BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juszka Henryk (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Janosz Rafał (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Tomasik Marcin (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Lis Stanisław (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Stanowisko do badania efektywności automatycznej identyfikacji towarów w technologiach EAN oraz RFID
Stand for investigation of the efficiency of the automatic identification of goods in EAN and RFID technologies
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 4 (147), s. 101-110, rys., bibliogr. 12 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Technologia RFID, Zastosowanie RFID, Identyfikacja produktu, Logistyka
Radio Frequency Identification (RFID), Use of radio-frequency identification (RFID), Product identification, Logistics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono innowacyjne stanowisko badawcze, umożliwiające: ocenę efektywności systemów automatycznej identyfikacji w logistyce oraz prowadzenie dalszych prac naukowych nad wdrażaniem technologii EAN i RFID w inżynierii rolno-spożywczej. Stanowisko weryfikowano laboratoryjnie poprzez realizację funkcji przyjęcia towaru do magazynu z wykorzystaniem urządzeń stosowanych w technologiach EAN i RFID. Na podstawie badań stwierdzono, że RFID posiada znacznie większą szybkość identyfikacji niż EAN. Ponadto technologia RFID dedykowana jest wszędzie tam, gdzie oczekiwana jest jednoczesna identyfikacja różnych kodów. Obydwie technologie umożliwiają realizację zautomatyzowanego procesu magazynowania i dystrybucji towarów pochodzenia rolno-spożywczego, dodatkowo RFID umożliwia wprowadzanie danych do kodu w trakcie procesu logistycznego.(abstrakt oryginalny)

Innovative test rigs were presented. It enables: assessment of efficiency of automatic identification systems in logistics and carrying out further scientific works concerning implementation of EAN and RFID technology in agro-food engineering. The test rigs was verified by laboratory means through execution of the function of receiving goods for storage with the use of devices applied in EAN and RFID technologies. Based on the tests, it was stated that RFID has considerably higher speed of identification than EAN. Moreover, RFID technology is dedicated where simultaneous identification of various codes is expected. Both technologies enable execution of the automatized process of storing and distribution of agri-food goods, additionally RFID enables introduction of data to the code during the logistic process.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bojarski, R. (2003). Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wyd. Politechniki Śląskiej. Gliwice, 111-145.
 2. Ganiec, M. (2006). Kody kreskowe kontra metki radiowe. Eurologistic, 1, 30-35.
 3. Hałas, E. (1994). Kody kreskowe: rodzaje, standardy, sprzęt, zastosowania. Wyd. ILiM, Poznań. ISBN 83-873446-0-5.
 4. Kawa, A. (2005). Technologie informacyjne podstawą rozwoju firm logistycznych i ich usług. Rynek usług logistycznych, 28-29.
 5. Kleist, R. A.; Chapman, T. A.; Sakai, D. A.; Jarvis, B. S. (2005). RFID Labeling. Smart Labeling Concepts & Applications for the Consumer Packaged Goods Supply Chain. Wyd 2, Printronix Inc. Irvine (Kanada), 89-111.
 6. Kozłowski, R.; Tomczyk, I. (2009). Nowoczesne rozwiązania w logistyce. Wyd. ILiM, Poznań, ISBN 83-922457-4-1.
 7. Kuboń, M. (2008). Koszty procesów teleinformacyjnych w gospodarstwach o różnym typie produkcji rolniczej. Inżynieria Rolnicza, 4(102), 439-445.
 8. Liber, J. (2006). RFID w globalnym łańcuchu dostaw. Eurologistic, 1, 42-46.
 9. Majewski, J.S. (2006). Informatyka w magazynie. Wyd. ILiM. Poznań. ISBN 83-87344-52-4.
 10. Szymonik, A. (2010). Technologie informatyczne w logistyce, Placet, Warszawa, ISBN 978-83-7488-154-8.
 11. Technologie RFID i EPC. (2013). RFID. Pozyskano z: http:// www.rfid-lab.pl.
 12. Wałcerz, S.; Strzelczyk, M. (2000). Systemy automatycznego gromadzenia danych. Kody kreskowe: rodzaje, standardy, sprzęt, zastosowania. Wyd. ILiM, Poznań. s 165.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu