BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lis Stanisław (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Czech Marcin (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Juszka Henryk (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Tomasik Marcin (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Robotyzacja pakowania wybranych opakowań dla produktów rolno-spożywczych
Robotization of packing the selected packages for agri-food products
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 4 (147), s. 191-201, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Robotyzacja, Rynek opakowań, Opakowania, Opakowania produktów spożywczych
Robotization, Packaging market, Packaging, Food packaging
Uwagi
streszcz., summ
Abstrakt
Przedstawiono zrobotyzowane stanowisko badawcze z chwytakiem podciśnieniowym do analizy procesu pakowania. Wykorzystano dwa rodzaje przyssawek, Piab BX 52P i Piab F50-2. Na podstawie badań dla procesu pakowania kartonowych opakowań zbiorczych ustalono relacje pomiędzy parametrami, tj.: podciśnieniem, prędkością roboczą robota i masą opakowań. Stwierdzono, iż dla procesu pakowania opakowań o masie 0,25 kg właściwe podciśnienie powinno wynosić 0,4 bar, natomiast dla opakowań o masie 0,5 i 1 kg powinno być równe 0,6 bar. Analizowano także wpływ odległości między opakowaniami w położeniu początkowym na przebieg procesu pakowania. W tym przypadku najlepszy rezultat uzyskano stosując odległość równą 15 mm.(abstrakt oryginalny)

A robotic test rigs with vacuum gripper for analysis of the packing process was presented. Two types of vacuum cups were used, Piab BX 52P and Piab F50-2. Based on the research for the packing process of cardboard packages, relations between parameters were determined, i.e. negative pressure, working speed of a robot and weight of packages. It was determined that for the process of packing 0.25 kg packages, a proper negative pressure should be 0.4 bar, whereas for 0.5 and 1 kg packages should be equal to 0.6 bar. The maximum working speed of a robot, which ensured proper execution of the packing process was 80%. Moreover, impact of the distance between packages in the initial location on the course of packing process was analysed. In this case, the best results were obtained with the use of 15 mm distance.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barczyk, J. (2007). Robotyzacja w przemyśle spożywczym. Pomiary Automatyka Robotyka, 1, 16-20.
  2. Fanuc, Ltd. (1996). Dokumentacja techniczna robota FANUC S420i F, R-J2 Controller.
  3. Jankowski, S. (2007). Opakowania transportowe. WNT, Warszawa, ISBN 978-83-204-3235-0.
  4. Jarczyk, A.; Płocharski, W. (2010). Technologia produktów owocowych i warzywnych. Skierniewice, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej, ISBN 978-83-61179-08-05.
  5. Juszka, H. (2006). Automatyzacja i robotyzacja w inżynierii rolniczej. Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Kraków, ISBN 83-917053-3-1.
  6. Juszka, H.; Tomasik, M.; Kapłon, T.; Lis, S. (2010). Robotyzacja wkracza na nasz Uniwersytet. Biuletyn Informacyjny, 2 (64), 38-39.
  7. Knap-Stefaniuk, A. (2010). Zarządzanie Zmianami. Biuletyn POU, 5(39), ISSN 1897-3329.
  8. Lis, S.; Czech, M.; Juszka, H.; Tomasik, M. (2012a). Robotics in the process of packing greenhouse tomatoes, Inżynieria Rolnicza, Z. 4(140) T.2, s. 71-77.
  9. Lis, S.; Czech, M.; Juszka, H.; Tomasik, M. (2012b). Zastosowanie chwytaka podciśnieniowego do jednostkowego pakowania jaj. Opracowania monograficzne pod redakcją naukową prof. dra hab. inż. Wacława Romaniuka. Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych, ochrony środowiska i standardów UE, Warszawa, s. 83-87.
  10. Lisińska-Kuśnierz, M.; Ucherek, M. (2003). Współczesne opakowania. Kraków, Wyd. Naukowe PTTŻ, ISBN 83-89-541-02-5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu