BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maciaszek Zbigniew (Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University)
Tytuł
W poszukiwaniu nowego paradygmatu zarządzania. Cz. 2
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania (The Polish Open University), 2005, nr 2, s. 2-40, tab., rys.
Słowa kluczowe
Paradygmaty zarządzania, Zarządzanie w procesie zmian, Teorie zarządzania, Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie procesowe
Management paradigms, Management under change process, Management theories, Strategic management, Processing management
Abstrakt
Zarządzanie dzisiejszymi organizacjami staje wobec dramatycznych wyzwań, jakie niesie ze sobą przyszłość oraz postępujące procesy globalizacyjne. Coraz więcej osób, zajmujących się teorią zarządzania, jak i praktyków zdaje sobie sprawę, że zarządzanie znalazło się na rozdrożu. Oznacza to, że funkcjonujący od kilkudziesięciu lat paradygmat zarządzania coraz częściej nie sprawdza się w praktyce. Co więcej, można zaobserwować rozpad i transformację paradygmatu ery przemysłowej. Opracowanie jest kontynuacją artykułu opublikowanego w Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania nr 1 rok 2005. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adler P.S., Kwon Seok-Woo., Social Capital: Prospects for a New Concept, "Academy of Management Review" 2002, Vol. 27, nr 1, s. 17-40.
 2. Benyus J.M., Biomimicry: Innovation Inspired by Nature, William Morrow, New York 1997, s. 6.
 3. Bernstein P.L., Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka, WIG-Press, Warszawa 1997, s. 304.
 4. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s. 426.
 5. Brown S., Eisenhard K., Competing on The Edge Strategy as Structured Chaos, Harvard Business School Press, Boston 1998.
 6. Champy J., Hammer M., Reengineering The Corporation, New York 1993.
 7. Collins J.C., PorrasJ.I., Wizjonerskie organizacje, Praktyki zarządzania najlepszych firm, SPM Project, Warszawa 2003.
 8. Coulon A.R., La desorganisation competitive, Maxima, 1996.
 9. Crozier M., Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego, PWE, Warszawa 1993, s. 39.
 10. Dahlman C., The Knowledge Economy: Implication for Poland, World Bank Institute, materiały na konferencję Banku Światowego w Warszawie, czerwiec 2002.
 11. Drucker P.F., Post-Capitalist Society, Oxford: Butterwort Heinemann, Oxford 1993.
 12. Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 10.
 13. Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 57.
 14. Hamel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra. "Business Press", Warszawa 1999.
 15. Handy Ch., Wiek paradoksu. W poszukiwaniu sensu przyszłości, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996, s. 114.
 16. Koch R., Strategia. Jak opracować i wprowadzić w życie najskuteczniejszą strategię Przewodnik, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998, s. 223.
 17. Korten D.C., Świat po kapitalizmie. Alternatywy dla globalizacji, Stowarzyszenie Obywatel, Łódź 2002, s. 179.
 18. LaBarre P., The Rush on Knowledge, "Industry Week", 19. 02. 1996 r., s. 53.
 19. Lev B., Intangibles. Management, Measurement and Reporting, Brookings Institution Press, Washington, D. C, 2001, s. 5.
 20. Levy D., Chaos Theory and Strategy: Theory, Application and Managerial Implications, "Strategic Management Journal" 1994, Vol. 15.
 21. Mae-Wan-Ho, The Rainbow and Worm: The Physics of Organisms, Singapore, "World Scientific" 1993, s. 50.
 22. Nestorowicz P., Organizacja na krawędzi chaosu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001, s. 17.
 23. Nonanka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000, s. 23.
 24. Ostroff F., Smith D., The Horizontal Corporation: Redesigning The Corporation "The McKinsey Quarterly" 1992, No 1.
 25. Pius XI, Quadragesimo Anno[w:] Dokumenty Społecznej Nauki Kościoła dz. cyt. s. 79, za: Ch. Handy, Wiek paradoksu. W poszukiwaniu sensu przyszłości, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996.
 26. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 14.
 27. Quinn J.B., Intelligent Enterprise: A Knowledge and Service Based Paradigm for Industry, New York: The Free Press, 1992.
 28. Reich R.B., The Work of Nations, Alfred A. Knopf, New York 1991.
 29. Sagan D., What Narcissus Saw: The Oceanic Eye, New York: Springer Verlag 1997, s. 194.
 30. Slywotzky A.J., Morrison D.J., Andelman B., Strefa zysku, PWE, Warszawa 2000, s. 30.
 31. Staniszkis J., Władza globalizacji, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2003, s. 79.
 32. Technology and Economy. The Key Relationship, OECD, Paris 1992.
 33. The Human Capital Index, Survey Report 2000, Watson Wyatt's HCI Bethesda MD 2000.
 34. The Knowledge-Based Economy, OECD General Distribution, OECD/GD/02, Paris 1996, s. 3.
 35. The Santa Fe Institute, najbardziej znany ośrodek studiów nieliniowych, http://chaos.santafe.edu/.
 36. Toffler A., Powershift: Knowledge, Wealth and Violence at the Edge of 21 St. Century, New York: Bantam Books, 1990.
 37. Waldrop M., Complexity: The Emerging Science at the Edge of Order and Chaos, New York.
 38. Wawrzyniak B., Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa 1999, s. 234.
 39. Wriston W., "Foreign Affairs", September 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu