BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozak Sylwester (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Kryzys finansowy a działalność kredytowa banków spółdzielczych w Polsce
Financial Crisis and the Lending Activity of Cooperative Banks in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 224-230, rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Sektor bankowy, Banki spółdzielcze, Polityka kredytowa banków
Financial crisis, Banking sector, Cooperative banks, Credit policy of banks
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było zaprezentowanie zmian, które zaszły w otoczeniu makroekonomicznym banków spółdzielczych w Polsce oraz w ich działalności kredytowej, m.in. w wyniku kryzysu finansowego. Kryzys finansowy w nieznacznie odmienny sposób wpłynął na działalność kredytową banków spółdzielczych niż banków komercyjnych. Analiza na danych z KNF i NBP o bankach spółdzielczych i sektorze bankowym za lata 2004-2011 wskazuje, że kryzys finansowy silniej obniżył dynamikę wzrostu kredytów dla sektora niefinansowego w bankach spółdzielczych niż w całym sektorze bankowym. Ograniczenia te dotyczyły głównie kredytowania osób prywatnych i rolników indywidualnych, natomiast dynamika wzrostu kredytów dla przedsiębiorstw w bankach spółdzielczych była w trakcie kryzysu i w okresie pokryzysowym większa niż w całym sektorze bankowym. W rezultacie nastąpiła uniwersalizacja działalności kredytowej banków spółdzielczych. (abstrakt oryginalny)

The goal of this paper is to present changes in the macroeconomic environment of cooperative banks in Poland and their lending activities caused, among others, by the financial crisis. The financial crisis in a slightly different way influenced the lending operations of cooperative banks and commercial banks. The analysis conducted on data from the PFSA for cooperative banks and the banking sector for the period 2004- 2011 indicates that the financial crisis reduced the growth rate of loans to non-financial sector in cooperative banks stronger than in the entire banking sector. These limitations referred to lending to individuals and farmers, while during the crisis and post-crisis period the growth rate of corporate loans was for cooperative banks higher than for the entire banking sector. In a result cooperative banks gained more universal character. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alexopoulos Y., Goglio S. 2009: Deregulation and Economic Distress: Is There a Future for Financial Co-Operatives? Euricse Working Papers No. 001/09, dostęp: http://euricse.eu/en/publications/working-papers?page=4.
 2. Babu J., Selkhar M. 2012: The Emerging Urban Co-Operative Banks (UCBS) In India: Problems and Prospects, Journal of Business and Management, Vol. 2, Issue 5 (July-Aug. 2012), s. 1-5.
 3. Cihak M., Hesse H. 2007: Cooperative banks and financial stability, IMF Working Papers.
 4. DG Competition's review of guarantee and recapitalisation schemes in the financial sector in the current crisis. 2009: Komisja Europejska, Sprawozdanie KE z 7 sierpnia 2009 r., dostęp: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/review_of_schemes_en.pdf.
 5. Ferri G. 2008: Why cooperative banks are particularly important in a time of credit crunch, European Association of Co-operative Banks, EACB Research Papers No. 01/2008, dostęp: http://www.eacb.eu/en/research_library.html.
 6. Petersen M., Rajan R. 2002: Does Distance Still Matter? The Information Revolution in Small Business Lending, Journal of Finance, Vol. 57, s. 2533-2570.
 7. Raport o sytuacji banków w 2008 roku. 2009: Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa, KNF.
 8. Raport o stabilności systemu finansowego. 2011: Narodowy Bank Polski, grudzień 2011 r., Warszawa, NBP.
 9. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r. 2010: Narodowy Bank Polski., Warszawa, NBP.
 10. Stein J. 2002: Information Production and Capital Allocation: Decentralized versus Hierarchical Firm, The Journal of Finance, Vol. 57, s. 1891-1921.
 11. Sytuacja na rynku kredytowym. Wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych. 2007: Narodowy Bank Polski, Warszawa 2007, NBP, edycje III kwartał, IV kwartał 2007 r.
 12. Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, Dz.U. 2000 r. nr 119, poz. 1252.
 13. www.epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home
 14. www.stat.gov.pl
 15. www.knf.gov.pl
 16. www.nbp.pl
 17. Zawojska A., Siudek T. 2005: Do Cooperative Banks Really Serve Agricultural Sector in Poland? International Congress of European Association of Agricultural Economists, August 23-27, Copenhagen, Denmark, dostęp: http://ageconsearch.umn.edu/handle/24479.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu