BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kirpsza Adam (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Charakterystyka konsultacji jako specjalnej procedury ustawodawczej Unii Europejskiej
Characteristics of Consultation as a Special Legislative Procedure of the European Union
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2012, t. 46, nr 2, s. 107-130, rys., wykr., bibliogr. 123 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Proces decyzyjny, Prawo WE, Prawodawstwo
Decision proces, European Community law, Legislation
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Procedura konsultacji jest jedną z najstarszych formuł legislacyjnych w Unii Europejskiej (i Wspólnotach Europejskich). Po raz pierwszy pojawiła się w Traktatach Rzymskich z 25 marca 1957 r., które przewidywały jej zastosowanie w trzydziestu trzech artykułach (dwudziestu dwóch Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz jedenastu Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej). Do 2008 r. konsultacja była procedurą, w której przyjmowano najwięcej aktów prawnych, wyprzedzając współdecydowanie (obecnie zwykłą procedurę ustawodawczą - dalej ZPU), współpracę czy zgodę (wykres 1). Kres dominacji tej formuły nastąpił dopiero w wyniku postanowień Traktatu z Lizbony z 13 grudnia 2007 r., które, jak prognozują badacze, doprowadzą do sytuacji, iż około 90-95% całej legislacji będzie uchwalanych w ramach ZPU2. Konsultacja to również najbardziej specyficzna procedura legislacyjna UE. Jej przebieg nie jest zdefiniowany w żadnym artykule prawa pierwotnego; Traktaty ograniczają się wyłącznie do zawarcia w określonych przepisach obowiązku konsultacji danego projektu z Parlamentem Europejskim (PE), jednakże nie precyzują, jak należy ten termin rozumieć. W efekcie tryb tej procedury uformował się w ramach nieformalnej praktyki, przy istotnej roli orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. (fragment tekstu)

Although consultation is a key legislative procedure, it is the subject of few studies in comparison to codecision/ordinary legislative procedure. This lacuna can be explained by a widespread, rationalist thesis shared by a majority of EU researchers that consultation is scientifi cally trivial as the European Parliament has limited power to give non-binding opinions for the Commission proposals; therefore, the main decision-maker is the Council that decides whether to incorporate or ignore the EP's amendments in the legislative act. But this leads to a paradoxical situation - we still do not know anything about the course and effects of procedure that generates the most legislation. The article is an attempt to fill the above-mentioned gap. By using the constructivist perspective, it shows that despite the formal limitations in consultation, the Parliament has many informal instruments which it can use to reinforce its demands successively. For example, it is able to affect the shape of the project at the preparatory phase, delay its opinion and, thus, block the entire legislative process, get Commission's support for its amendments in order to persuade the Council to incorporate its demands, and use argumentative and socialization effects during direct, secret talks in trialogues with the Council and the Commission. Therefore, under certain conditions, the Parliament can acquire dominant position in consultation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, Rzym, 25 marca 1957 r., http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties/index.htm#founding (20.08.2011).
 2. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, Rzym, 25 marca 1957 r., http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties/index.htm#founding (20.08.2011).
 3. J. Węc, Reforma systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej przewidywana w Traktacie lizbońskim, "Rocznik Integracji Europejskiej" 2009, nr 3
 4. B. de Witte, A. Trechsel, D. Damjanović, E. Hellquist, J. Hien, P. Ponzano, Legislating After Lisbon. New Opportunities for the European Parliament, EUDO Observatory on Institutional Change and Reforms, Florence, June 2010
 5. R. Scully, The European Parliament and the Co-decision Procedure: A Reassessment, "Journal of Legislative Studies" 1997, t. 3, nr 3
 6. C. Crombez, The Co-decision Procedure in the European Union, "Legislative Studies Quarterly" 1997, t. 22, nr 1
 7. M. Shackleton, The Politics of Codecision, "Journal of Common Market Studies" 2000, t. 38, nr 2
 8. C. Kasack, The Legislative Impact of the European Parliament Under the Revised Co-decision Procedure: Environmental, Public Health and Consumer Protection Policies, "European Union Politics" 2004, t. 5, nr 2
 9. G. Tsebelis, The Power of the European Parliament as a Conditional Agenda Setter, "American Political Science Review" 1994, t. 88, nr 1
 10. P. Moser, A Theory of the Conditional Influence of the European Parliament in the Cooperation Procedure, "Public Choice" 1997, t. 91, nr 3
 11. D. Earnshaw, D. Judge, The Life and Times of the European Union Co-operation Procedure, "Journal of Common Market Studies" 1997, t. 35, nr 4
 12. C. Hubschmid, P. Moser, The Co-operation Procedure in the EU: Why Was the European Parliament Influential in the Decision on Car Emission Standards?, "Journal of Common Market Studies" 1997, t. 35, nr 2
 13. Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, "Dziennik Urzędowy UE" z 30 marca 2010 r., C 83
 14. C. Crombez, Legislative Procedures in the European Community, "British Journal of Political Science" 1996, t. 26, nr 2
 15. M. Westlake, A Modern Guide to the European Parliament, London 1994
 16. R. Scully, Policy Influence and Participation in the European Parliament, "Legislative Studies Quarterly" 1997, t. 22, nr 2
 17. T. Selck, The European Parliament's Legislative Powers Reconsidered - Assessing the Current State of the Procedural Models Literature, "Politics" 2004, t. 24, nr 2
 18. T. Selck, Evaluating the Predictive Power of a Procedural Model for the European Union Legislative Process, "Journal of Legislative Studies" 2003, t. 9, nr 3
 19. C. Crombez, Spatial Models of Logrolling in the European Union, "European Journal of Political Economy" 2000, t. 16, nr 1
 20. B. Horl, A. Warntjen, A. Wonka, Built on Quicksand? A Decade of Procedural Spatial Models on EU Legislative Decision-Making, "Journal of European Public Policy" 2005, t. 12, nr 3
 21. D. Heisenberg, The Institution of "Consensus" in the European Union: Formal Versus Informal Decision-Making in the Council, "European Journal of Political Research" 2005, t. 44, nr 1
 22. C. Crombez, B. Steunenberg, R. Corbett, Understanding the EU Legislative Process: Political Scientists' and Practitioners' Perspectives, "European Union Politics" 2000, t. 1, nr 3
 23. M. Aspinwall, G. Schneider, Same Menu, Separate Tables: The Institutionalist Turn in Political Science and the Study of European Integration, "European Journal of Political Research" 2000, t. 38, nr 1
 24. A. Moravcsik, The Choice for Europe: Social Purpose and State Power From Messina to Maastricht, New York 1998
 25. J. Checkel, Review: The Constructivist Turn in International Relations Theory, "World Politics" 1998, t. 50, nr 2
 26. M. Pollack, Rational Choice and EU Policy, w: K. Jorgensen, M. Pollack, B. Rosamond (red.), The Handbook of European Union Politics, New York 2007
 27. M. Aspinwall, G. Schneider, Institutional Research on the European Union: Mapping the Field, w: M. Aspinwall, G. Schneider (red.), The Rules of Integration. Institutionalist Approaches to the Study of Europe, Manchester 2001, s. 11;
 28. J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa 2007
 29. A. Moravcsik, De Gaulle Between Grain and Grandeur: The Political Economy of French EC Policy, 1958-1970 (Part I and Part II), "Journal of Cold War Studies" 2000, t. 2, nr 2-3
 30. A. Moravcsik, Beyond Grain and "Grandeur": An Answer to Critics and an Agenda for Future Research, "Journal of Cold War Studies" 2000, t. 2, nr 3
 31. A. Laruelle, The EU Decision-Making Procedures: Some Insight from Non Co-operative Game Theory, w: A. van Deemen, M. Widgren, M. Hosli (red.), Institutional Challenges in the European Union, London 2002
 32. J. Jupille, Procedural Politics: Issues, Influence and Institutional Choice in the European Union, Cambridge 2004
 33. S. Napel, M. Widgren, Strategic versus Non-Strategic Voting Power in the EU Council of Ministers: The Consultation Procedure, "Social Choice and Welfare" 2011, t. 37, nr 3
 34. J. Checkel, Social Construction and Integration, "Journal of European Public Policy" 1999, t. 6, nr 4
 35. J. Checkel, Norms, Institutions and National Identity in Contemporary Europe, "International Studies Quarterly" 1999, t. 43, nr 1
 36. J. March, J. Olsen, The Institutional Dynamics of International Political Orders, "International Organization" 1998, t. 52, nr 4
 37. T. Risse, "Let's Argue!": Communicative Action in World Politics, "International Organization" 2000, t. 54, nr 1
 38. J. Checkel, Why Comply? Social Learning and European Identity Change, "International Organization" 2001, t. 55, nr 3
 39. A. Wendt, The Agent-Structure Problem in International Relations Theory, "International Organization" 1987, t. 41, nr 3
 40. J. Checkel, Tracing Causal Mechanisms, "International Studies Review" 2005, t. 8, nr 2
 41. J. Checkel, International Institutions and Socialization in Europe: Introduction and Framework, "International Organization" 2005, t. 59, nr 4
 42. J. Lewis, The Janus Face of Brussels: Socialization andEveryday Decision-Making in the European Union, "International Organization" 2005, t. 59, nr 4
 43. A. Rasmussen, Challenging the Commission's Right of Initiative? Conditions for Institutional Change and Stability, "West European Politics" 2007, t. 30, nr 2
 44. J. Peterson, The College of Commissioners, w: J. Peterson, M. Shackleton (red.), The Institutions of the European Union, Oxford 2002
 45. M. Pollack, The Engines of European Integration: Delegation, Agency, and Agenda - Setting in the EU, Oxford 2003
 46. M. Rhodes, A Regulatory Conundrum: Industrial Relations and the Social Dimension, w: S. Leibfried, P. Pierson (red.), European Social Policy: Between Fragmentation and Integration, Washington 1995
 47. J. Jupille, Contested Procedures: Ambiguities, Interstices and EU Institutional Change, "West European Politics" 2007, t. 30, nr 2
 48. Judgment of the Court of 28 April 1998. - Raymond Kohll v Union des Caisses de Maladie, Case 158/96. "European Court Reports" 1998
 49. Judgment of the Court of 28 April 1998. - Nicolas Decker v Caisse de Maladie des Employés Privés, Case 120/95, "European Court Reports" 1998
 50. T. Hervey, J. McHale, Health Law and the European Union, Cambridge 2004.
 51. S. Pappas, The Institutional Alteration of the Right of Initiative of the European Commission, "Convention Bulletin" 2003, Edition 22.
 52. Ch. Fahrholz, C. Wójcik, The European Council Summit and the Political Economics of the EMU Crisis, "CEPS Policy Brief" 2010, nr 217.
 53. J. Tallberg, Bargaining Power in the European Council, "Journal of Common Market Studies" 2008, t. 46, nr 3
 54. P. Ponzano, Le processus de decision dans l'Union europeenne, "Revue du Droit de l'Union europeenne" 2002, nr 2
 55. J. Stacey, Displacement of the Council via Informal Dynamics? Comparing the Commission and the Parliament, "Journal of European Public Policy" 2003, t. 10, nr 6,
 56. Directive 2002/2/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 Amending Council Directive 79/373/EEC on the Circulation of Compound Feeding stuffs and Repealing Commission Directive 91/357/EEC, "Official Journal of the European Communities" of 6 March 2002, L 63
 57. Directive 2002/2/EC: Commission's Statement on Recital 10(a) for the Record of the Conciliation Committee, "Official Journal of the European Communities" of 31 January 2002, C 27
 58. Commission Declaration as Complement, "Official Journal of the European Communities" of 20 September 2002, L 252
 59. Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council of 25 June 2002 Relating to the Assessment and Management of Environmental Noise - Declaration by the Commission in the Conciliation Committee on the Directive Relating to the Assessment and Management of Environmental Noise, "Official Journal of the European Communities" of 18 July 2002, L 189
 60. Directive 2004/25/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on Takeover Bids (Text with EEA Relevance), "Official Journal of the European Communities" of 30 April 2004, L 142
 61. P. Culley, The Agriculture and Fisheries Council, w: M. Westlake, D. Galloway (red.), The Council of the European Union, London 2006.
 62. Decyzja Rady z 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady (2009/937/UE), "Dziennik Urzędowy UE" z 11 grudnia 2009 r., L 325
 63. F. Hage, Who Decides in the Council of the European Union?, "Journal Common Market Studies" 2008, t. 46, nr 3
 64. Resolution on the Obligation for the Council to Await Parliament's Opinion, "Official Journal of the European Communities" of 1990, C 324
 65. Judgment of the Court of 10 May 1995. - European Parliament v Council of the European Union, Case 417/93, "European Court Reports" 1995
 66. Council Regulation (Euratom, EEC) No 2053/93 of 19 July 1993 Concerning the Provision of Technical Assistance to Economic Reform and Recovery in the Independent States of the Former Soviet Union and Mongolia, "Official Journal of the European Communities" of 29 July 1993, L 187
 67. F. Hage, Politicising Council Decision-Making: The Effect of European Parliament Empowerment, "West European Politics" 2011, t. 34, nr 1
 68. J.B. Blaise, C. Robin-Delaine, Droit communautaire. Consultation du parliament - Assistance aux pays tiers, "Revue des affaires européennes" 1995, nr 3
 69. S. Boyron, The Consultation Procedure: Has the Court of Justice Turned against the European Parliament?, "European Law Review" 1996
 70. S. Weatherill, P. Beaumont, EC Law, Harmondsworth 1993
 71. M.P.M.C. van Schendelen, "The Council Decides": Does the Council Decide?, "Journal of Common Market Studies" 1996, t. 34, nr 4
 72. J.W. de Zwaan, The Permanent Representatives Committee, Amsterdam 1995
 73. F. Hage, The Division of Labour in Legislative Decision-Making of the Council of the European Union, "Journal of Legislative Studies" 2007, t. 13, nr 4.
 74. W. Zakrzewski, "Pocket veto" prezydenta Stanów Zjednoczonych, "Państwo i Prawo" 1986, nr 1
 75. Judgment of the Court of 29 October 1980 - SA Roquette Frères v Council of the European Communities, Case C-138/79, "European Court Reports" 1980
 76. Council Regulation (EEC) No 1293/79 of 25 June 1979 Amending Regulation (EEC) No 1111/77 Laying Down Common Provisions for Isoglucose, "Official Journal of the European Communities" of 25 June 1979, L 162
 77. P. Leopold, Community Law-Making: Opinions of the European Parliament, "Oxford Journal of Legal Studies" 1982, t. 2, nr 3, s
 78. M. Ferri, Rapport fait au nom de la Commission juridique sur l'intervention du Parlement européen devant la Cour de justice des CE dans les affaires 138/79 et 139/79, " Documents de séance du Parlement européen" 1979, nr 1-478
 79. T. Hartley, Consulting the European Parliament, "European Law Review" 1981, t. 6
 80. F. Jacobs, Isglucose Resurgent: Two Powers of the European Parliament Upheld by the Court, "Common Market Law Review" 1981, t. 18
 81. E. Kirchner, K. Williams, The Legal, Political and Institutional Implications of the Isglucose Judgments 1980, "Journal of Common Market Studies" 1983, t. 22, nr 2
 82. Judgment of the Court of 16 July 1992 - European Parliament v Council of the European Communities (Cabotage II), Case 65/90 "European Court Reports" 1992
 83. Judgment of the Court of 10 June 1997. - European Parliament v Council of the European Union, Case 392/95, "European Court Reports" 1997
 84. Judgment of the Court of 2 March 1994. - European Parliament v Council of the European Union, Case 316/91, "European Court Reports" 1994
 85. R. Kardasheva, The Power to Delay: The European Parliament's Influence in the Consultation Procedure, " Journal of Common Market Studies" 2009, t. 47, nr 2
 86. P. Kapteyn, P. ver Loren van Themaat, Introduction to the Law of the European Communities: After the Coming into Force of the Single European Act, Deventer 1990
 87. M. de Guillenchmidt, J. C. Bonichot, Actes des institutions - Obligation de consulter le Parlement européen - Défaut de consultation - Acte légal - Devoir de coopération loyale, "Les petites affiches" 1995, nr 113
 88. R. Uriarte Torrealday, Obligación de consulta al Parlamento Europeo. Comentario a la sentencia del TJUE de 30 de marzo de 1995, "Revista vasca de administración pública" 1995, nr 43
 89. M. O'Neill, European Law - Case C-65/93 and the European Parliament's Right of Consultation: Community Institutional Balance in Action, "Dublin University Law Journal" 1996
 90. Judgment of the Court of 30 March 1995 - European Parliament v Council of the European Union, Case C-65/93, "European Court Reports" 1995
 91. Council Regulation (EEC) No 3917/92 of 21 December 1992 Extending Into 1993 the Application of Regulations (EEC) No 3831/90, (EEC) No 3832/90, (EEC) No 3833/90, (EEC) No 3834/90, (EEC) No 3835/90 and (EEC) No 3900/91 Applying Generalized Tariff Preferences for 1991 in Respect of Certain Products Originating in Developing Countries, and Adding to the list of Beneficiaries of Such Preferences, "Official Journal of the European Communities" of 31 December 1992
 92. Judgment of the Court of 27 September 1988. - Hellenic Republic v Council of the European Communities, Case 204/86, "European Court Reports" 1988
 93. Judgment of the Court of 22 May 1990. - European Parliament v Council of the European Communities (Chernobyl), Case C-70/88, "European Court Reports" 1990
 94. Opinion of Mr. Advocate General Tesauro Delivered on 13 December 1994. -European Parliament v Council of the European Union, Case C-65/93, "European Court Reports" 1995
 95. M. Egeberg, Transcending Intergovernmentalism? Identity and Role Perceptions of National Officials in EU Decision-making, "Journal of European Public Policy" 1999, t. 6, nr 3
 96. A. Rasmussen, The Role of the European Commission in Co-decision - A Strategic Facilitator Operating in a Situation of Structural Disadvantage, "European Integration online Papers" 2003, t. 7, nr 10
 97. H. Farrell, A. Héritier, Formal and Informal Institutions Under Codecision: Continuous Constitution-Building in Europe, "Governance" 2003, t. 16, nr 4
 98. H. Farrell, Interorganizational Negotiation and Intraorganizational Power in Shared Decision-Making: Early Agreements under Codecision and Their Impact on the European Parliament and Council, "Comparative Political Studies" 2004, t. 37, nr 10,
 99. T. Raunio, M. Shackleton, Codecision Since Amsterdam: A Laboratory for Institutional Innovation and Change, "Journal of European Public Policy" 2003, t. 10, nr 2,
 100. A. Maurer, The Legislative Powers and Impact of the European Parliament, "Journal of Common Market Studies" 2003, t. 41, nr 2,
 101. A. Kirpsza, Wpływ kryzysu finansowego na proces podejmowania w Unii Europejskiej, "Studia Polityczne" 2012, nr 28.
 102. C. Reh, A. Héritier, E. Bressanel- li, C. Koop, The Informal Politics of Legislation: Explaining Secluded Decision-Making in the European Union, Paper prepared for the APSA Annual Convention, Washington, 2-5 September 2010
 103. R. Kratsa-Tsagaropoulou, A. Vidal-Quadras, M. Rothe, Sprawozdanie z działalności delegacji do komitetu pojednawczego, 1 maja 2004 r - 13 lipca 2009 r (szósta kadencja), PE427.162v01-00
 104. F. Hage, M. Kaeding, Reconsidering the European Parliament's Legislative Influence: Formal vs. Informal Procedures, "Journal of European Integration" 2007, t. 29, nr 3
 105. J. Lewis, Informal Integration and the Supranational Construction of the Council, "Journal of European Public Policy" 2003, t. 10, nr 6
 106. J. Lewis, How Institutional Environments Facilitate Cooperative Negotiation Styles in EU Decision-Making, "Journal of European Public Policy" 2010, t. 17, nr 5
 107. D. Naurin, Safe Enough To Argue? Giving Reasons in the Council of the EU, "ARENA Working Paper" 2007, nr 11;
 108. J. Checkel, Taking Deliberation Seriously, "Arena Working Paper" 2001, nr 14;
 109. J. Elster, Deliberation and Constitution Making, w: J. Elster (red.), Deliberative Democracy, Cambridge 1998.
 110. G. Garrett, From the Luxembourg Compromise to Codecision: Decision Making in the European Union, "Electoral Studies" 1995, t. 14, nr 3
 111. Opinion of Mr. Advocate General Darmon Delivered on 26 February 1992. - Case C-65/90, "European Court Reports" 1992
 112. Judgment of the Court (First Chamber) of 4 February 1982. - Roger Buyl and Others v Commission of the European Communities, Case 817/79, "European Court Reports" 1982
 113. Judgment of the Court (First Chamber) of 4 February 1982. - Robert Adam v Commission of the European Communities, Case 828/79, "European Court Reports" 1982
 114. Judgment of the Court (First Chamber) of 4 February 1982. - Dino Battaglia v Commission of the European Communities, Case 1253/79, "European Court Reports" 1982
 115. Judgment of the Court of 15 July 1970. - ACF Chemiefarma NVv Commission of the European Communities, Case 41/69, "European Court Reports" 1970
 116. Driessen en Zonen, A. Molewijk, Motorschiff Sayonara Basel AG and vof Fa. C. Mourik en Zoon v Minister van Verkeer en Waterstaat, Joined Cases 13/92, 14/92, 15/92, 16/92, "European Court Reports" 1993
 117. Judgment of the Court of 1 June 1994. - European Parliament v Council of the European Union, Case 388/92, "European Court Reports" 1994
 118. Judgment of the Court of 5 October 1994. - Federal Republic of Germany v Council of the European Union, Case 280/93, "European Court Reports" 1994
 119. Judgment of the Court of 5 July 1995. - European Parliament v Council of the European Union, Case 21/94, "European Court Reports" 1995, s. I-01827, par. 1
 120. M. Egeberg, Executive Politics as Usual: Role Behaviour and Conflict Dimensions in the College of European Commissioners, "Journal of European Public Policy" 2006, t. 13, nr 1
 121. D. Heisenberg, Is the "Hard Bargaining" Image of the Council Misleading? The Committee of Permanent Representatives and the Local Elections Directive, "Journal of Common Market Studies" 1998, t. 36, nr 4
 122. F. Hayes-Renshaw, W. van Aken, H. Wallace, When and Why the EU Council of Ministers Votes Explicitly, "Journal of Common Market Studies" 2006, t. 44, nr 1.
 123. R. Kardasheva, Legislative Package Deals in EU Decision-Making: 1999-2007, thesis submitted to the European Institute of the London School of Economics, April 2009
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu