BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lira Jarosław (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Ocena przydatności modelu Wintersa do prognozowania cen skupu mleka
An Assessment of the Usefulness of Winters' Model in Forecasting of Procurement Prices of Milk
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 231-236, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Prognozowanie cen, Prognozy ekonometryczne, Wahania sezonowe w gospodarce
Prediction of prices, Econometric forecasts, Seasonal fluctuations in the economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była ocena trafności krótkoterminowych prognoz cen skupu mleka uzyskanych z uwzględnieniem sezonowych wahań na podstawie modelu Wintersa w wersjach addytywnej i multiplikatywnej. Materiał badawczy stanowiły przeciętne miesięczne ceny skupu mleka w Polsce w okresie od stycznia 1990 r. do grudnia 2012 r. Najwyższą trafność prognoz dla addytywnego modelu Wintersa uzyskano dla wyprzedzenia prognozy od jednego do trzech miesięcy odpowiednio (84,3, 67,3 i 54,7%). Dla obu postaci modelu Wintersa, im mniejsza wystąpi zmienność cen skupu mleka w horyzoncie prognozy, tym większa będzie trafność prognoz. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is the assessment of accuracy of short-term forecasts of procurement prices of milk in Poland. Both additive and multiplicative seasonality, Winters' exponential smoothing method with a linear trend were used to forecast the prices. For additive Winters' model the highest forecast accuracy was obtained with one to three months advance (84.3%, 67.3% and 54.7%, respectively), in turn for multiplicative Winters' model only in one to two months advance (85.2% and 62.6%, respectively). More than half of the good and very good forecasts were observed in one to five months advance for additive Winters' model and in one to four months advance for multiplicative version of Winters' method. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biuletyn statystyczny. 1990-2012: GUS, Warszawa.
 2. Hamulczuk M. (red.) 2011: Prognozowanie cen surowców rolnych z wykorzystaniem modeli szeregów czasowych, IERiGŻ-PIB, Raporty Programu Wieloletniego 2011-2014, nr 10, Warszawa.
 3. Iwan B. 2005: Sezonowość skupu mleka, Rocz. Nauk. SERiA, t. VII, z. 2, s. 79-83.
 4. Majewski J. 2006: Ceny skupu mleka w Polsce - analiza i prognozowanie, Rocz. Nauk. SERiA, t. VIII, z. 1, s. 115-118.
 5. Makridakis S., Hibon M. 2000: The M3-Competition: results, conclusions and implications, International Journal of Forecasting, 16, s. 451-476.
 6. Stańko S. 1999: Prognozowanie w rolnictwie, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 126-132.
 7. Stańko S. (red.) 2013: Prognozowanie w agrobiznesie. Teoria i przykłady zastosowania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 166-171.
 8. Tłuczak A. 2009: Efektywność modeli adaptacyjnych w prognozowaniu cen rolnych, [W:] R. Żelazny (red.), Koniunktura gospodarcza a funkcjonowanie rynków, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 123-134.
 9. Urban S. 2011: Zmiany w produkcji mleczarskiej w Polsce, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 1, s. 412-417.
 10. Winters P.R. 1960: Forecasting sales by exponentially weighted moving averages, Management Science, 6.
 11. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. 2003: Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, PWE, Warszawa, s. 45-50.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu