BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maciejczak Mariusz (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Hofreiter Karen (Technical University of Munich, Germany)
Tytuł
How to Define Bioeconomy?
Jak definiować biogospodarkę?
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 243-248, tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Zasoby naturalne odnawialne, Rozwój zrównoważony, Innowacje, Biogospodarka
Renewable natural resources, Sustainable development, Innovations, Bioeconomy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dokonano krytycznej analizy wybranych definicji biogospodarki. Uwzględniając różne podejścia do definiowania biogospodarki należy wskazać, że w rdzeniu tego pojęcia jest zrównoważone wykorzystanie odnawialnych zasobów biologicznych przez innowacje, których źródłem jest wiedza z obszaru nauk przyrodniczych w produkty i procesy, które mają do spełnienia zarówno prywatne jak, i publiczne oczekiwania. (abstrakt oryginalny)

In this paper, a critical analysis of current bioeconomy definitions was undertaken. Having in mind all ways of defining bioeconomy, it is argued that at the core of this concept lies sustainable transformation of renewable biological resources by implementing innovation in products and processes that aim to meet both private and public expectations. The basis of such innovation is knowledge concerning life sciences. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A Bioeconomy for Europe. 2010: European Commission, Brussels.
 2. Agricultural Knowledge and Innovation Systems in Transition: a Reflection Paper. 2012: EU SCAR ec.europa.ed/research/agriculture/scar/pdf/akis_web.pdf, accessed 28.04.2013.
 3. Bio-Economy Technology Platforms, BECOTEPS 2010: Project presentation, European Technology Platforms Conference, www.becoteps.org, read 2013-02-20.
 4. Birch K., Levidow L., Papaioannou T. 2012: EU agri-innovation policy: two contending visions of the bio-economy, Critical Policy Studies, no. 6(1), p. 40-65.
 5. En Route to the Knowledge-Based Bio-Economy. 2007: Cologne paper. http://www.bio-economy.net/reports/files/ koln_paper.pdf, accessed 28.04.2013.
 6. FP7 Theme 2: Food, Agriculture, Fisheries and Biotechnology. 2006: DG Research, 2007 work programme
 7. Freibauer A., Mathijs E., Brunori G., Damianova Z., Faroult E., Girona i Gomis J., O'Brien L., Treyer S. 2011: The 3rd SCAR Foresight Exercise. Sustainable Food Consumption and Production in a Resource-Contrained World, EU Standing Committee on Agricultural Research (SCAR), Brussels.
 8. Gliessman S. 1998: Agroecology and Sustainability, INTECOL Symposium 8.2. agroecology.org/documents/ Intecolrep.pdf.
 9. Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe 2012: European Commission, Brussels.
 10. Levidow L., Padel S., Schmid O. 2012: The Bio-Economy Concept and Knowledge Base in Public Goods and Farmer Perspective, Bio-based and Applied Economics, 1(1), p. 47-63.
 11. Maciejczak M. 2007: Agricultural based bioeconomy-seeking sustainable solutions, www.maciejczak.pl
 12. McCormick K. 2010: The knowledge-based bio-economy in Europe, International Institute for Industrial Environmental Economics, Lund, Sweden.
 13. Martinez J. 1998: Genomics and the World's Economy, Science Magazine, vol. 281, no. 5379, pp. 925-926.
 14. Nagy H., Káposzta J. 2003: The role of multifunctional environmental policy in the agricultural development, Annals Of The Polish Association Of Agricultural And Agribusiness Economists, vol. 5, pp. 28-34.
 15. New perspectives on knowledge based bio-economy. 2005: DG Research. Conference report. Brussels, 14-15.09.2005.
 16. Schmid O., Padel S., Levidow L. 2012: The Bio-Economy Concept and Knowledge Base in a Public Goods and Farmer Perspective, Bio-based and Applied Economics, 1(1), p. 47-63.
 17. Takács I., Nagy-Kovács E., Holló E., Marselek S. 2012: Model for optimization of biomass utilization of energy production by energetic and economic requirements, Review of Applied Socio-Economic Research, volume 4, Issue 2/ 2012, pp. 225.
 18. Takács-György K., Lencsés E., Takács I. 2013: Economic benefits of precision weed control and why its uptake is so slow, Studies in Agricultural Economics, 2013/115/1, pp. 40-46.
 19. The Bioeconomy to 2030: Designing a Policy Agenda, Maine Findings and Policy Conclusions. 2009: OECD, International Futures Project.
 20. The European Bioeconomy in 2030: Delivering Sustainable Growth by addressing the Grand Societal Challenges. 2011: EPSO European Plant Science Organisation, www.europabio.org/EU%20Projects/bioeconomy-2030-becoteps-final-white-paper.pdf, accessed 28.04.2013.
 21. The White House. 2012: National Bioeconomy Blueprint, Washington DC.
 22. UK Biomass Strategy. 2007: DEFRA White Policy paper, London.
 23. United Nations World Commission on Environment and Development (WCED). 1987: Our Common Future. Oxford: Oxford University Press. p. 27.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu