BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalska Aleksandra (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland)
Tytuł
Trends in the Organic Market Worldwide
Trendy na rynku żywności ekologicznej na świecie
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 218-223, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Produkty ekologiczne, Rolnictwo ekologiczne, Rynek żywności, Żywność ekologiczna
Ecological product, Ecological agriculture, Food market, Organic food
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była identyfikacja i analiza trendów, które zaznaczyły się w ostatnich latach na światowym rynku żywności ekologicznej. Dokonano analizy światowego rynku produktów ekologicznych, w tym podaży oraz zapotrzebowania na nie. Analizy oparto o dane w większości zebrane przez takie organizacje, jak FiBL i IFOAM. Podkreślono rolę regionów oraz krajów liderów, w których najwięcej jest ziemi uprawianej metodami ekologicznymi i które są jednocześnie największymi eksporterami, bądź w których odnotowuje się największą sprzedaż dóbr organicznych. (abstrakt oryginalny)

The main object of the research was to identify and analyze trends which have appeared on the world organic market recently. The article contains an analysis of the worldwide organic market, containing the perspectives of both market supply and demand. The analyses are based on international statistics, mostly gathered by FiBL and IFOAM. The author emphasizes the role of countries and regions leading in the production or distribution of organic goods. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aschemann J. et al. 2007: Organic Market, [In:] W. Lockeretz (ed.), Organic Farming. An International History, CAB International, Oxfordshire, UK; Cambridge, MA, USA, p. 123-148.
 2. Kowalska A. 2010: Jakość i konkurencyjność w rolnictwie ekologicznym, Difin, Warszawa, s. 78-87.
 3. Łuczka-Bakuła W. 2007: Rynek żywności ekologicznej, PWE, Warszawa, s. 178-192.
 4. Organic market report. 2012: www.soilassociation.org, access 11.02.2013.
 5. Maciejczak M., Zakharov K. 2011: Development of organic farming in Ukraine as a process of innovation diffusion, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 6, s. 136-141.
 6. Padel S., Lampkin N. 2007: The Development of Governmental Support for Organic Farming in Europe, [In:] W. Lockeretz (ed.), Organic Farming. An International History, CAB International, Oxfordshire, UK; Cambridge, MA, USA, p. 93-117.
 7. Willer H., Kilcher L. (eds.). 2009, 2011, 2012: The world of Ogranic Agriculture - Statistics and Emerging Trends 2009, 2011, 2012, FiBL, Frick, and IFOAM, Bonn.
 8. Żakowska-Biemas S. 2010: Uwarunkowania rozwoju rolnictwa ekologicznego w kontekście wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, Rocz. Nauk. SERiA, t. XII, z. 2, s. 341-345.
 9. www.demeter.net, access 11.02.2013.
 10. www.fao.org, access 11.02.2013.
 11. www.fibl.org, access 11.02.2013.
 12. www.foodnavigator-usa.com, access 11.02.2013.
 13. www.ijhar-s.gov.pl, access 11.02.2013.
 14. www.soilassociation.org, access 11.02.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu