BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lejman Krzysztof (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Owsiak Zygmunt (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Pieczarka Krzysztof (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Kordas Leszek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Wpływ sprężystości zębów kultywatora na jakość i efektywność spulchniania gleb gliniastych
Effect of the cultivator tines elasticity on the quality and efficiency of clay soils loosening
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 4 (147), s. 179-190, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Gleboznawstwo, Właściwości fizykochemiczne, Rolnictwo
Soil science, Physicochemical property, Agriculture
Uwagi
streszcz., summ
Abstrakt
Przedstawiono wyniki badań wpływu sprężystości zębów kultywatora na wartość wskaźników jakości i efektywności spulchnienia gleby przy czterech poziomach głębokości i prędkości skrawania. Pomiary pola powierzchni przekroju spulchnianej gleby i oporu skrawania konieczne do wyznaczenia wskaźników przeprowadzono w warunkach polowych w glinie piaszczystej i glinie ilastej przy wilgotnościach wynoszących odpowiednio 11,2 i 15,6%. Stwierdzono, że wzrost wartości wskaźnika sprężystości zęba powoduje paraboliczny przebieg wskaźników jakości i efektywności spulchnienia, niezależnie od gatunku gleby oraz głębokości i prędkości skrawania. Wskaźniki sprężystości zębów, przy których uzyskuje się najwyższą jakość i efektywność spulchnienia, maleją potęgowo wraz ze wzrostem prędkości i głębokości skrawania, niezależnie od gatunku gleby.(abstrakt oryginalny)

Results of the research on the effect of the cultivator tines elasticity on the value of the quality indices and efficiency of soil loosening at four levels of depth and the speed of cutting were presented. Measurements of the surface area of the cross-section of the loosening soil and the cutting resistance necessary for determination of indices were carried out in the field conditions in the sandy clay and loamy clay at the respective moistures 11.2 and 15.6%. It was found out that the increase of the elasticity index value results in the parabolic course of indices of loosening quality and efficiency, regardless of the soil type and depth and speed of cutting. Indices of tines elasticity, at which the highest quality and efficiency of loosening is obtained, decrease with power series along with the increase of speed and depth of cutting, regardless the soil type.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buliński, J; Gach, S.; Waszkiewicz, Cz. (2009). Energetyczne i jakościowe aspekty procesu uprawy gleby narzędziami biernymi. Problemy Inżynierii Rolniczej, 4, 51-57.
 2. Duerinckx, K.; Mouzaen, A.M.; Anthonis, J.; Ramon, H. (2005). Effects of spring-tine settings and operational conditions on the mechanical performance of a weed harrow tine. Biosystems Engineering, 91(1), 21-34.
 3. Godwin, R.J.; O'Dogherty, M.J. (2007). Integrated soil tillage force prediction models. Journal of Terramechanics, 44, 3-14.
 4. ISO 11461. (2001). Soil quality - Determination of soil water content as a volume fraction using coring sleeves - Gravimetric method.
 5. ISO 11508. (1998). Soil quality - Determination of particle density.
 6. Lejman, K.; Owsiak, Z. (1993). Stanowisko do pomiaru sił działających na narzędzia pracujące w glebie. Roczniki Nauk Rolniczych, Technika Rolnicza, T. 79-C-4, 103-106.
 7. Lejman, K.; Owsiak, Z.; Pieczarka, K.; Kordas, L. (2013). Wpływ eksploatacyjnych parametrów pracy zębów kultywatora na jakość spulchnienia gleby. Inżynieria Rolnicza, 3(146) T.2, 213-223.
 8. McKyes, E.; Maswaure, J. (1997). Effect of design parameters of flat tillage tools on loosening of a clay soil. Soil & Tillage Research, 43, 195-204.
 9. Mieszkalski, L. (1998). Elementy matematycznego opisu wybranych zespołów narzędzi i maszyn rolniczych. Olsztyn, Wydawnictwo ART, ISBN 83-87443-66-2.
 10. Niyamapa, T.; Salokhe, V.M. (2000). Soil disturbance and force mechanics of vibrating tillage tool. Journal of Terramechanics, 3(37), 151-166.
 11. Paluszek, J. (2011). Kryteria oceny jakości fizycznej gleb uprawnych polski. Acta Agrophysica. Rozprawy i Monografie, 2(191).
 12. PN-90/R-55021. (1990). Maszyny rolnicze. Metody badań narzędzi i maszyn uprawowych.
 13. PTG. (2008). Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych. Pozyskano z: http://www.ptg.sggw.pl/images/Uziarnienie_PTG_2008.pdf.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu