BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dupkala Rudolf
Tytuł
Filozofia antyczna i chrześcijańsko-bizantyńska w legendzie wielkomorawskiej "Żywot św. Konstantyna-Cyryla"
Źródło
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2009, nr 1, s. 33-42, bibliogr. 18 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Słowa kluczowe
Filozofia
Philosophy
Kraj/Region
Republika Słowacka
Slovak Republic
Abstrakt
Początki myśli filozoficznej na ziemiach dzisiejszej Słowacji wiążą się jak najściślej z misją św. Cyryla i Metodego w Państwie Wielkomorawskim. Zaświadczają o tym liczne zabytki piśmiennictwa starosłowiańskiego, a przede wszystkim sławna wielkomorawska legenda Żywot Konstantyna-Cyryla, która - między innymi - przynosi też prawdopodobnie pierwszą "definicję" filozofii w języku starosłowiańskim. W niniejszym przyczynku zostanie podjęta próba analizy i interpretacji tej definicji oraz jej porównania z analogicznymi definicjami, jakie były znane już na gruncie antycznym oraz w kręgu bizantyńsko-chrześcijańskiej myśli filozoficznej. (fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Avenarius, A. 1992. Byzantská kultúra v slovanskom prostredí v VI-XII storočí. K problému recepcie a transformácie, Bratislava.
 2. Dvornik, F. 1970. Byzantské misie u Slovanů, Praha.
 3. Gerometta, E. 1847. Slovanou náklonnosť ku slobodě; Slovenskje pohladi, II, t. 2.
 4. Konšantin Filozof: Proglas. Przekł. i opr.: E. Pauliny, V. Turčány, Bratislava 1996.
 5. Lacko, M. 1971. Sv. Cyril a Metod. Wyd. III, Rzym.
 6. Lajčiak, J. 1994. Slovensko a kultúra. Tretie vydanie. Bratislava.
 7. Legowicz, J. 1971. Prehĺad dejín filozofie, Bratislava 1971.
 8. Machovec, M. 1958. Problematika dějin české filozofie, in: Sborník Filozofie v dějinách českého národa, Praha.
 9. Münz, T. 1999. K filozofii dejín slovenskej kultúry, Filozofia, 54, 1999, nr 4.
 10. Münz, T. 1999. Slovenská filozofia v minulosti a pritomnosti, in: Zbornik Slovenská a česká filozofia na prelome tisicročí. Red.: F. Mihina, V. Bilasová, R. Dupkala, Prešov.
 11. Platon. 1990. Faidon. in: Platon: Dialógy I, Bratislava.
 12. Plotinos. 1995. Věčnost, čas a duch (Tłum. i red. P. Rezek), Praha.
 13. Plotinos: Enneady. O dialektike (1.3). Antológia z diel filozofov. Od Aristotela po Plotina, Bratislava 1973.
 14. Red, I., Bodnár, J. 1987. Dejíny filozofického myslenia na Slovensku Bratislava.
 15. Stoici. Antológia z diel filozofov. Od Aristotela po Plotina, Bratislava 1973.
 16. Žitie sv. Konštantina. 1990. Staroslovienske pamiatky. Pramene k dejínám sv. Cyrila a Metoda. Pravoslávna bohoslovecká fakulta v Prešove.
 17. Život Konštantina-Cyrila. 1990. Veĺkomoravské legendy a povesti. (Wybór i przekład: P. Ratkoš), Bratislava.
 18. Zo života Klementa Ochridského. 1990. Veĺkomoravské legendy a povesti. Wybór i przekład P. Ratkoš, Bratislava.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-0171
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu