BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burkiewicz Maria (Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University)
Tytuł
Formy elastyczności w teorii i praktyce zarządzania zasobami ludzkimi
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania (The Polish Open University), 2005, nr 3, s. 15-35, rys., tab., wykr., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Elastyczność zatrudnienia, Formy zatrudnienia
Human Resources Management (HRM), Flexible employment, Employment forms
Abstrakt
Autorka stwierdza iż postęp technologiczny, procesy integracyjne, globalizacyjne i wzrost konkurencyjności sprawiają że warunkiem sukcesu organizacji jest szybkość reagowania na zmiany i umiejętność odpowiadania na bieżące wymogi rynku". Opracowanie prezentuje pojęcia i uwarunkowania elastyczności zarządzania zasobami ludzkimi, formy elastyczności ZZL, model elastyczności zatrudnienia, zalety i wady elastycznych form zatrudnienia, do stworzenia podstaw merytorycznych dla "sformułowania nowych strategii działania, w tym także zastosowania zmodyfikowanych, elastycznych struktur zatrudnienia oraz nowoczesnych form zarządzania kadrami". (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk M., Charakterystyka organizacji wirtualnej, "Gazeta IT" 2004, nr 7.
 2. Armstrong M., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 3. Atkinson J., The Manpower Strategies for Flexible Organization, "Personnel Management" 1984, nr 1.
 4. Burkiewicz M., Elastyczność polityki personalnej organizacji, "Personalne ABC menedżera" 2000, nr 3.
 5. Burkiewicz M., Dunaj E., Elastyczność w zarządzaniu zasobami ludzkimi nowoczesnej organizacji, "Zarządzanie Zmianami" 2001, nr 2.
 6. Burkiewicz M., Dunaj E., Strategie elastyczności w polityce personalnej organizacji - szanse i zagrożenia. "Zarządzanie Zmianami" 2004, nr 3.
 7. Burkiewicz M., Dunaj E., Warunek przetrwania. Elastyczność w polityce personalnej organizacji, "Personel" 1999, nr 5.
 8. Cross M., Monitoring Multi-Killing: The Way to Guarantee Long-Team Change, "Personnel Management", marzec 1991.
 9. Chrobot A., Nowe formy zatrudnienia, PWN, Warszawa 1997.
 10. Dashwood E., The flexibility fraud, www.iforminc.co.uk/index.htlm.
 11. Gableta M., Pietroń-Pyszczek A., Funkcjonowanie pracownika w wirtualnych warunkach gospodarowania [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, red. Z Wiśniewski, A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 12. Dytwald J.A., Trzy oblicza organizacji wirtualnych, "Szturmowiec" 12.08.2004.
 13. Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, red. E. Kryńska, IPiSS, Warszawa 2003.
 14. Golden L., The Expansion of Temporary Help Employment in the US, 1982-1992. A Test of Alternative Economie Explanations, "Applied Economiesˮ 1994, vol. 28.
 15. Golimowska S., Walewski M., Tworzenie zatrudnienia a restrukturyzacja ekonomiczna, Warszawa, Case 2000.
 16. Guest D.E., Human Resource Management and Industrial Relations, "Journal of Management Studiesˮ 1987, nr 24.
 17. Gwiazda A., Planiści i stratedzy, "Personel" 1997, nr 7-8.
 18. Handy Ch., Wiek paradoksu, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996.
 19. Hejduk I.K., Grudzewski W.M., Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa 2002.
 20. Kelleberg A., Organization Flexibility. The Flexible Firm in the New Century, "British Journal of Industrial Relationsˮ 2001, s. 492.
 21. Marczyńska B., ZZL w organizacjach wirtualnych [w:] Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, PRET S.A., Warszawa 2004.
 22. Mrówka R., Wyzwanie przywódców polskich organizacji wobec globalizacji, www2sgh.waw.pl/sgh/katedry/ktz/pracownicy/mrowka/tresc/publikacje.
 23. Oleksyn T., Więźniowie swojej firmy, a może elastyczność zatrudnienia?, "Personel" 1997, nr 2.
 24. Płoszajski P., Organizacja przyszłości [w:] Przerażony kameleon. Menedżer u progu XXI wieku, red. S. Borkowska, P. Bohdziewicz, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź 1998.
 25. Pocztowski A., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków 1998.
 26. Pocztowski A., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, PWE, Warszawa 2003.
 27. Pollert A., Farewell to Elexibility, Basil Blackwell, 1991.
 28. Rakowska I., Nowe formy zatrudniania, http://jobpilot.pl/content/kanaly/prawny/303.html.
 29. Sadownik H., The Economist - raport o edukacji, "Zarządzanie" 1991, nr 5.
 30. Sajkiewicz A., Sajkiewicz Ł., Nowe metody pracy z ludźmi. Organizacja procesów personalnych, Poltext, Warszawa 2002.
 31. Schienstock G., Work, Work Organization, Labor Market and Employment Policy, Work Research Centre University of Tampere 1994.
 32. Sekuła Z., Planowanie zatrudnienia, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 33. Trocki M., Outsourcing, PWE, Warszawa 2001.
 34. Webber R., Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1996.
 35. Wesołowski M., Elastyczny czas pracy w zależności od zadania, "Serwis Prawno-Pracowniczy" 2003, nr 18.
 36. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, red. Z. Wiśniewski, A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu