (2006). Combined effect of gamma-irradiation and osmotic treatment on mass transfer during rehydration of carrots. Journal of Food Engineering, 74, 134-142.
 9. Rastogi, N.K.; Nayak, C.A; Raghavarao, K.S.M.S. (2004). Influence of osmotic pre-treatments on rehydration characteristics of carrots. Journal of Food Engineering, 65, 287-292.
 10. Rejman, A. (red.). (1994). Pomologia. Odmianoznawstwo roślin sadowniczych. Warszawa, PWRiL. ISBN 83-09-01612-3.
 11. Rząca, M. (2009). Studia nad wykorzystaniem promieniowania podczerwonego i mikrofalowego do suszenia jabłek. Praca doktorska. Warszawa, SGGW w Warszawie.
 12. Stępień, B. (2007). Wpływ metody suszenia na rehydrację selera. Inżynieria Rolnicza, 8(96), 255-263.
 13. Stępień, B. (2008). Rehydration of carrot dried using various methods. Acta Agrophysica, 11(1), 239-251.
 14. Stępień, B.; Pasławska, M.; Jaźwiec, B. (2011). Wpływ metody suszenia na zdolność do rehydracji suszonej pietruszki. Inżynieria Rolnicza, 4(129), 251-256.
 15. Vega-Gálvez, A.; Lemus-Mondaca, R.; Bilbao-Sáinz, C.; Fito, P.; Andrés, A. (2008). Effect of air drying temperature on the quality of rehydrated dried red bell pepper (var. Lamuyo). Journal of Food Engineering, 85, 42-50.
 16. Wieczorek-Chełmińska, Z. (2000). Nowoczesna dietetyczna książka kucharska. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, ISBN 83-200-2483-8.
 17. Willis, C.A.; Teixeira, A.A. (1988). Controlled reduction of water activity in celery: Effect of membrane integrity and biophisical properties. Journal of Food Science, 53, 111-116.
 18. Witrowa-Rajchert, D. (2003). Matematyczne modelowanie procesu rehydracji suszonej tkanki jabłka. Acta Agrophysica, 82, 193-204.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu